Diskuze Vytvořit nový komentář

Tato diskuze je určena pouze k výměně názorů mezi tlumočníky a překladateli. Pokud chcete zaslat dotaz na představenstvo KST ČR, pište na email: kstcr@kstcr.cz

Žádost o neobvyklý úkon od Policie ČR | 13.12.2021 15:12, od Svatoslav Ščyhol (scyhol@outlook.cz)

Před několika dny jsem dostal od policie zvláštní zadání. Vedou trestní řízení proti osobě podezřelé z ohrožení pod vlivem návykové látky. V rámci řízení vyšlo najevo, že podezřelý pravděpodobně odcestoval do Ukrajiny, kde má rodinu, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Úkol spočívá v tom, že mám obvolat tři ukrajinská telefonní čísla, která by podle policie mohla patřit podezřelému nebo některému z jeho blízkých, zeptat se, kde se v současné době zdržuje, a podat o tom písemnou zprávu. Dokonce vyhotovili opatření o mém ustanovení jako tlumočníka. Původně se požadovalo, že zpráva má být opatřena doložkou i s razítkem. Vzhledem k tomu, že zadání nesplňuje zákonnou definici písemného tlumočnického ani překladatelského úkonu, hned jsem upozornil, že razítko v tomto případě použít nelze. Mám však problém s tím, zda mám tento úkon vůbec evidovat, popř. jako jaký druh úkonu. Zatím jsme se předběžně domluvili, že zprávu odešlu přes datovou schránku, což na jednu stranu má zajistit dostatečný způsob ověření, na druhou odpadá použití razítka. Zprávu bych sepsal na hlavičkovém papíře, stále však nevím, zda u ní může být doložka (policejní orgán již požaduje). Má někdo podobnou zkušenost a jak jste to řešili? Předem děkuji za tipy.

Písemný tlumočnický úkon | 14.12.2021 01:12, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Dle mého skromného názoru je to tlumočnický úkon: policista vám řekl, co máte říct a na co se máte ptát a Vy mu zpátky přetlumočíte, co Vám dotyční odpověděli. Jelikož z toho bude písemný výstup, bude se jednat o písemný tlumočnický úkon. Nejdřív bych si sepsala v cizím jazyce, co jsem se dozvěděla, připojila bych k tomu překlad do češtiny a svazek opatřila doložkou a TLUMOČNICKOU pečetí. Účtovala bych podle počtu hodin, protože jde o tlumočení, nikoli o překlad. Evidovat letos nemusíme, takže problém neexistuje. Do své evidence bych si to ale zapsala, jak jsem zvyklá. Nekomplikujme si život více, než je třeba ;-)

Úkon pro Policii ČR | 14.12.2021 09:12, od Hana Hrušková (hruskova-hana@seznam.cz)

Dobrý den, mohu se podělit o svoji zkušenost: když policie potřebovala pátrat a prověřovat telefonem s mojí účastí, probíhalo to na oddělení, přes služební telefon, podle zadání policisty, za přítomnosti zpracovávajícího policisty, který si následně k úkonu sepsal úřední záznam. Obvyklé účtování tlumočnického úkonu. Co popisujete, pane kolego, zní úžasně úředně. Já měla tedy asi štěstí, ale záleží na okolnostech ve věci samotné a občas i na jednotlivcích, jak moc úředně je třeba postupovat. Budete si vyúčtovávat i náklady na telefonáty? Přeji Vám úspěšné vyřešení.

