Diskuze Vytvořit nový komentář

Tato diskuze je určena pouze k výměně názorů mezi tlumočníky a překladateli. Pokud chcete zaslat dotaz na představenstvo KST ČR, pište na email: kstcr@kstcr.cz

Ověřování podpisu překladatele - Doplnění níže uvedeného | 16.04.2021 17:04, od Zbyněk Zeman (zbynek.zeman@volny.cz)

Níže citovaný text je jen ilustrační - nezrcadlí současný požadavek/situaci, ale myslím, že dokazuje, že i právní situace může být absurdní. Současnou situaci (dopis paní Cetlové) interpretuji následovně: Pokud si soukromý zadavatel chce úřední překlad nechat opatřit v ČR (apostilou), dostavím se k notáři k ověření mého podpisu a takto zaopatřený dokument zadavateli předám, aby si apostilu již zajistil sám. Překládám jen v angličtině, a to od roku 2001, a za tu dobu jsem se nesetkal s jediným případem, kdy by si zákazník nechal ověřit moje oprávnění u krajského soudu (ať už šlo o překlad rodných, oddacích listů apod.) a pak by si nechal vystavit apostilu. Jinými slovy, pro anglosaské země bylo OK: svázaný originál/ověřená kopie s překladem a moje doložka a pečeť a podpis. Nikdy se to nevrátilo. Proto doporučuji (ale zdůrazňuji, že mám zkušenost hlavně ohledně Británie a USA): Seznámit zákazníka se situací a doporučit mu dodání překladu (např. do Británie) bez apostily s tím, že není vyloučena možnost, že se to vrátí a v tom případě to provedeme dle nového požadavku. Rozhodnutí nechat na něm. Apostilou opatřovat, jen když její absence představuje riziko (např. dokument předkládaný letištnímu personálu v cílové destinaci, kdy hrozí např. že by cestujícího nevpustili do dané země, nebo kdy je nebezpečí z prodlení apod.). Budu Vám kolegyně/kolegové vděčný za Váš názor.

Ověřování podpisu překladatele notářem | 17.04.2021 14:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Pane kolego, podívejte se prosím na diskuzi na téma ze 16. 3. 2021 pod názvem "ověření podpisu notářem". Zejména na odpověď kolegyně Andrey Mustafa z 29. 3. 2021 s názvem "ověřování podpisu překladatele". Jen doplňuji, že dnes už žádný krajský soud nemůže naše oprávnění potvrdit, protože seznam vede Ministerstvo spravedlnosti a ne soudy. I na ministerstvu vědí, že je to zacyklený postup a popravdě říkají, že takový byl i ten dřívější. Nás však obtěžoval méně. Podstatné je právní prostředí cílové země a myslím, že každý z nás by měl alespoň částečně znát požadavky země/zemí svého cílového jazyka. Asi všichni víme, že naše orgány veřejné moci neakceptují překlady soudních tlumočníků jmenovaných v jiných zemích, tak buďme trochu empatičtí a zkusme si představit neprůstřelnou situaci našich zahraničních kolegů-češtinářů vůči právnímu prostředí ČR.

Ověřování podpisu překladatele | 17.04.2021 18:04, od Zbyněk Zeman (zbynek.zeman@volny.cz)

Děkuji za reakci. Vím, že nyní už to dělá Ministerstvo. Ale to není náš problém - je to více komplikace pro zákazníka - chce-li apostilu (pro nás je v takovém případě novou povinností jen nechat si ověřit oprávnění u notáře). Myslím, že nejsme v rozporu a souhlasím s Vámi. Chtěl jsem jen poukázat, na možnost volby zákazníka - zda chce apostilu, v kterémžto případě musí na Ministerstvo. Mějte se fajn. Zdraví, Zbyněk Zeman

Ověřování podpisu překladatele | 19.04.2021 13:04, od Petra Sendlerová (petrasendlerova@seznam.cz)

