Diskuze Vytvořit nový komentář

Tato diskuze je určena pouze k výměně názorů mezi tlumočníky a překladateli. Pokud chcete zaslat dotaz na představenstvo KST ČR, pište na email: kstcr@kstcr.cz

požadavek na notářské ověření tlumočnické doložky | 17.09.2018 11:09, od Vít Prudil (vprudil@seznam.cz)

Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli má někdo podobnou zkušenost, kdy zastupitelský úřad vyžaduje u přeložené matriční listiny ještě notářské ověření podpisu a otisku razítka soudního tlumočníka v tlumočnické doložce. Podotýkám, že se jedná o zastupitelský úřad země EU (tj. signatáře smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných). Na CzechPointu takové ověření samozřejmě odmítají dát, notáři (když je pěkně poprosím) ověření udělají, i když nad tím kroutí hlavou. Jeden klient si již na tento postup zkoušel stěžovat, ale na ZÚ se s ním na toto téma vůbec nebavili. Tak teď jde o to, jestli se podřídit a ověřovat oficiální doložku u notáře, nebo má smysl si stěžovat (ale kde: na našem MZV, na jejich MZV, na 5. nástupišti…)

Odpovědět

Transkripce osobních jmen z latinky | 27.08.2018 15:08, od Hana Borova (hana.borova@volny.cz)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda v souvislosti s příslušným nařízením vlády jsem jako soudní tlumočnice povinna při překladu jména "Thérèse" v rodném listu přepsat "è" (e s čárkou nad vlevo) na "e" nebo jestli tuto povinnost má pouze matriční úřednice, která jméno bude zadávat do informačních systémů veřejné správy (viz nařízení č. 594/2006 Sb.). Případně zda existují jiná nařízení, která mi tuto povinnost ukládají. V případě latinky totiž vždy ponechávám původní pravopis osobních jmen i se všemi méně běžnými znaky a poprvé se mi stalo, že matriční úřednice žádá vyhotovení nového překladu. S pozdravem Hana Borova

Transkripce z latinky | 10.09.2018 21:09, od Dagmar De Blasio Denčíková (dencikova@gmail.com)

Upravovat jména podle nařízení č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy (v novelizované verzi dle nařízení vlády č. 100/2007 Sb.), může výhradně matriční pracovník. Tlumočník nemá právo cokoli měnit.

Odpovědět

Archvivace e-mailů | 26.08.2018 08:08, od Garrett (e113d@seznam.cz)

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, archivujete došlé skeny originál dokumentů v e-mailech? Například, když Vám policejní orgán pošle na Váš e-mail sken originál dokumentu k překladu, např. usnesení o sdělení obvinění, anebo agentura např. rodný list, kde jsou i, samozřejmě, osobní údaje, poté Vám doporučenou poštou anebo osobně doručí originál zmíněných dokumentů. Co děláte s e-mailem, jehož přílohu tvoří osobní dokument? Archivujete jej pro případ reklamace ze strany zákazníka anebo jej hned, po provedení překladu, vymažete? Děkuji, Garrett

Odpovědět

Překlad dokumentů v elektronické podobě | 09.08.2018 18:08, od Kateřina Graneberg (katerina.hausildova@gmail.com)

Dobrý den, jistě už zde podobný dotaz byl. Nevím, jak přistupovat k textům v elektronické podobě ověřeným elektronickým podpisem. Dosud jsem vždy trvala na dodání originálu v papírové podobě, ale je to skutečně jediná možnost?

Překlad dokumentů v elektronické podobě | 27.08.2018 12:08, od Katy Štifterová (kruvim@email.cz)

Dobrý den, nemusíte trvat na originálu v papírové podobě. Je řada listin, které jsou dnes vydávány primárně v elektronické podobě a jsou opatřeny elektronickým/digitálním podpisem. Starost o to, aby byl dokument uznán tím, komu je určen, je primárně na bedrech klienta. I soudy dnes pracují s písemnostmi, které nejsou "originální". Pouze u matričních dokumentů bychom měli vždy trvat na originále nebo ověřené kopii/opisu.

