Diskuze Vytvořit nový komentář

Tato diskuze je určena pouze k výměně názorů mezi tlumočníky a překladateli. Pokud chcete zaslat dotaz na představenstvo KST ČR, pište na email: kstcr@kstcr.cz

tlumočnické razítko u notáře povinně s sebou? | 04.08.2022 12:08, od Angelina Červenková (angelinacervenkova@volny.cz)

Dobrý den, reaguji na dnešní situaci, kdy po přetlumočení závěti u notářky, tato požadovala otisk mého tlumočnického razítka. Musela jsem se proto pro razítko vracet domů. V komentáři, který jsem našla v diskusi, jsem nedohledala odpověď, jeli naší povinností opatřit tlumočnickým razítkem přetlumočený úkon u notáře. Jak to, prosím, je? cituji: Razítko tlumočníka | 08.04.2021 02:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com) Jednoduše řečeno jen na písemný tlumočnický úkon, tj. na překlad odposlechu. MSp je v jednání s notáři a bude asi možné dát razítko i na přetlumočený notářský zápis. Legislativci se nevyjadřují příliš jasně, nicméně zde jsou příslušné části z nového zákona a prováděcí vyhlášky: § 27 odst. 1 zákona č. 354/2019 Sb.: “Tlumočnický úkon lze provádět pouze ústně; přepis nebo překlad výstupů odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu může být prováděn písemně.” § 27 odst. 4 zákona č. 354/2019 Sb.: “Tlumočnickou pečetí lze opatřit pouze překladatelský úkon nebo tlumočnický úkon v písemné podobě.” § 27 odst. 1 vyhlášky č. 506/2020 Sb.: “Pokud se překladatelský úkon nebo písemný tlumočnický úkon provádí v listinné podobě, musí být sešit a sešívací šňůra musí být připevněna k poslední straně a přetištěna překladatelskou nebo tlumočnickou pečetí.” Děkuju Vám.

Odpovědět

Vyúčtování | 07.06.2022 21:06, od Marija Kmoškovâ (miriam76@seznam.cz)

Milí kolegové,chtěla bych se Vás zeptat,jestli nemáte zkušenosti s vyúčtování tlumočeneho při HPP. Narazila jsem na odlišný výklad Vyhlášky ze strany účetní od Policie. Jak počítáte náhradu ušlé mzdy? Počítá se náhrada ušlé mzdy i za dobu tlumočení? Poprosila bych o sdělení zkušeností. Děkuji velmi!

Ušlá mzda | 20.07.2022 16:07, od Klára Žejdlová (cekia@cekia.eu)

Vím, že někteří kolegové uplatňují náhradu ušlé mzdy i za dobu tlumočení. Ale za dobu tlumočení si účtujete přímo za tlumočnický úkon, takže nemáte ušlou mzdu, neboť v tu chvíli pracujete. Bála bych se účtovat ušlou mzdu i za dobu provádění úkonu, neboť by mohlo být namítnuté špatné vyúčtování a za to hrozí pokuta. Ale nejsem účetní, možná by to nějaký účetní uměl odůvodnit.

Odpovědět

Znalost českého jazyka | 16.05.2022 15:05, od Tina Sun (suntinglin666@gmail.com)

Važení kolegové, mám dotazy ohledně dokumentů prokazujících znalostí českého jazyka. Jsem rodilý mluvčí čínského jazyka. Mám vystudovaný obor čeština pro cizince na Ostravské univerzitě na magisterskémůž úrovni. Chtěla bych se zeptat, jestli statní zavěrečná zkouška lze sloužit jako rovnocenná jazyková zkouška češtiny. Děkuji.

Znalost českého jazyka pro zápis do ministerského seznamu | 20.05.2022 18:05, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Milá paní kolegyně, jak víte, kvalifikační předpoklady jsou obsaženy v tlumočnickém zákoně č. 354/2019 Sb. a příslušných prováděcích předpisech. Bohužel, v požadavcích pro možnost zápisu do ministerského seznamu nefiguruje zkouška z oboru čeština pro cizince. Bude tedy asi nutné požádat Ministerstvo spravedlnosti o stanovisko k možnosti uznání rovnocennosti zkoušky. Myslím, že byste měla předložit překladatelskou státnici, ale přísahat na to nemohu – neznám podrobněji Vaši historii (např. zda jste maturovala v Číně nebo v ČR, což hraje roli při posuzování).