Bylo by fajn, kdyby k tomu Msp vydalo nějaké jednoznačné prohlášení, jak postupovat, aby to bylo všem jasné. Dle informací z Ministerstva po telefonu je notářské ověření podpisu soudního překladatele nutné jen tehdy, když je apostila vyžadována až za překlad, jestli tomu tedy dobře rozumím, tak jen tehdy, když cílová instituce vyžaduje ověření o jmenování překladatele (a budou tedy pak na dokumentu apostily dvě) - klient by tedy měl být dle mého názoru o této možnosti informovaný a dopředu si zjistit, co bude pro akceptování soudního překladu v cizině potřeba. Odpovídá to i tomu, jak cituje kolega níže právní výklad. Zkusím Msp ještě jednou požádat o přesné informace písemně.

Ověřování podpisu překladatele | 20.04.2021 14:04, od Zbyněk Zeman (zbynek.zeman@volny.cz)

Dobrý den paní kolegyně. Myslím, že Vám Msp odpovědělo správně, ale nikoliv vyčerpávajícím způsobem, protože dopis paní Cetlové se dá jednou větou shrnout následovně: "Msp vystaví zákazníkovi apostilu, jen pokud bude Vaše oprávnění ověřeno notářem." Takže apostila bude vždy až za překladem - za ověřením notářem, a bude tedy jen jedna (to je jediné, v čem se lišíme). Tímto způsobem bude mít zákazník požadující apostilu vše: Váš úřední překlad s jeho náležitostmi, ověření Vašeho oprávnění notářem a apostilu. Jinak, (kromě počtu apostil) s Vámi zcela souhlasím. Budete hodná pokud, požádáte Msp o informace písemně. A ještě více, pokud se s námi ostatními o ně podělíte. Mějte se moc hezky. Zdraví, Zbyněk Zeman

Ověřování podpisu překladatele | 21.04.2021 19:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Především bychom měli mít jasno v apostilách. Úřední doklady mohou být apostilovány pouze ve státě (a jím stanoveným orgánem), který doklad vystavil. Apostila potvrzuje cizímu státu, že doklad je pravý a že je podepsaný oprávněnou osobou. Poté my překlad přeložíme včetně apostily a, pokud cizí stát chce vědět i to, kdo jsme my a vyžaduje potvrzení i o nás, tak necháme svůj podpis ověřit notářem (který bohužel prozatím neověřuje naše oprávnění, pouze pravost podpisu), načež MSp ověří další apostilou notářův podpis a funkci. Toť vše. Výjimky teď do toho plést nebudu, ale i ty existují a jsou odvislé buď od bilaterálních dohod anebo stanovené členským státům evropskými předpisy.

Ověření podpisu překladatele | 22.04.2021 10:04, od Petra Sendlerová (petrasendlerova@seznam.cz)

Děkuji, paní Denčíková, takto už je to jasné a potvrzuje to postup, který jsem si vydedukovala. Pane Zemane, na Msp po telefonu také právě hovořili o dvou apostilách. Pro běžné situace, kdy se apostila rovnou přeloží a žádné další ověření pravosti podpisu se nepožaduje, notářské ověření tedy není potřeba. Psala jsem na Msp, zda by toto mohli objasnit písemně pro všechny.

Ověřování podpisu překladatele | 28.04.2021 18:04, od Zbyněk Zeman (zbynek.zeman@volny.cz)

Jo jo. Tak teď jsem si to díky Vám oběma "zkompiloval". Mějte se fajn.