Odpovědět

dotaz - razítko | 31.07.2018 09:07, od Susanna Chačatrjan (hajuhi@seznam.cz)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se smí dávat kulaté razítko na faktury nebo ne? Pokud ne, tak vezmou od nás fakturu za tlumočení/překlad jen s podpisem? Předem moc děkuji za odpověď.

Otisk razítka | 09.08.2018 02:08, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.cz)

Otisk kulatého razítka se státním znakem patří výlučně na dokument obsahující tlumočnický úkon ve smyslu zákona č. 36/1965 a tedy ne na fakturu. Na jednodenních kurzech pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem se toto učí. Navíc, zákon o účetnictví nevyžaduje na účetním resp. daňovém dokladě (faktura je hovorový název) razítko a dokonce ani podpis. Je to starý přežitek. Novinky tohoto typu se dozvídáme na daňových seminářích pořádaných KST ČR. Je vždy poučné účastnit se vzdělávacích akcí Komory.

Odpovědět

Opravy - doložka | 11.07.2018 20:07, od Mirka Javorová (javorova.miroslava@post.cz)

V překladu jsem provedl/a následující opravy. Podle mne se nejedná o opravu chyb tlumočníka, které dodatečně nějak opravil, protože takové opravy měl udělat před vytisknutím dokumentu, nýbrž se jedná o evidentní chyby v předkládaném dokumentu, které jsou např. uvedeny jednou dobře a podruhé ne - a takové chyby na konci se uvedou (resp. jejich oprava). Nebo se mýlím? Mirka

Opravy - doložka | 20.07.2018 00:07, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Mýlíte se, milá kolegyně. Nejsme oprávněni v originálu cokoliv opravovat a překlad má reflektovat případné chyby, na které můžeme v překladu upozornit v poznámce pod čarou.

Opravy - doložka | 26.07.2018 11:07, od Katy Štifterová (kruvim@email.cz)

Není zde prostor na podchycení všech možností, ale zkusím uvést příklad: Provedete překlad pitevní zprávy, která bude částečně vyplněna rukou, přičemž se Vám nepodaří vše rozklíčovat. Překlad odevzdáte. Pak se jim zabývají další osoby a ozve se Vám znalec, který s tím pracuje a řekne Vám některou z těchzkratek. Pak vydáte nový překlad - nové datum, nové číslo, ale starý překlad koluje třeba v kopiích - tím, že uvedete do doložky opravy provedené na základě konzultace se znalcem, ošetříte fakt, že někde na světě je jedna a druhá verze překladu. Ale je to jen jeden z příkladů, pro které ta položka slouží dnes. Je třeba mít na paměti, že znění doložky mělo položku oprav už v době, kdy ještě nebyly počítače a kdy se prováděly ruční opravy.

Odpovědět

Kam s vysvětlivkami v překladu? | 08.06.2018 23:06, od Lucie Vrbová (lucka.vrbova@centrum.cz)

Dobrý den, v soudním překladu výpisu z matriky z japonštiny do češtiny potřebuji doplnit vysvětlivku týkající se změny jména. Mohu ji uvést přímo za text do závorky nebo označit a udat ji pod čáru? Předem děkuji za odpověď.

Kam s vysvětlivkami v překladu | 11.06.2018 14:06, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Vidím, že kolegové neodpovídají... Pro umístění vysvětlivek není žádný předpis. Čitelnost sdělení je pro čtenáře nejdůležitější a je dobré nechat se vést také grafickou úpravou listiny. Záleží na Vašem uvážení. Dlouhé vysvětlivky je lepší uvádět pod čarou, krátké do závorky a odlišit třeba kurzívou nebo jiným písmem, či jinou velikostí písma.

Odpovědět

Nepřiznaná DPH za náklady | 14.05.2018 11:05, od Klára Žejdlová (cekia@cekia.eu)

Mám velice dobrou zprávu pro plátce DPH. Konečně nemusíme řešit, že nám státní orgány neproplácí DPH za náklady. Po letech dohadování a nedodržování daňových předpisů ze strany především soudů je tento problém vyřešen nálezem Ústavního soudu. Nyní už nikdo nemůže tvrdit, že náklady musíme uvádět bez DPH - viz nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 3960/16, ze dne 27. 3. 2018 (bohužel sem nemohu vložit přímo link).