Znalost českého jazyka | 26.05.2022 11:05, od Tina Sun (suntinglin666@gmail.com)

Děkuji Vám za odpověď. Dotazy jsem již podala na ministerstvo spravedlnosti. Bylo mi sděleno, že úspěšné absolvování magisterského studijního programu čeština pro cizince, včetně složení státní jazykové zkoušky z českého jazyka, je uznáváno pro splnění povinnosti znalosti českého jazyka podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

Odpovědět

Rozsah otázek u vstupní zkoušky | 14.05.2022 20:05, od Mervyn Sterneck (sterneck@sterneck.cz)

Milí kolegové, nevíte někdo, zda jsou součástí portfolia zkušebních otázek u vstupní zkoušky i otázky zaměřené na formální předpoklady ke jmenování soudním tlumočníkem, t.z. otázky týkající se potřebného vzdělání, náležitostí jmenování a zápisu do seznamu, slibu tlumočníka atd., nebo pouze otázky týkající se výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti samé, čili věcí týkajících se praxe až po jmenování a s tím spojené právní úpravy? V přípravných materiálech na vstupní zkoušku vydaných ministerstvem spravedlnosti je totiž tomu, co předchází jmenování, věnována dost velká část a tak je matoucí, zda je tam pouze informativně, či zda jsou tato témata též součástí zkoušky.

Přípravný kurz pro zájemce o vstupní zkoušku | 17.05.2022 21:05, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

KST ČR připravuje na 18. června 2022 přípravný kurz pro zájemce o vstupní zkoušku. Sledujte webové stránky Komory. Můžete se také přihlásit k odebírání newsletteru, abyste byl včas informován.

Rozsah otázek u vstupní zkoušky - odpověď | 18.05.2022 01:05, od Petra Kameníková (petrakamenik@seznam.cz)

Milý pane kolego Sternecku, součástí otázek u vstupní zkoušky tlumočníka (překladatele) mohou být VŠECHNY INFORMACE obsažené v zákoně č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ale i v ostatních souvisejících právních předpisech týkajících se výkonu STP (tj. zejména jsou to: vyhláška č. 506/2020 Sb, vyhláška č. 507/2020 Sb. a procesní předpisy týkající se občanského soudního řízení, trestního řízení, soudního řízení správního, řízení před správním orgánem - SEZNAM všech relevantních právních a procesních předpisů naleznete v přípravném materiálu MSp na portálu pro tlumočníky ). Podmínky výkonu tlumočnické (překladatelské) činnosti, odborná způsobilost a další požadavky na STP jsou součástí zákona č. 354/2019 Sb. (§ 7- 9) a mohou být tedy i obsahem otázek vstupní zkoušky. Otázek je vždy celkem 10, já jsem absolvovala zkoušku v dubnu 2022 a v našem testu otázka tohoto typu obsažena nebyla. Což nevylučuje možnost, že v jiných termínech taková otázka položena bude. VŠEM KOLEGŮM CHYSTAJÍCÍM SE NA VSTUPNÍ ZKOUŠKU TLUMOČNÍKA DOPORUČUJI "PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÁJEMCE O VSTUPNÍ ZKOUŠKU" - JIŽ V ČERVNU 2022 s KST ČR :-)

Odpovědět

Zápis z jednání pracovní skupiny 10. 12. 2021 | 30.04.2022 12:04, od Olga Kotlářová (kotlarova@iol.cz)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, kde je k nahlédnutí zápis z jednání pracovní skupiny z 10. 12. 2021, na který odkazujete v diskuzi o dalším vyhotovení? Případně, kde je možno nahlédnout i na ostatní zápisy pracovní skupin. Děkuji.