Odpovědět

Elektronický podpis | 01.12.2021 12:12, od Lenka Staňková (aprogress@seznam.cz)

Dobrý den všem, ráda bych zjistila informace o tom, zda-li je možné ověřený překlad opatřit elektronickým podpisem či nikoli, popř. jak celý proces funguje. Lze ověřené překlady předkládat v elektronické formě? Děkuji.

elektronický podpis | 02.12.2021 09:12, od Andrea Moustafa (andreamoustafa73@gmail.com)

Dobrý den, odkazuji na zprávu na toto téma, kterou jsem obdržela od agentury Skřivánek, resp. na přednášku, která proběhla v rámci Jeronýmových dnů (odkaz na přednášku mi sem bohužel nejde zkopírovat). Kopie e-mailové zprávy: "... chtěli bychom Vás upozornit na velmi zajímavou přednášku, která zazněla v rámci Jeronýmových dnů, na téma Elektronických soudních překladů. Pokud jste ji už neslyšeli, doporučujeme si ji pustit ze záznamu zde (začíná cca od 1 hod 20 min záznamu). Skupina překladatelů v ní vysvětluje a ukazuje prakticky, jak elektronický překlad vyhotovit a opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem. Konkrétně provádějí elektronický překlad v programu Signer, který je zatím pro OSVČ zdarma (zpoplatnění se plánuje od dubna 2022). Dále hovoří o tom, kde kvalifikovaný elektronický podpis můžete získat (v současné době osobní návštěvou ČP, od poloviny prosince by to mělo být možné i online přes certifikační autoritu Postsignum), a hodnotí výhody a nevýhody elektronického soudního překladu."

Odpovědět

Ověření tlumočnické doložky notářem | 02.11.2021 12:11, od Nicola Zichová (nicola.zichova@gmail.com)

Vážení kolegové, nemáte někdo zkušenost s tím, jak postupovat při vyhotovování překladu zadaného soudem a určeného pro použití v zahraničí? Konkrétně se jedná o Kanadu. Domnívala jsem se, že postačí nechat ověřit podpis na překladatelské doložce u notáře. Tam mi ale dnes bylo sděleno, že je nutné ještě dále ověřit na Notářské komoře a následně zajistit apostilu na Ministerstvu zahraničí. Měl by si další ověření zajistit soud nebo by to měl/musí udělat soudní překladatel? Děkuji

Ověření překladu pro cizinu | 05.11.2021 00:11, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Pokud je zadavatelem orgán veřejné moci, jak dle Vašeho sdělení předpokládám, nemusíte nikam chodit ani nic ověřovat. Vy svazek s překladem a vaší překladatelskou doložkou dodáte soudu a on se postará o zaslání do ciziny.

Odpovědět

další vyhotovení - evergreen... | 08.10.2021 12:10, od Andrea Moustafa (andreamoustafa73@gmail.com)

Vážená paní kolegyně Denčíková, mohu se zeptat, jak jste dopadla, když jste nevypracovala další vyhotovení překladu? Já jsem se svým odvoláním bohužel u VS neuspěla. Závěr je takový, že na odměnu za další vyhotovení nemám nárok, protože stejnopisy byly zaslány současně, postačí tedy "vizuální kontrola" stejnopisů originálu. Benchmark k tomuto vydaný není právně závazný a údajně tedy záleží na rozhodnutí/posouzení resp. tedy libovůli konkrétního soudu, jestli odměnu uzná nebo ne. Myslím, že tady jedna kolegyně uváděla, že s odvoláním ve stejné věci uspěla. Nebo se pletu? Máte již odpověď na odvolání?

další vyhotovení - šutr v botě | 10.10.2021 23:10, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Milá paní Andreo, odpověď nemám. Stížnost jsem podala na Nejvyšší soud v Praze na přelomu června a července. Dříve nebo později jsou povinni se vyjádřit. Ano, odevzdala jsem také překlad bez požadovaných dalších vyhotovení. Nic mi neřekli a ani už nic po mně nechtěli. A kdyby chtěli, tak to už nebude vyhotovováno "současně" :)))