Odpovědět

Ověřování podpisu překladatele | 15.04.2021 23:04, od Zbyněk Zeman (zbynek.zeman@volny.cz)

Cituji právníka v souvislosti s mou odpovědí na danou problematiku (a podotýkám, že právní úprava nemůže záviset na "doufat"): "Nejdříve apostilace a poté překlad či naopak? Kromě veřejné listiny musí být vždy přeložena i apostila, tedy vždy musí být proces apostilování předcházet úřednímu překladu listiny. Ale ačkoliv úřední překlad listiny není ze své povahy veřejnou listinou, můžeme se setkat v praxi s tím, že některé úřady budou vyžadovat i apostilovaný úřední překlad. Tím se však můžeme dostat do pomyslného „začarovaného kruhu“. Nastává totiž situace, kdy pokud apostilovanou listinu necháme úředně přeložit a tento překlad (razítko překladatele/krajského úřadu) posléze necháme znovu apostilovat, tak zde máme znovu apostilu bez jejího přeložení a takto bychom mohli překládat a apostilovat do nekonečna. V zásadě by tedy měl stačit postup, kdy necháme listinu apostilovat a poté přeložit. Pokud však konkrétní úřad bude vyžadovat apostilaci úředního překladu, máme 2 možnosti, jak se vyhnout výše popsané situaci: 1) v souladu s metodikou Ověřování českých veřejných listin pro použití v cizině ministerstva spravedlnosti ČR, si na řádně apostilovanou a úředně přeloženou listinu (překlad musí být pevně spojen s listinou) opatříme pod tlumočníkovo razítko doložku krajského soudu potvrzující, že tlumočník je řádně zapsán v seznamu tlumočníků, necháme listinu znovu apostilovat a budeme doufat, že tento postup bude danému úřadu stačit; nebo 2) optimálním řešením je řádně apostilovanou listinu nechat přeložit místním úředním tlumočníkem až ve státě, ve kterém chceme danou listinu použít. Tím se vyhneme nutnosti znovu apostilovat úřední překlad. Tento postup však může být poněkud nákladnější."

Odpovědět

Kde nechat vyhotovit nové překladatelské + tlumočnické pečetě | 08.04.2021 16:04, od Hana Božáková (hanka.bozakova@centrum.cz)

Dobrý den, v půlce února mi bylo od Ministerstva spravedlnosti doručeno potvrzení k výrobě tlumočnické a překadatelské pečeti, platné 60 dní, počínaje 11.2.2021. Doteď, vzhledem k uzavření veškerých služeb, které tyto činnosti provádějí, nebylo kde si nechat pečetě udělat. Ani jsem nepátrala po tom, jestli se dá vyřešit i nějak online, v tomto případě to považuji za docela nevhodné řešení, vzhledem k tomu, oč jde - úřední věc. Doufám, že i po uplynutí této, vládou stanovené doby, s vyhotovením nebude problém, když už si takovou "zbytečnost" vláda vymyslela!

Vyhotovení razítek | 10.04.2021 17:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Překladatelské i tlumočnické razítko lze nechat vyhotovit zcela bez problémů online u jakéhokoli dodavatele razítek.

Odpovědět

Užívání tlumočnického razítka | 07.04.2021 11:04, od Petra Borovanská (petra.borovanska@gmail.com)

Dobrý den, můžete mi prosím srozumitelně vysvětlit, kam se může podle nové leg. úpravy dávat tlumočnické razítko? Děkuji

Razítko tlumočníka | 08.04.2021 02:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Jednoduše řečeno jen na písemný tlumočnický úkon, tj. na překlad odposlechu. MSp je v jednání s notáři a bude asi možné dát razítko i na přetlumočený notářský zápis. Legislativci se nevyjadřují příliš jasně, nicméně zde jsou příslušné části z nového zákona a prováděcí vyhlášky: § 27 odst. 1 zákona č. 354/2019 Sb.: “Tlumočnický úkon lze provádět pouze ústně; přepis nebo překlad výstupů odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu může být prováděn písemně.” § 27 odst. 4 zákona č. 354/2019 Sb.: “Tlumočnickou pečetí lze opatřit pouze překladatelský úkon nebo tlumočnický úkon v písemné podobě.” § 27 odst. 1 vyhlášky č. 506/2020 Sb.: “Pokud se překladatelský úkon nebo písemný tlumočnický úkon provádí v listinné podobě, musí být sešit a sešívací šňůra musí být připevněna k poslední straně a přetištěna překladatelskou nebo tlumočnickou pečetí.”