Zápisy z jednání s Ministerstvem spravedlnosti | 03.05.2022 02:05, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Milá kolegyně Kotlářová, všechny dosud existující zápisy z jednání pracovní skupiny jsou veřejně dostupné na domovské stránce webu KST ČR v Aktualitách pod názvem "Sledujte výstupy z pravidelných jednání s Ministerstvem spravedlnosti ČR"

Odpovědět

další vyhotovení - stále stejná písnička | 07.04.2022 21:04, od Andrea Moustafa (andreamoustafa73@gmail.com)

Vážení kolegové, opět jsem neuspěla u KS v Brně s vyúčtováním dalších vyhotovení. Rovnou ve vyúčtování jsem odkázala na benchmark i na dřívější rozhodnutí VS, které nám k tomuto účelu poskytla kolegyně - abych si ušetřila práci a dohadování... Usnesení k mému vyúčtování je celkem na 5 stranách! Samozřejmě mám možnost se odvolat... Je pro mne naprosto dehonestující se neustále doprošovat odměny, která mi za práci náleží. Vrcholem všeho je, že mi soud (asi jako kompenzaci) zvýšil náhradu za tisk ze 78 Kč na 84 Kč!!! Rozhodla jsem se tedy nadále postupovat jako kolegyně Denčíková a další vyhotovení prostě dělat nebudu s odkazem na nejasnosti v přiznávání odměny za další vyhotovení.

další vyhotovení - stále stejná písnička | 07.04.2022 21:04, od Andrea Moustafa (andreamoustafa73@gmail.com)

P.S. Oprava - odkazovala jsem samozřejmě na rozhodnutí NS (ne VS). Soud to naprosto ignoroval.

Další vyhotovení | 10.04.2022 13:04, od Hana Hrušková (hruskova-hana@seznam.cz)

Dobrý den, mám také osobní zkušenost, možná Vám doplním souvislosti. Já si totiž stížnost podala ke Krajskému soudu v Brně, který ji zamítl, i když jsem argumentovala judikátem Nejvyššího soudu ze srpna 2021 – jednoduše už je nový výrok Nejvyššího soudu z prosince 2021, který obsahově popírá ten vydaný šest měsíců nazpět. Níže k nahlédnutí rozhodující část odůvodnění rozhodnutí proti mé stížnosti: 6. Zároveň je třeba zdůraznit, že rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2021, sp. zn. 11 Tvo 15/2021, na něž stěžovatelka odkazuje, je další rozhodovací praxí Nejvyššího soudu ČR v trestních věcech z poslední doby již překonáno. Ze zápisu z porady trestního kolegia Nejvyššího soudu konané dne 15. prosince 2021 totiž jednoznačně vyplývá, že ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek bude publikováno usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. 7. 2021, sp. zn. 7 To 196/2021, neboť jeho uveřejnění bylo schváleno všemi hlasy trestních soudců Nejvyššího soudu. A to s právní větou následujícího znění: Pořízení druhého a dalšího vyhotovení překladu písemnosti soudním překladatelem v blízké časové souvislosti s vyhotovením prvním (např. je-li pořízení více vyhotovení překladu od počátku zadavatelem vyžádáno) nezakládá nárok soudního překladatele na to, aby mu byla, vedle odměny za překlad podle § 3 vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele, přiznána ještě další odměna podle § 5 této vyhlášky za každé další vyhotovení téhož překladu. Pořízení dalšího vyhotovení provedeného překladu v takovém případě nevyžaduje kontrolu shody zdrojového projevu s překladem a nejde o další odbornou tvůrčí (překladatelskou) činnost, ale jen o technicko-administrativní činnost, za kterou soudnímu překladateli náleží jen náhrada hotových výdajů, nikoli odměna. Soud rozhodl účelově ve prospěch „svého“ ministerstva, které jednoduše nemá v rozpočtu peníze na takový objem odměn? Jsou zaskočeni takovými výdaji, nepředvídali je. = Toto se dočtete i v zápise z jednání pracovní skupiny 10. 12. 2021. Doslova: Jednání s NSZ ohledně odměn za další vyhotovení překladu - NSZ považuje odměnu ve výši 30 % za příliš vysokou, nemají na to prostředky, neboť to nebylo rozpočtově předvídáno - Čeká se na rozhodnutí NS (již k dispozici) – odměna se nepřiznává. Jak mohli vědět, že 15. 12. 2021 rozhodnou, jak rozhodli? Cítím bezmoc proti systému, který ohýbá své zákony pro sebe.