Usnesení Nejvyššího soudu | 15.10.2021 15:10, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Trvalo tři a půl měsíce, než jsem obdržela vyjádření Nejvyššího soudu k mé stížnosti. Potvrdil moji interpretaci § 5 vyhlášky č. 507/2020 Sb. týkající se odměny za další vyhotovení (30% z odměny za první překlad) a zrušil zamítnutí Vrchního soudu v Praze. Další otázky v usnesení jsou silně problematické, ale odměnu za další vyhotovení/stejnopisy by nám orgány veřejné moci měly přiznávat právě podle § 5! Pokud by někdo chtěl dané usnesení Nejvyššího soudu použít ke svému odvolání, poskytuji číslo judikátu: NS 11 Tvo 15/2021-95

usneseni NS | 02.11.2021 18:11, od Andrea Moustafa (andreamoustafa73@gmail.com)

Paní Denčíková, děkuji! Je to tedy martyrium... ;-)

Odpovědět

Tlunočnícký deník | 20.09.2021 11:09, od Mgr. Ilona Karaman, MBA (ilona@preklady-perevody.cz)

Dobrý den, máte prosím někdo zkušenosti s zažádáním o zaslání nového svazku Tlumočnického deníku? Kdo ho teď zasílá? Existuje ještě vůbec? Nebo už pouze elektrinická evidence? Předem děkuji za odpovědi.

Letos nic neevidujeme | 20.09.2021 20:09, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Vážená paní, o tlumočnických denících i o neexistující elektronické evidenci mluvíme už od ledna. Přečtete si např. v Aktualitách na homepage tohoto webu - informace pod názvem "NOVÉ PŘEDPISY ve ZKRATCE - jak na ně prakticky". V posledním odstavci se píše mimo jiné toto: " V roce 2021 nemají soudní tlumočníci a soudní překladatelé povinnost evidovat prováděné úkony a to až do doby, kdy Minsterstvo spravedlnosti nezprovozní elektronickou evidenci."

Tlumočnický deník | 22.09.2021 13:09, od Mgr. Ilona Karaman, MBA (ilona@preklady-perevody.cz)

Velmi Vám děkuji za odpověď. Samozřejmě dení kolem evidence překladů sleduji a eviduji si překlady sama pro sebe prozatím ve starém deníku, protože je to pro mne pohodlné. Ptala jsem se, zda tyto deníky ještě někdo zasílá, abych mohla prozatím, než ministrstvo vyplodí něco kloudného, pokračovat v dalším svazku. Jsem snad jediná, koho napadlo pokračovat prozatím v evidenci překladů stávajícím způsobem? :-)

Tlumočnický deník | 23.09.2021 01:09, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.cz)

Možná, že jsem tedy nepochopila správně dotaz. Nový tlumočnický deník už nikde nezískáte. Rozhodně však nejste jediná, kdo pokračuje s vlastní evidencí. Osobně si ji vedu také, obdobným způsobem jako v papírovém deníku, ale elektronicky. Orgánům veřejné moci však do doložky žádné číslo neuvádím.

Tlumočnický deník | 06.10.2021 08:10, od Hana Hrušková (hruskova-hana@seznam.cz)

Dobrý den, svazky deníků se nadále vystavují – jako to dělal soud, pokračuje ministerstvo – jednoduchá žádost mailem na podatelnu nebo oddělení, nebo přes kontaktní formulář na webu na podatelnu, a do měsíce jej máte doporučeně u sebe. Já už to letos udělala dvakrát, je to práce navíc, nikdo to tom neštěkne, ALE svůj sešit vytvářet opravdu nebudu a úkony předávat bez čísla? Jak to vypadá? Moc zdravím HHruš

Nový zákon nezná tlumočnický deník | 10.10.2021 23:10, od Dagmar Dencikova (dencikova@gmail.com)

Řekla bych, že se mi doložka bez čísla docela líbí :) Ale vím, že o gustu se nediskutuje. Pořadové číslo však nikomu nechybí a nový tlumočnický zákon pojem "tlumočnický deník" nezná. Líbí se mi více poznámka, kterou od ledna 2021 píši do vyúčtování pro orgány veřejné moci: "Ministerstvo spravedlnosti k dnešnímu dni nezpřístupnilo evidenci úkonů jak ukládá § 28 odst. 1 zákona č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, nebylo mi tedy umožněno zaregistrovat překladatelský úkon v souladu se zákonem. Podle zásady “impossibilium nulla obligatio est” neuvádím pořadové číslo."