Tlumočnické razítko | 13.06.2021 00:06, od Anna Beránková (anna2110@gmail.com)

Dobrý den, pro použití tlumočnického razítka mě napadá třeba jedání na policii (typicky okradený cizinec přijde událost nahlásit a policie Vás přivolá), kde se razítkuje protokol. Nebo se mýlím?

Odpovědět

Účtování poštovného | 22.03.2021 16:03, od Jan Smejkal (nemcina-preklady@email.cz)

Dobrý den, zajímalo by mne, jakým způsobem účtovat poštovné za doručení vyhotoveného překladu státním orgánům. Přesnou cenu se přece dozvím až na přepážce pošty. Nebo mám účtovat paušální částku? Pak ale nemohu dodat doklad... Dosud jsem poštovné neúčtoval, ale zbytečně si tak odměnu krátím.

Účtování poštovného je samozřejmostí | 24.03.2021 02:03, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Účtuji vždy v položce hotové výdaje podle § 12 až § 17 úhradové vyhlášky č. 507/2020: poštovné dle sazebníku České pošty. Částku si dohledám podle váhy zásilky na webu České pošty. Někdy se trefím, někdy se zmýlím v můj nebo jejich neprospěch, ale dosud nikdo nenamítal. A to ani dříve, kdy jsme se řídili starými předpisy.

Účtování poštovného | 25.03.2021 18:03, od Miroslava Müllerová (mirka.muller@seznam.cz)

Pořiďte si obyčejnou digitální kuchyňskou váhu. Na ní zásilku i s obálkou zvažte. Na poště obdržíte leták s platným ceníkem doporučených zásilek dle váhy a vašeho smluvního vztahu k České poště. Já tak velmi přesně určuji cenu poštovného. Podací lístky uchovávám, v případě potřeby na vyžádání zasílám jejich sken (zpravidla PČR). Zadavateli postačuje jako průkaz nákladů na poštovné cena na poštovním razítku.

Odpovědět

ověření podpisu notářem | 16.03.2021 20:03, od Věra Peprníčková (vera.peprnickova@volny.cz)

Dobrý den, vždycky jsem si myslela, že na soudně ověřeném překladu musí být přeložena i všechna razítka. Když bude notář ověřovat můj podpis překladatelky, předpokládám, že k tomu připojí svoje razítko s příslušným textem o ověření podpisu v češtině. Kdo bude překládat toto notářské razítko, aby příjemce věděl, co notář píše? Děkuji a zdravím.

Ověření podpisu překladatele v češtine | 16.03.2021 23:03, od Dagmar De Blasio Denčíková (dencikova@gmail.com)

Dotaz zašlete na Ministerstvo spravedlnosti, kde tento postup vymysleli: tlumocnici.justice.cz/kontakt/

ověření podpisu notářem | 19.03.2021 11:03, od Petra Sendlerová (petrasendlerova@seznam.cz)

Bohužel ani jeden dotaz zaslaný na portál Ministerstva mi zatím nebyl nikdy zodpovězen, ani po několika měsících.