uctovani dalsich vyhotoveni | 26.04.2022 12:04, od Andrea Moustafa (andreamoustafa73@gmail.com)

Ano, paní kolegyně, zápis z jednání jsem si již také přečetla a byla jsem v šoku. Cítím se úplně stejně bezmocně a je pro mě naprosto frustrující a dehonestující mít jedinou možnost a to účtovat si 3 Kč za tisk a doufat, že alespoň toto soud uzná...

Odpovědět

Přirážka agentur | 07.04.2022 12:04, od Vladěna Drábková (vladena.drabkova@seznam.cz)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaké pravidlo, kolik až si smějí účtovat agentury za překlady, které pro ně provádíme. Vím o agentuře, které klient za mou práci zaplatil víc než 100%. Mě to uráží - ten člověk si řekne, že jsem hrozně drahá. A navíc se zrovna jedná o vyřizování pozůstalosti. Ano, mohl mě kontaktovat přímo, ale řada laiků o veřejném seznamu soudních překladatelů neví. Majitel agentury mi řekl, že procento, které si účtují, je tajné a že založit agenturu ho stálo velké úsilí a má nárok si účtovat víc. O tom žádná, ale domnívala jsem se, že se jedná o cca 20%. Omlouvám se, jestli se to tu už řešilo, když tak mě prosím někdo nasměrujte. Moc děkuji, s přáním hezkého jara V. D.

nic | 11.04.2022 10:04, od Pavel Pilch (preklady@pavelpilch.eu)

Můžou si naúčtovat, kolik chtějí, když jim to klient zaplatí. Přeprodávání úředních překladů bohužel není zakázáno ani nijak omezeno.

Odpovědět

Soudni tlumocnik a dane | 15.03.2022 17:03, od Eva Koudelova (koudelaevca@seznam.cz)

Prosim, jak je to s danemi, kamaradka je soudni tlumocnik a ma prijmy ze zamestnani, jak priznava prijmy z tlumoceni v priloze 1 jako podnikani? A plati se z toho i soc. a zdr. pojisteni? Takze se vyplni klasicky prehledy na pojistovny? Dekuji za odpoved

...soudní tlumočník a daně | 23.03.2022 15:03, od Tibor FEHÉR (feher.tibor@centrum.cz)

Je-li kamarádka řádně zaměstnaná a soudně tlumočnickou, resp. překladatelskou činnost vykonává pouze při zaměstnání formou vedlejší SVČ, musí každoročně podávat "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob" na FÚ, doložit od zaměstnavatele "Potvrzení o zdanitelných příjmech......" + vyplnit přílohu č. 1 - "Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti". Dále musí podat "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ" na ČSSZ a nakonec i "Přehled o výši daňového základu ze SVČ a zaplacených zálohách na pojistné" u své zdravotní pojišťovny. V případě vedlejší SVČ se zálohy neplatí. Platí se vždy jednorázově, a to nedoplatek na dani (pokud vznikl) a doplatek zdravotní pojišťovně. Do přílohy č. 1 daňového přiznání se pro oblast soudního tlumočení uvádí "Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví" a sazba výdajů se uplatňuje ve výši 40% z příjmů. Pro oblast "nesoudního tlumočení" (musí se vlastnit živnostenský list) se uvádí "Překladatelské a tlumočnické činnosti" a sazba výdajů se uplatňuje ve výši 60% z příjmů. Snad jsem to popsal srozumitelně :-) ...a POZOR, jelikož jsou soudní tlumočníci a překladatelé povinně držiteli datových schránek, podání na FÚ a ČSSZ musí být prostřednictvím datové schránky. Nevím, jak je to u různých zdravotních pojišťoven, např. VZP akceptuje i papírovou formu, ovšem lze podat i prostřednictvím datové schránky.