Odpovědět

Vyučtování překladu vyplnění formuláře EU | 17.09.2021 11:09, od Květoslava Otcovská (otcovska@cbox.cz)

Dobrý den, řeším otázku, jak vyúčtovat vyplnění formulářů EU v cizím jazyce. Okresní soud mi zadal písemmné vyhotovení překladu 2 formulářů EU, a to návrhu na vydání evropského platebního rozkazu (formulář A) a evropského platebního rozkazu (formulář E), a uložil mi provést překlad z češtiny do němčiny na vzorových formulářích, dostupných na portálu e-justice v německé jazykové verzi. Máte někdo zkušenosti či radu, jak účtovat tento úkon? Formulář se vyplňuje on-line a nelze z něho "vypreparovat" pasáže, které jsou do německého vzorového formuláře překládány, takže nevím, jak vypočítat počet normostran nebo slov. Děkuji za radu a zdravím. Květa Otcovská

Vyplněné pasáže ve formuláři a normostrany | 05.11.2021 00:11, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Osobně bych si jednoduše zkopírovala do wordu mnou vyplněné pasáže a pak spočítala normostrany. Možné však je, že existuje i nějaký technologičtější fígl.

Odpovědět

Vstupní zkouška | 10.09.2021 17:09, od Kateřina Novotná (k.novotna@volny.cz)

Dobrý den, dostala jsem přípis z MS, nejdříve požadavek o uhrazení poplatku za vstupní zkoušku a nyní, abych se dostavila 11.10.2021 ke zkoušce v Praze. Nebyl původní limit na vykonání zkoušky 5 let a možnost složit zkoušku na Moravě, v Kroměříži? Děkuji za radu a názor. KN

vstupní zkouška | 13.09.2021 21:09, od Jan Karafiát (kara@fiat.it)

Pokud jste podala žádost o zápis, pak Vás ministerstvo vyzve k vykonání zkoušky do 6 měsíců od podání žádosti. Pokud chcete na zkoušku později, musíte na ministerstvo poslat zpětvzetí žádosti.

Odpovědět

Vyúčtování přípravy na tlumočení | 06.09.2021 11:09, od Eliška Boková (eliska.bokova@gmail.com)

Dobrý den, je, prosím, někde k dispozici informace, jak vyúčtovat přípravu na tlumočení u soudu? Je příprava samostatný tlumočnický úkon nebo je to "přípravná práce" ve smyslu §12 odst. 3a) vyhlášky 507/2020, tedy součást tlumočnického úkonu? Situace 1: Tlumočník se hodinu připravoval na jednání. Dostavil se k soudu, kde hodinu tlumočil. Kolik, dle jakých paragrafů si naúčtuje? Situace 2: Tlumočník se hodinu připravoval na jednání. Dostavil se k soudu, kam se však cizozemec nedostavil, tj. nedošlo ani k tlumočení z cizího jazyka do českého jazyka nebo naopak, po 20 minutách byl tlumočník poslán domů. Kolik, dle jakých paragrafů si naúčtuje? Bylo by, prosím, možné o tuto situaci rozšířit Podklad pro vyúčtování tlumočného? S pozdravem a díky, Eliška Boková

Přípravu na tlumočení zákon opomíná | 20.09.2021 20:09, od Michal Chuchút (michal.chuchut@seznam.cz)

Ohledně přípravy zatím žádná informace není (a nevím ani o dohledovém benchmarku, jímž se MSp snaží překlenout některé aplikační problémy). Příprava na tlumočení se chápe jako "přípravná práce", byť mi to trhá srdce. Tedy v prvním případě si tlumočník vyúčtuje hodinu tlumočení + případné náhrady za ztrátu času (na cestě) + cestovné. V druhém případě si tlumočník vyúčtuje jen náhradu za ztrátu času (čas na cestě + čekání na úkon).