Odpovědi z ministerstva | 19.03.2021 21:03, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Na MSp na tento dotaz odpovědět neumí. A nejen na tento. Mnohé se však můžete dozvědět na tomto webu v Aktualitách v oddílu "PORTÁL pro SOUDNÍ TLUMOČNÍKY a PŘEKLADATELE - vývoj dopadů nepřipravenosti Ministerstva spravedlnosti ČR", který je pravidelně doplňován. V posledním odstavci jsou zápisy z pokračujících jednání s ministerstvem.

ověřování podpisu překladatele | 29.03.2021 01:03, od Andrea Moustafa (andreamoustafa@yahoo.com)

Dříve ověřoval razítko soudního překladatele (ne podpis) příslušný soud, kde byl překladatel zapsán, tzn. také na překladu přibylo razítko/text v češtině, který se následně nepřekládal (dostali bychom se do začarovaného kruhu). V tomto se tedy praxe nemění (týká se to např. Egypta). Jen nám přibyla nepříjemná povinnost dostavit se osobně k notáři, což dříve nutné nebylo, razítko u soudu získal i klient sám.

Dotazy na ministerstvo - ověření podpisu překladatele | 31.03.2021 22:03, od Hana Hrušková (hruskova-hana@seznam.cz)

Mám stejnou zkušenost – už 6 týdnů čekám na odpověď, kterou nejspíš nedostanu. V dopise ministerstva se totiž mluví v souvislosti s ověřením podpisu překladatele o „nutnosti vyhotovení úředně ověřeného překladu za účelem jeho použití v zahraničí“, v praxi se ovšem jedná pokaždé, když žádá zadavatel překlad z českého do cizího jazyka, o tuto situaci, minimálně v mé zkušenosti. Selským rozumem si vykládám, že je to individuální podle potřeb zadavatele, ale chtěla bych to mít potvrzené vyjádřením ORGÁNU. Také nemohu pochopit stav, kdy soud, který jmenoval osobu do funkce, mohl ověřovat jeho podpis, a ministerstvo ve stejné pozici – jako vyšší úřad (!!) – nemůže? ... ministerstvo mlčí.

Odpovědět

Nová pečeť - otisk | 09.03.2021 19:03, od Bc. Ilona Karaman (info@preklady-perevody.cz)

Dobrý den, nevíte prosím někdo, zda máme povinnost zaslat na Msp otisk nové pečetě, jako tomu bylo dříve, že jsme museli zasílat na Krajský úřad? A co máme dělat s tou starou? Zlikvidovat?

Co se štočkem pečeti? | 11.03.2021 00:03, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Štoček si pro jistotu uschovejte. Alespoň na památku. Zákon nám žádnou povinnost při výměně pečeti neukládá. Jak praví právník, jelikož státní moc lze vykonávat jen na základě zákona a v jeho mezích, to samé platí i o ukládání povinností. Žádný rozšiřující výklad tedy nepřichází v úvahu.

Odpovědět

ověřování podpisu překladatele | 15.02.2021 16:02, od Andrea Moustafa (andreamoustafa73@gmail.com)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak se stavíte k nově zavedené praxi, že u překladu určeného do zahraničí je nutný notářsky ověřený podpis překladatele, případně výpis ze seznamu překladatelů (až bude...), který také musí notář vystavit osobně a pak je možné ho připojit k překladu? Vyšší ověření si dosud zajišťovali ve valné většině klienti sami. Nyní to pro nás bude znamenat, že budeme ještě trávit čas u notáře?? Ano, dle dopisu paní náměstkyně si za to můžeme nechat zaplatit.... Jak velkorysé!!! Další věc - evidence nebude připravena dříve než v polovině r. 2021, nebude po nás vyžadováno doplnit všechny zakázky do té doby, ale je to "velmi žádoucí"... Opravdu si někdo myslí, že budeme do evidence dopisovat zakázky za minimálně půl rok??

ověřování podpisu překladatele | 10.03.2021 10:03, od Bc. Ilona Karaman (info@preklady-perevody.cz)

Upřímně řečeno ani jsem nepochopila k čemu to vůbec potřebuji. Překládám denně již více jak 20 let, nikdy to po mně nikdo nechtěl. Tak proč najednou? Máme čím dál víc administrativy kolem překladů a tlumočení, nevím jak vy, ale já cca hodinu překládám 1 Normostranu textu pro soud a další hodinu a půl kontroluji, sešívám, vypisuji vyúčtování, vystavuji fakturu. Teď ještě toto... Teď finančně: jedna sada razítek - 1720,- Potřebuji i druhou, protože pracuji nejen v kanceláři, ale i doma, takže dalších 1720 Kč. Dodělávám si titul Mgr., takže opět nová razítka a znovu 3 440,- Uf!!!!