Odpovědět

Daň z příjmu | 09.01.2022 12:01, od Eva (e113d@seznam.cz)

Chtěla bych Vás moc poprosit o radu, jako soudní překladatelka a tlumočnice mám příjmy jednak z překladatelské činnosti, a vzhledem k tomu, že z těch příjmů nelze se uživit, tak pracuji ještě na plný pracovní úvazek na Městským úřadu. Daňové přiznání na FÚ za mě podává můj zaměstnávatel a rovněž i já si každoročně podávám na FÚ daňové přiznání z překladatelské činnosti, vč. odvodů za PSSZ a zdravotního pojištění. Nevím, jestli je možné spojit daňové přiznání v jedno, aby zaměstnávatel za mě podal daňové přiznání jednak z příjmů na úřadě a jednak z příjmů z překladů, abych já nemusela podávát další daňové přiznání. Moc děkuji.

Daň z příjmu | 10.01.2022 16:01, od Paul N. (paulien@hamburgerpauli.de)

To je ale špatně, pokud máte zdanitelné příjmy z několika činností, musíte podávat jedno daňové přiznání, nikoliv dvě. viz: zpravy.aktualne.cz/finance/dane-2020-6-pripadu-kdy-musi-zamestnanec-podavat-danove-priz/r~0d5fa5c071f611eb9a61ac1f6b220ee8/ Takže ano, nejen že to jde, ale měla byste ho podávat sama, zaměstnavatel za vás nic přiznávat nemůže, obzvláště ne příjmy ze živnosti.

Odpovědět

Podání daňového přiznání na FÚ a přehledů na ČSSZ a ZP prostřednictvím datové schránky | 04.01.2022 11:01, od FEHÉR Tibor (feher.tibor@centrum.cz)

Prosím o informaci, zda my - soudní tlumočníci a soudní překladatelé, kteří máme dle zákona povinně zřízenou datovou schránku, máme za povinnost podávat daňové přiznání na finanční úřad, a dále i přehled na Českou správu sociálního zabezpečení a přehled na zdravotní pojišťovnu výhradně prostřednictvím datové schránky, nebo můžeme tak učinit prostřednictvím "papírového" formuláře tak, jako dosud? Za kvalifikovanou odpověď předem moc děkuji.

Podání přiznání | 04.01.2022 15:01, od Zbyněk Zeman (zbynek.zeman@volny.cz)

Dotazoval jsem se mailem. Odpověď od FÚ a OSSZ: "Ano - elektronicky přes datovou schránku". Od VZP zatím odpověď nemám.

Podání přiznání | 05.01.2022 15:01, od Zbyněk Zeman (zbynek.zeman@volny.cz)

U VZP lze podat v papírové podobě.

Odpovědět

evidence úkonu | 03.01.2022 18:01, od khaliun (chaliun@seznam.cz)

Dobrý den, máme už někde možnost (povinnost) vést si evidenci tlumočnických úkonu? Nebo pořád platí, že není povinné si vést denník. Děkuji za odpověd

Evidence úkonů dosud není zprovozněna | 05.01.2022 14:01, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Dokud MSp nezprovozní elektronickou evidenci úkonů, nejsme povinni nic evidovat. Vlastní evidenci si sice vedu, ale do každého vyúčtování orgánům veřejné moci píši: "Ministerstvo spravedlnosti k dnešnímu dni nezpřístupnilo evidenci úkonů jak ukládá § 28 odst. 1 zákona č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, nebylo mi tedy umožněno zaregistrovat překladatelský úkon v souladu se zákonem. Podle zásady “impossibilium nulla obligatio est” neuvádím pořadové číslo." A jsem z obliga. Svá pořadová čísla uvádím pouze u překladů pro soukromé subjekty a v doložce píši: "Úkon je zapsán v mé evidenci pod číslem: XY." Kdo se chce přidat, může.