Odpovědět

dotaz | 03.09.2021 11:09, od pavel kohout (petko09@seznam.cz)

Dobrý den, Zajímalo by mě, jestli nějaký odborník ví, zda si může soudní tlumočník přeložit sám vlastní doklady a zda je to v pořádku, nebo zda musí pověřit někoho jiného. Děkuji

nemůže | 10.09.2021 16:09, od Jan Karafiát (kara@fiat.it)

Nemůže, protože nesplňuje podmínku nepodjatosti ve vztahu k zadavateli úkonu. Neměl by ani dělat úkony pro své rodinné příslušníky a přátele.

Odpověď | 16.10.2021 19:10, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Milý kolego Karafiáte, nedovolila bych si odpovědět takto kategoricky. Tlumočnický zákon se otázkou podjatosti zabývá pouze v § 18 tlumočnického zákona č. 354/2019 Sb. Je tedy na soudním tlumočníku/překladateli, aby zvážil u jakého úkonu by se mohl vystavit nebezpečí napadení pro nepodjatost. Příklad: neteřin rodný list bych klidně přeložila, ovšem obchodní smlouvu pro spor, který s někým vede můj zaměstnavatel, už ne.

Odpovědět

ověřování podpisu překladatele | 31.08.2021 22:08, od Andrea Moustafa (andreamoustafa73@gmail.com)

Velice se omlouvám všem, že se vracím k tomuto tématu, ale po té, co jsem řešením ověření jednoho mého podpisu na jedné doložce strávila nečekaně asi 3 hodiny, mi to nedá. Nebudu vás zde unavovat situací, která nastala. Samozřejmě někdy je to otázka 10 minut, jindy čekám déle. Opravdu to nikdo neřešíte? Nevadí vám to? Jak to klientovi účtujete? Je to naprosto absurdní situace. Soudy mohly potvrzovat, že jsme zapsáni v jejich seznamu, a ministerstvo nemůže klientovi potvrdit, že jsme v jeho seznamu?? Teoreticky, kdybych byla falešná překladatelka, s falešným razítkem, notář ověří můj PODPIS a ministerstvo následně ověřuje RAZÍTKO NOTÁŘE!!! Jaký to má smysl??? Vidí ho někdo? S tímto dotazem se současně obracím na ministerstvo.

Odpovědět

Překlad doložky o ověření podpisu | 04.08.2021 14:08, od Soňa Vrňatová (s_vrnatova@centrum.cz)

Dobrý den, mám přeložit pouze doložku notáře o ověření podpisu pod dokumentem, který je již v cizím jazyce. Vždy jsem připojovala překlad k celému dokumentu. Nyní klient chce, abych ze skenu vytiskla jen stránku s doložkou a překlad svázala s ní. Je to v pořádku? Moc děkuji. Soňa Vrňatová

překlad a zdrojový text | 17.08.2021 10:08, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Zákazníkovi můžete plně vyhovět. Nově svazujeme překlady jak s originály, tak i s výstupy z počítače, fotokopiemi atd. a není na nás zjišťovat nebo dokonce ověřovat pravost zdrojového textu. Ověřujeme shodu překladu s připojeným textem. Pokud zákazník chce připojit tlumočnickou doložku k celému svazku, musíte v záhlaví upřesnit, že jste provedla "částečný překlad", tj. toliko doložky, či strany č. X.