ověřování podpisů a nová razítka | 11.03.2021 00:03, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Máte určitě pravdu, že nám neúměrně přibývá administrativy, ale nedělejme si to sami komplikovanější než je třeba. Ověření oprávnění vyhotovovat soudní překlady, tj. náš podpis, je vyžadováno pouze v některých zemích. V některých dokonce tamní orgány veřejné moci vůbec neakceptují české oprávnění, podobně jako např. české orgány veřejné moci neakceptují překlady soudních tlumočníků jmenovaných v zahraničí. Asi by každý z nás měl znát předpisy země svého cílového jazyka, resp. svých cílových jazyků. Paní kolegyně Karaman, nemusíte předělávat razítka po získání magisterského titulu, pokud nechcete. Uvádění titulů není povinné. To je jen takový úsměvný nešvar především v naší kotlině a pak směrem na východ.

ověřování podpisu překladatele | 19.03.2021 11:03, od Petra Sendlerová (petrasendlerova@seznam.cz)

Je to prosím tak, že toto ověření je třeba jen na překlady, kdy si zadavatel přeje apostilu až za překlad nebo když ověření oprávnění požaduje cílová instituce konkrétní země, a ne tedy pro běžné situace, kdy zákazník přinese k překladu dokument již s apostilou? Děkuji.

Ověřování podpisu překladatele | 15.04.2021 23:04, od Zbyněk Zeman (zbynek.zeman@volny.cz)

Je to zcela nedomyšlené a vede to k začarovanému kruhu. Osobně doporučuji ignorovat a souhlasím s Vaším názorem. Jinými slovy, prostě přeložit dokument, ať už se zákazníkem opatřenou apostilou, či bez ní, a buď to cílový úřad akceptuje nebo ne. Doporučuji zákazníka s touto situací předem obeznámit, aby si následně nenárokoval další výdaje. Nedovedu si představit, že by nás MSp penalizovalo za něco, co vede k začarovanému kruhu.

Odpovědět

Paušál na soudní překlady | 15.02.2021 11:02, od Lenka Martinková (martinkova.preklad@gmail.com)

Hezký den, moje účetní mi vždy zdaňovala soudní překlady paušálem 40 %. Teď mi ale jiná účetní tvrdí, že 40 % je pouze pro ověřování pro notáře, pro soudní překlady platí 60 %. Co je správně? Díky za pomoc Lenka M

Paušál na soudní překlady | 15.02.2021 16:02, od Tibor FEHÉR (feher.tibor@centrum.cz)

Dobrý den, u soudních překladů uplatňuji paušál 40% a u nesoudních překladů (nutno mít živnostenský list) uplatňuji paušál 60%. S pozdravem a přáním pevného zdraví T. Fehér

Paušál na soudní překlady-doplnění | 16.02.2021 07:02, od Tibor FEHÉR (feher.tibor@centrum.cz)

...ještě doplňuji, že soudní překlady s paušálem 40% uvádím pod názvem "činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví" a běžné (nesoudní) překlady s paušálem 60% uvádím pod názvem "překladatelské a tlumočnické činnosti". Zdraví T. Fehér

Paušál na soudní překlady | 17.02.2021 21:02, od Lenka Martinková (martinkova.preklad@gmail.com)

Přesně tak to dělám i já, jenom jsem se chtěla ujistit, že to dělám správně. Moc děkuji za odpověď!