Odpovědět

Musí být soudní tlumočník OSVČ | 27.12.2021 18:12, od Petr Fišer (peter2.fischer@seznam.cz)

Dobrý den, prosím o pomoc a radu, zajímalo by mě, zda musí být soudní tlumočník OSVČ z důvodu toho, že vykonává tuto činnost. Nevím jak ostatní, ale já normálně chodím do práce, protože ze soudního tlumočení asi těžko někdo vyžije a až do teď jsem byl kvůli tomu ještě i OSVČ, ale těch překladů je stále méně a rád bych se toho OSVČ zbavil, ale nechci se soudním tlumočením úplně skončit. Jak bych ale potom danil příjmy ze soudního tlumočení, jiné překlady už nedělám.

Soudní tlumočník nemusí být OSVČ | 27.12.2021 19:12, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Pokud netlumočíte a nepřekládáte nesoudní zakázky, nemusíte mít živnostenský list. Soudní tlumočení a překlady se vykonávají podle zvláštního zákona. IČ je pořád stejné. Tomu, kdo nikdy nebyl OSVČ, je IČ přiděleno ve chvíli, kdy je zapsán do ministerského seznamu.

Odpověď | 29.12.2021 14:12, od Petr Fišer (peter2.fischer@seznam.cz)

Děkuji Vám moc.

Doplnění | 04.01.2022 09:01, od Renata Kaplická (info@svedstina.eu)

Já jenom ještě pro jistotu doplním, že jako soudní P/T jste z podstaty věci OSVČ. Jen se tato samostatně výdělečná činnost nevykonává na živnost, ale podle jiných (zvláštních předpisů), jak píše kolegyně Denčíková výše. Takže živnostenský list mít opravdu nemusíte (na ŽL vyhotovujete neověřené překlady), ale jinak jako ST/SP zůstáváte dál OSVČ se všemi povinnostmi (nadále uvádíte příjmy ze ST/SP v daňovém přiznání jako příjmy z podnikání, podáváte přehledy pojišťovně a správě soc. zabezpečení). Možná je to zbytečná poznámka, ale jen pro jistotu.

Odpovědět

Žádost o neobvyklý úkon od Policie ČR | 13.12.2021 15:12, od Svatoslav Ščyhol (scyhol@outlook.cz)

Před několika dny jsem dostal od policie zvláštní zadání. Vedou trestní řízení proti osobě podezřelé z ohrožení pod vlivem návykové látky. V rámci řízení vyšlo najevo, že podezřelý pravděpodobně odcestoval do Ukrajiny, kde má rodinu, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Úkol spočívá v tom, že mám obvolat tři ukrajinská telefonní čísla, která by podle policie mohla patřit podezřelému nebo některému z jeho blízkých, zeptat se, kde se v současné době zdržuje, a podat o tom písemnou zprávu. Dokonce vyhotovili opatření o mém ustanovení jako tlumočníka. Původně se požadovalo, že zpráva má být opatřena doložkou i s razítkem. Vzhledem k tomu, že zadání nesplňuje zákonnou definici písemného tlumočnického ani překladatelského úkonu, hned jsem upozornil, že razítko v tomto případě použít nelze. Mám však problém s tím, zda mám tento úkon vůbec evidovat, popř. jako jaký druh úkonu. Zatím jsme se předběžně domluvili, že zprávu odešlu přes datovou schránku, což na jednu stranu má zajistit dostatečný způsob ověření, na druhou odpadá použití razítka. Zprávu bych sepsal na hlavičkovém papíře, stále však nevím, zda u ní může být doložka (policejní orgán již požaduje). Má někdo podobnou zkušenost a jak jste to řešili? Předem děkuji za tipy.