DPH k nákladům | 16.05.2018 18:05, od Dagmar Dencikova (dencikova@gmail.com)

Předmětný nález Ústavního soudu je dostupný z domovské stránky webu KST ČR v rubrice "Aktuality". Je to skutečně velmi dobrá zpráva pro mnohé z nás.

Odpovědět

Tlumočení vlastní svatby | 13.05.2018 22:05, od Lenka Čubová (L.Cubova@seznam.cz)

Dobrý den, mohu,jakožto soudní tlumočník, překládat dokumenty potřebné ke své vlastní svatbě? Předem děkuji.

Tlumočení vlastní svatby | 14.05.2018 11:05, od Klára Žejdlová (cekia@cekia.eu)

To opravdu nelze. Při mé práci se řídím i pokyny, které jsme dostali během semináře pro soudní tlumočníky, podle kterých bychom neměli překládat/tlumočit ani pro své příbuzné a blízké známé.

Tlumočení vlastní svatby | 14.05.2018 12:05, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Bylo by dobré pochopit podstatu toho, proč se na semináři pro soudní tlumočníky NEDOPORUČUJE překládat vlastní listiny, ani listiny osob, u nichž by se dalo předpokládat, že nejsme nestranní. Zákon to totiž nezakazuje, ale, jako vždy, je dobré umět se řídit zdravým selským rozumem. Např. přeložím-li si rodný list, mohu říct téměř s jistotou, že nemůže nastat situace, aby tuto listinu v budoucnu někdo napadl kvůli podjatosti. Přeložím-li však rozsudek o úpravě poměrů k nezletilému dítěti po mém rozvodu, je zjevné, že můj překlad se může jevit nevěrohodný a bude snadno napadnutelný. Vlastní svatbu bych rozhodně netlumočila, a to nejen z důvodu možné podjatosti, ale i proto, že bych na ní asi ani sama nefotila :)

Odpovědět

Tarif pro tlumočení porad s právníkem | 14.04.2018 09:04, od Blanka Sudíková (bsmail@seznam.cz)

Dobrý den, jaký je tarif pro tlumočení porad s právníkem, který si tyto náklady hodlá nechat proplatit v rámci řízení? Nejedná se tedy o klasické jmenování ve věci. Jde v tomto případě o tarif smluvní? Děkuji za odpověď.

Tarif smluvní versus tarif podle vyhlášky | 16.04.2018 17:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Jsme povinni podřídit se tarifu podle vyhlášky č. 37/1967 Sb. pouze pokud je zadavatelem orgán veřejné moci (soud, policie, státní zastupitelství atd.), ve všech ostatních případech se jedná o vztah smluvní a to i tehdy, kdy poskytujeme jiným subjektům službu "soudního tlumočníka", která se řídí zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících.

Odpovědět

Jmenování soudním tlumočníkem | 13.04.2018 18:04, od Petra Sedmíková (sedmikova.petra@gmail.com)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na aktuální zkušenosti týkající se lhůty ve věci jmenování soudním tlumočníkem. V loňském roce jsem absolvovala právnické minimum v dubnu, v červnu jsem podala žádost na MS v Praze. V prosinci mi bylo sděleno při osobní návštěvě na MS, že už jsem v podstatě rozhodnutá a pouze se čeká na jmenování, ale to se neví, kdy se stane. Po další telefonické urgenci jiného soudu (leden 2018), s nímž jsem spolupracovala jako tlumočnice a který po mně požadoval překlad s razítkem, bylo sděleno, že se to stane v březnu. V březnu bylo řečeno, že patrně v dubnu. Je možné, že tento správní úkon může v tuto chvíli trvat deset měsíců (zatím bez výsledku), má smysl proti tomuto cokoli podnikat (stížnost na nečinnost(?), nebo je jediným možným postupem čekat? Díky za Vaše názory a zkušenosti. Chtěla bych ještě dodat, že můj jazyk patří k okrajovým jazyků, kde je celkově zapsáno méně než deset tlumočníků, nicméně neustále jezdím po soudech na slib. děkuji. P.S.