Odpovědět

Další vyhotovení překladů - číslování | 15.02.2021 09:02, od Silvie Kany (kany@volny.cz)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak se mají správně číslovat další vyhotovení překladů? Mají mít stejné pořadové číslo jako překlad? Nebo mají mít další číslo v pořadí (např. překlad 100, další vyhotovení 101)? Nebo se tam má přidat třeba písmeno (např. překlad 100, další vyhotovení 100a)? Předem děkuji za radu

Další vyhotovení překladů - číslování | 15.02.2021 16:02, od Tibor FEHÉR (feher.tibor@centrum.cz)

Dobrý den, číslování za současně platného stavu je na Vaší volbě. Já, v případě, že připravuji např. 3 vyhotovení, čísluji takto: 01a/2021, 01b/2021 a 01c/2021. S pozdravem a přáním pevného zdraví T. Fehér

Odpovědět

alinea | 09.02.2021 11:02, od anna pavlova (annapavlova@email.cz)

Vážení kolegové, má někdo zkušenost ,jak do anglického jazyka přeloží citaci zákona "alinea" - jedná se o ne zrovna typickou legislativní techniku - vsuvka k odstavci, která není číslovaná. Děkuji za info

alinea | 10.02.2021 15:02, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Nejsem angličtinář, ale předpokládala bych, že to je z latiny. V italštině "allineare" znamená zarovnat (řádky) nebo sladit, přizpůsobit, harmonizovat, dát do souladu... Nevím, zda vám to může být k něčemu.

alinea | 12.02.2021 12:02, od Romy Housková (romy.houskova@gmail.com)

Dobrý den, v anglickém textu jsem se setkala s výrazem "alinéa", případně "sub-paragraph". Analogicky viz rozdělení podle Ministerstva spravedlnosti Kanady (převzato z webu ministerstva): In French: 1. PARTIE 2. SECTION ET SOUS-SECTION 3. ARTICLE ET PARAGRAPHE 4. ALINÉA ET SOUS-ALINÉA 5. DIVISION ET SUBDIVISION 6. INTERTITRE In English: 1. PARTS 2. DIVISIONS AND SUBDIVISIONS 3. SECTIONS AND SUBSECTIONS 4. PARAGRAPHS AND SUBPARAGRAPHS 5. CLAUSES AND SUBCLAUSES 6. HEADINGS

Odpovědět

Originál - scan | 08.02.2021 15:02, od Ivona Floresová (floresova@yahoo.com)

Vážení kolegové, je pravda, že nová právní úprava už nevyžaduje připojovat překlad k originálu nebo notářsky ověřenému opisu listin? Našla jsem zmínku jen ve vyhl. č. 506/2020 Sb., kde v § 23 odst. 1 stojí: "Přeložená nebo přetlumočená písemnost se spojí s překladem nebo s přetlumočeným textem. Pokud tuto písemnost připojit nelze, připojí se její opis. Pokud přeloženou nebo přetlumočenou písemnost připojit nelze a požaduje to zadavatel, připojí se její ověřený opis." Vyvozuji si z toho, že můžu nyní oficiálně překlad svázat s čímkoliv, co mi zadavatel dá k dispozici (např. vytištěný scan), protože já potvrzuji pouze přesnost překladu a ne pravost dokumentu. Samozřejmě upozorním klienta na nutnost zjistit si, zda bude takovýto překlad akceptován. Nebo jsem něco přehlédla? Děkuji.

originál vs. kopie | 08.02.2021 23:02, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Ano, paní kolegyně, máte pravdu. Je to tak, jak píšete.

Originál-scan | 09.03.2021 19:03, od Bc. Ilona Karaman (info@preklady-perevody.cz)

Ano, je tomu tak. Do záhlaví je dobrý uvést, že překlad je vyhotoven z prosté kopie listiny.