Odpovědět

Vstupní zkouška podle nového zákona | 03.08.2021 13:08, od Jiří Špale (translations@spale.eu)

Dobrý den, absolvoval již někdo z vás Vstupní zkoušku? Na stránce tlumocnici.justice.cz...jak-zkouska-probiha jsem si přečetl o průběhu zkoušky a přiznám se, ze z toho nejsem chytrý: Trvá písemná část 45 nebo 90 minut? Trvá část "odůvodnění" 30 nebo 60 minut? V textu se píše, ze odůvodňovat se mají otázky, které předběžné hodnocení označilo jako chybné. Jestliže byly chybné, k čemu mi pomůže jejich odůvodnění? Nebo se tím mysli nějaká možnost nápravy? Kolik otázek typu vzorové otázky na tlumocnici.justice.cz ... co-je-obsahem-zkousky zkouška obsahuje? Děkuji Jiří Špale

Odpovědět

vyloučení překladatele | 12.07.2021 09:07, od Martina Kulíšková (martinaklasek@seznam.cz)

Dobrý den, prosím o Váš názor. Je důvodem vyloučení překladatele ve věci dle § 18 TlumZ. to, pokud mi klient jako FO zadá překlad usnesení, které vydal soud, jehož jsem zaměstnankyní, přičemž na vyhotovování tohoto usnesení nebo rozhodování ve věci klienta u tohoto soudu (kde jsem zaměstnána) jsem se nikterak nepodílela?

Vyloučení překladatele z případu | 12.07.2021 23:07, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Dle mého skromného názoru záleží také na tom "kde má být tlumočnický úkon použit". Vás se nejvíce týká první věta odst. 2) § 18 tlumočnického zákona, a pokud zadavatele upozorníte a on bude souhlasit, abyste překlad provedla, evidentně vás nemá za podjatou.

Odpovědět

Identifikační číslo osoby zadavatele | 13.06.2021 18:06, od Zbyněk Zeman (zbynek.zeman@volny.cz)

Předpokládám, že v položce "Označení zadavatele úkonu" není potřeba zadávat zadávat identifikační číslo (patrně č. OP) osoby, pokud se jedná o tlumočení líčení před soudem a jméno předsedy/předsedkyně senátu nebo samosoudce/samosoudkyně apod. zcela stačí. Jste téhož názoru (nebo máme i od nich požadovat č. OP) ???

Označení zadavatele úkonu | 13.06.2021 22:06, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Označení zadavatele úkonu znamená jednoduše název zadavatelského orgánu a číslo jednací, či spisová značka daného úkonu. To nám orgány veřejné moci vždy poskytují a my je máme uvádět v překladatelské doložce a až Evidence úkonů bude existovat, tak i tam. Nedělejme si více starostí, než je třeba ;)

Odpovědět

Účtování dalších vyhotovení překladu (nekonečný příběh) | 14.05.2021 13:05, od Lenka Havrdová (lenka.havrdova@gmail.com)

Dobrý den, doufala jsem, že nová zákonná úprava vyřeší "problém" s účtováním dalších vyhotovení, ale zdá se, že ne. Státní zastupitelství mi výrazně zkrátilo odměnu za "další vyhotovení překladu dle §5 vyhlášky 507/2020" se sazbou sníženou o 70% s tím, že úřadem (cit.) "bylo požadováno vypracování jednoho překladu ve třech vyhotoveních a že v rámci jednoho překladu nelze účtovat další vyhotovení dle této vyhlášky. Nejedná se o kontrolu shody zdrojového projevu s překladem, který dříve překladatelka provedla za účelem vypracování dalšího vyhotovení úkonu, ale o pouhé vytištění jednoho provedeného překladu. Nevyžaduje se proto kontrola shodu každé vytištěné kopie překladu navíc, jedná se po pouhé strojové rozmnožování kopií v rámci jednoho zadání. Sporné ustanovení §5 by se aplikovalo v případě, že by vyvstala nutnost provést opětovný překlad po uplynutí určitého časového období" (sic! - jak dlouhé musí být?) Zároveň státní zástupce podotýká, že "v době rozhodování o odměně nebyla k tlumočnické vyhlášce vydána ani důvodová zpráva, která by objasňovala smysl a účel jednotlivých ustanovení vyhlášky, ani interpretační stanovisko původce vyhlášky." Máte někdo již v tomto roce podobnou zkušenost? Má smysl podávat stížnost a s jaká argumentace u vás zafungovala? Může si překladatel dovolit odmítnout vyhotovit tzv. další vyhotovení a doporučit úřadu, aby si překlad zkopíroval a nechal ověřit shodu s prvopisem? Děkuji, LH