Lhuta pro slib | 15.04.2018 21:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Čekat. Nemýlím-li se, soud nemá stanovenou lhůtu pro zorganizování slibu. Obvykle čekají až se vyhovujících žadatelů sejde více.

Odpovědět

GDPR | 12.04.2018 18:04, od Jitka Píbilová (jpibilova@ipa.cz)

Dobrý den, nevím, jestli jste už neřešili..... Asi se nás rovněž týká GDPR, že? Teď to pořád překládám, tak by mě zajímalo, jak to budete řešit. Díky za podněty.

GDPR | 17.04.2018 09:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

KST ČR řešila, řeší a bude řešit. Domnívám se, že pro nás je to jen přehnaný strašák. Více na domovské stránce KST ČR v oddílu "Aktuality"

Odpovědět

soubor sešitých dokumentů v kombinaci 2 jazyků - překlad vyhotovovaný 2 překladateli | 07.04.2018 14:04, od Lenka Padalikova (padalikova.lenka@seznam.cz)

Dobry den, dostal se mi do rukou soubor prekladu, kde vetsina stran je nemecky (to budu prekladat ja) a pak asi 2 strany na ruznych mistech souboru jsou ve francouzstine (bude prekladat jiny prekladatel). Dotaz 1) Ja tedy v miste, kde je FR udelam poznamku, ze nasleduje stranka ve FR, je to tak? Dotaz 2) Bude se tedy jednat o castecny preklad nebo ne? Dotaz 3) Prekladatel z francouzstiny pripoji preklad dvou stran za muj preklad a opoznamkuje to, ze se jedna o preklad strany X a Y? Dotaz 4) V pripade francouzskeho prekladu pujde o castecny preklad? moc dekuji za odpoved LP

Svazek s překlady z 2 jazyků | 11.04.2018 10:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Milá kolegyně, ad 1) ano, poznamenejte, že následuje text v jiném jazyce; ad 2) nejedná se o částečný překlad - překládáte vše, co je ve Vašem pracovním jazyce. Na úvodní stráce přece píšete, že se jedná o překlad z němčiny do češtiny, tj. všeho, co je v němčině; ad 3) ano, přesně tak, ať kolega upřesní, kde jsou pasáže ve francouzštině, které přeložil; ad 4) ani u kolegu nejde o částečný překlad, protože překládá vše ze svého pracovního jazyka. Hlavně, aby měl výsledný svazek hlavu a patu a konečný uživatel se v něm vyznal.

Odpovědět

Dotaz transkripce ruských jmen do francouzštiny | 17.02.2018 17:02, od Blanka Sudíková (bsmail@seznam.cz)

Dobrý den, pokud překládám dokument, který obsahuje českou transkripci ruských jmen, zachovám českou transkripci i v ověřeném překladu nebo použiji přepis pro cílový jazyk? Mám oprávnění přepis vytvářet? Moc děkuji.

Odpovědět

Dotazpr | 12.02.2018 15:02, od Eva Vevodova (Eva.vevodova@gmail.com)

Dobry den, mam dotaz klienta - ma dvoji obcanstvi a v lete planuje svatbu v CR. Doklady predklada francouzske, nicmene je rodily American a tlumoceni chce z anglickeho jazyka. Matricni urednice je zdesena (male mesto), netusi, jestli to jde, matrika v nejblizsim vetsim meste tvrdi, ze tlumocit se musi z jazyka obcanskeho prukazu... existuje nejaky zakonny pozadavek, ze ktereho jazyka si smi nechat tlumocit? Jen dodam, ze v USA zil do 30 let, vystudoval tam, francouzsky se sice domluvi, nicmene neni to na stejne urovni. Dekuji.

tlumočení na svatbě | 12.02.2018 23:02, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Tato věta je ze Základní listiny práv a svobod a je i v trestním řádu (zákon č. 141/1961 Sb.): "Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka NEBO JAZYKA, O KTERÉM UVEDE, ŽE HO OVLÁDÁ." To platí samozřejmě o to víc i u ostatních řízení.

Odpovědět