Písemný tlumočnický úkon | 14.12.2021 01:12, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Dle mého skromného názoru je to tlumočnický úkon: policista vám řekl, co máte říct a na co se máte ptát a Vy mu zpátky přetlumočíte, co Vám dotyční odpověděli. Jelikož z toho bude písemný výstup, bude se jednat o písemný tlumočnický úkon. Nejdřív bych si sepsala v cizím jazyce, co jsem se dozvěděla, připojila bych k tomu překlad do češtiny a svazek opatřila doložkou a TLUMOČNICKOU pečetí. Účtovala bych podle počtu hodin, protože jde o tlumočení, nikoli o překlad. Evidovat letos nemusíme, takže problém neexistuje. Do své evidence bych si to ale zapsala, jak jsem zvyklá. Nekomplikujme si život více, než je třeba ;-)

Úkon pro Policii ČR | 14.12.2021 09:12, od Hana Hrušková (hruskova-hana@seznam.cz)

Dobrý den, mohu se podělit o svoji zkušenost: když policie potřebovala pátrat a prověřovat telefonem s mojí účastí, probíhalo to na oddělení, přes služební telefon, podle zadání policisty, za přítomnosti zpracovávajícího policisty, který si následně k úkonu sepsal úřední záznam. Obvyklé účtování tlumočnického úkonu. Co popisujete, pane kolego, zní úžasně úředně. Já měla tedy asi štěstí, ale záleží na okolnostech ve věci samotné a občas i na jednotlivcích, jak moc úředně je třeba postupovat. Budete si vyúčtovávat i náklady na telefonáty? Přeji Vám úspěšné vyřešení.

Odpovědět

Elektronický podpis | 01.12.2021 12:12, od Lenka Staňková (aprogress@seznam.cz)

Dobrý den všem, ráda bych zjistila informace o tom, zda-li je možné ověřený překlad opatřit elektronickým podpisem či nikoli, popř. jak celý proces funguje. Lze ověřené překlady předkládat v elektronické formě? Děkuji.

elektronický podpis | 02.12.2021 09:12, od Andrea Moustafa (andreamoustafa73@gmail.com)

Dobrý den, odkazuji na zprávu na toto téma, kterou jsem obdržela od agentury Skřivánek, resp. na přednášku, která proběhla v rámci Jeronýmových dnů (odkaz na přednášku mi sem bohužel nejde zkopírovat). Kopie e-mailové zprávy: "... chtěli bychom Vás upozornit na velmi zajímavou přednášku, která zazněla v rámci Jeronýmových dnů, na téma Elektronických soudních překladů. Pokud jste ji už neslyšeli, doporučujeme si ji pustit ze záznamu zde (začíná cca od 1 hod 20 min záznamu). Skupina překladatelů v ní vysvětluje a ukazuje prakticky, jak elektronický překlad vyhotovit a opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem. Konkrétně provádějí elektronický překlad v programu Signer, který je zatím pro OSVČ zdarma (zpoplatnění se plánuje od dubna 2022). Dále hovoří o tom, kde kvalifikovaný elektronický podpis můžete získat (v současné době osobní návštěvou ČP, od poloviny prosince by to mělo být možné i online přes certifikační autoritu Postsignum), a hodnotí výhody a nevýhody elektronického soudního překladu."

Odpovědět

Ověření tlumočnické doložky notářem | 02.11.2021 12:11, od Nicola Zichová (nicola.zichova@gmail.com)

Vážení kolegové, nemáte někdo zkušenost s tím, jak postupovat při vyhotovování překladu zadaného soudem a určeného pro použití v zahraničí? Konkrétně se jedná o Kanadu. Domnívala jsem se, že postačí nechat ověřit podpis na překladatelské doložce u notáře. Tam mi ale dnes bylo sděleno, že je nutné ještě dále ověřit na Notářské komoře a následně zajistit apostilu na Ministerstvu zahraničí. Měl by si další ověření zajistit soud nebo by to měl/musí udělat soudní překladatel? Děkuji

Ověření překladu pro cizinu | 05.11.2021 00:11, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Pokud je zadavatelem orgán veřejné moci, jak dle Vašeho sdělení předpokládám, nemusíte nikam chodit ani nic ověřovat. Vy svazek s překladem a vaší překladatelskou doložkou dodáte soudu a on se postará o zaslání do ciziny.

Odpovědět