Účtování dalších vyhotovení | 19.05.2021 13:05, od Tomáš Bicek (tomas@bicek.eu)

Dobrý den, můj problém je naprosto shodný, KSZ mi taky zkrátilo vyúčtování o další vyhotovení. Bylo by, prosím, možno to nějak vyjasnit? Ta formulace ve vyhlášce (dle mého laického názoru) nahrává oběma stranám... Díky moc.

Účtování dalších vyhotovení | 20.05.2021 12:05, od Mgr. Silvie Kany (kany@volny.cz)

Dobrý den, mám úplně stejnou zkušenost. Dnes mi bylo vyúčtování dalších vyhotovení překladů taky zamítnuto. Bohužel mi bylo taky telefonicky sděleno, že ostatní překladatelé si další vyhotovení neúčtují. Ptám se proč? Měli bychom asi postupovat jednotně. Já stížnost ale rozhodně podám. Nevíte někdo prosím, jaké náležitosti taková stížnost musí mít?

Účtování dalších vyhotovení | 25.05.2021 09:05, od Pavla Nečasová (paola.necasova@centrum.cz)

Mám stejnou zkušenost, kdy mi okresní státní zastupitelství odměnu za další vyhotovení nepřiznalo (se stejným odůvodněním jako u paní Havrdové), zatímco okresní soud v témže městě mi tuto odměnu již dvakrát přiznal. Podle mého názoru může být tato situace právní nejistoty vyřešena jedině nahrazením příslušného ustanovení vyhlášky srozumitelnou a jednoznačnou formulací, která připouští pouze jeden výklad. Do té doby by bylo velice žádoucí, kdybychom jako profesní skupina postupovali vůči státním orgánům jednotně ve smyslu doporučení KST.

Účtování dalších vyhotovení | 25.05.2021 10:05, od Jekatěrina Sochorová (sushkova@seznam.cz)

Dobrý den, účtuji to jako paušální náhrady hotových výdajů dle přílohy k vyhlášce, str. á 3,-Kč. Kupodivu i ohledně této malé částky mají některé úřady výhrady. Situace, kdy by po nějaké době vyžadovali stejný překlad u mě nikdy nenastala.

Účtování dalších vyhotovení | 25.05.2021 23:05, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Paní kolegyně, situace, že po nějaké době budou vyžadovat stejný překlad nastat prakticky ani nemůže, protože nemáme povinnost překlady archivovat a tudíž z bezpečnostních důvodů ani je uchovávat. Jediná opora v novém zákoně pro účtování dalších vyhotovení je skutečně § 5 a v případě zamítnutí je třeba vždy podat stížnost, i kdyby se jednalo o bagatelnou částku. KST ČR má ve své sbírce již celou řadu usnesení vyšších soudů, které stížnostím vyhověly. Jak píše výše kolegyně Nečasová, je skutečně žádoucí, abychom všichni postupovali jednotně.