Odpovědět

Číslování v deníku | 03.02.2021 15:02, od Kateřina Novotná (k.novotna@volny.cz)

Vážení kolegové, v návaznosti na dnešní dopis od paní Cetlové jsem znejistěla ohledně číslování v deníku. V tomto dopise se píše, že úkony by se měly nadále číslovat ve stejné číselné řadě (tj. když poslední zápis v roce 2020 byl 4040/2020, měl by být první v roce 2021 tedy 4040/2021 - tak jsem to také dosud zapisovala). Ale z nějaké dřívější komunikace jsem pochopila, že pro účely evidence MS, bychom měli začít číslovat od začátku tj. 01/2021. Co je tedy, prosím, správně? Děkuji.

Číslujte jak chcete | 07.02.2021 21:02, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Číslovat se má podle elektronické evidence úkonů, kterou však dosud nikdo neviděl. A dokud evidence nebude existovat, nejsme povinni nic číslovat, ani nikomu nic předkládat. Doporučení nějak číslovat je dobré pro nás samotné. Dělejte to, jak se vám to hodí, stačí, abyste v budoucnu případně dohledala úkon, pokud by to bylo třeba.

Odpovědět

Dotaz na zásadní otázku | 01.02.2021 17:02, od Pavel Štoll (pavel.stoll@tiscali.cz)

Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat na zásadní otázku formulace v par. 1 odst. 2 zákona 354/2019 : "Výkonem překladatelské činnosti se rozumí ... vyhotovení úředně ověřeného překladu vyžadovaného podle jiného právního předpisu ..." Co je prosím "jiný právní předpis"? Znamená to nějaké omezení při překladech soukromým právnickým a fyzickým osobám - rodné a oddací listy, výpisy z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí apod.? Smíme tyto dokumenty vůbec nadále úředně překládat? Předem děkuji za odpověď. Pavel Štoll

Dotaz na zásadní otázku | 05.03.2021 10:03, od Kateřina Johnston (william.johnston.k@gmail.com)

Dobrý den, prosím zjistil jste odpověď na tuto otázku? Je o tom krásný článek na e-právo z 28.1. "A pečeť máte? Aneb jak tlumočníci přicházejí o iluze"

Odpovědět

Předložení deníku a přehledu za 2020 | 25.01.2021 06:01, od Kateřina Švajdlerová (svajdlerovak@seznam.cz)

Vážení kolegové, ráda bych Vás požádala o informaci, kam přesně a v jaké formě podat přehled a deník za rok 2020. Někde jsem četla, že se už nepodává jako dříve na krajské soudy, nedočetla jsem se ale nikde, KAM a JAK tedy přehled s deníkem za uplynulý rok... Předem děkuji.

Předložení deníku | 26.01.2021 22:01, od Olga Kotlářová (kotlarova@iol.cz)

Milá paní kolegyně, v souvislosti s nový zákonem doporučuji sledovat stránky MSp pro soudní tlumočníky a překladatele, kde je uvedeno: "Nový tlumočnický zákon zavádí elektronickou evidenci úkonů, která nahradí povinnost vést tlumočnický deník a poskytne ministerstvu průběžné i souhrnné údaje o provedených tlumočnických a překladatelských úkonech. Odpadne tak nutnost každoroční kontroly tlumočnických deníků a povinné odevzdávání přehledů o počtu provedených tlumočnických úkonů (tzv. statistických listů) dohledovému orgánu. Za kalendářní rok 2020 již znalecká a tlumočnická oddělení krajských soudů nebudou kontroly tlumočnických deníků provádět a nebudou ani přijímat a zpracovávat statistické listy. S ohledem na kapacitní možnosti nemůže tyto úkony realizovat ani ministerstvo. Tlumočníci proto nemají povinnost předložit ke kontrole tlumočnický deník a nebudou odevzdávat statistické listy za rok 2020."

Díky | 28.01.2021 08:01, od Kateřina Švajdlerová (svajdlerovak@seznam.cz)

Děkuji moc za odpověď. Je to celkem nesystémové, ale ok. Hezký den

Odpovědět