Vyúčtování dalších vyhotovení | 27.05.2021 09:05, od Mervyn Sterneck (sterneck@sterneck.cz)

Milé kolegyně, domnívám se, že celé ustanovení upravující snížení sazby o 70% by se mělo novelizací buď vypustit zcela, nebo nahradit nějakým promyšlenějším ustanovením. Zatím se vede dlouhá debata pouze o tom, zda jej lze aplikovat na další vyhotovení či ne, avšak nikdo se nezamyslel nad jeho zněním z hlediska skutečné úpravy již existujícího překladu vyhotoveného dříve (bez ohledu na archivaci). I zde totiž zákonodárce ve své logice totálně selhal. Vůbec nechápu, jak jej může napadnout ohodnocení rozsahu skutečných úprav (v případě že by se tak skutečně dělo) paušalizovat odměnou 30% Představte si ad absurdum situaci, kdy skutečně s krátkým časovým odstupem máte upravit Vámi již jednou vyhotovený překlad a úpravy budou činit 50% rozsahu. To má zákonodárce doopravdy za to, že těch 20% práce navíc (bez ohledu na nutnou kontrolu zbytku textu) budeme dělat zadarmo? Dle mého je současná formulace tohoto ustanovení zcela nefunkční

Účtování dalších vyhotovení překladu | 22.07.2021 15:07, od Judita Dunajevská (jdunayevsky@gmail.com)

Milé kolegyně a kolegové, již od ledna mi všechny mimopražské soudy neuznávají vyúčtování za další vyhotovení. Vždy argumentuji a ode dne, co je k dispozici benchmark 1/2021, posílám ho spolu s fakturou a dokonce označuji text týkající se této problematiky. Odpovědi jsou stále stejné, např.: Na projednávanou věc se ustanovení § 5 vyhlášky neuplatní. Soudní překladatelce byly totiž předloženy soudem vytištěné stejnopisy rozsudku určeného k překladu. Ve vztahu k uvedeným stejnopisům pořízeným soudem přitom nemohla být reálná pochybnost o jejich autenticitě, takže nebylo třeba provádět kontrolu shody zdrojového projevu s překladem ve smyslu citovaného ustanovení. Je to každý měsíc stejné, připadám si jako kopírovací centrum, kde pracuji jako pomocná síla, kdy po hodině tisku, dostanu 3 Kč za stránku jako odměnu, velmi levná pracovní síla..... Pouze pražské soudy mi odměnu zatím vždy přiznaly:-) Přeji pevné nervy všem!

uctovani dalsich vyhotoveni | 04.08.2021 09:08, od Andrea Moustafa (andreamoustafa73@gmail.com)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, řeším naprosto stejný problém, nekonečný příběh... Já tedy s Krajským soudem v Brně...

uctovani dalsich vyhotoveni | 04.08.2021 09:08, od Andrea Moustafa (andreamoustafa73@gmail.com)

Mám ještě doplňující dotaz. Již se ptala kolegyně výše, ale nedostala odpověď, nebo jsem ji přehlédla, za což se omlouvám. Můžeme odmítnout vyhotovení dalších vyhotovení??

Problémy s dalšími vyhotoveními | 19.08.2021 01:08, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

V rámci pracovní skupiny jsem na Ministerstvu spravedlnosti položila dotaz, že jak bude reagovat dohledový orgán pokud odmítnu provést další vyhotovení. Už i vzhledem k tomu, že taková povinnost z předpisů nijak nevyplývá. Řekli, že je to dotaz velmi zajímavý a že otázku prověří. Uběhly tři měsíce, ale dosud se k vyjádření nedostali. Napříště odmítnu vyhotovit stejnopisy orgánu (soudci, vyššímu soudnímu úředníku, státnímu zástupci atd.), o němž vím, že je odmítá proplácet. Např. Vrchní soud v Praze anebo, jak je známo, údajně státní zastupitelství obecně. Pak uvidíme co se stane. Předpokládám, že neriskuji život jako naši afghánští kolegové.

uctovani dalsich vyhotoveni | 31.08.2021 01:08, od Andrea Moustafa (andreamoustafa73@gmail.com)

Také jsem toto řešení zvažovala konkrétně u KS Brno, kde je tento problém také dlouhodobý a trvalý... Momentálně jsem podala odvolání proti usnesení, připojila jsem kopii benchmarku, jak radila kolegyně, a budu čekat na reakci...

Odpovědět