Diskuze Vytvořit nový komentář

Tato diskuze je určena pouze k výměně názorů mezi tlumočníky a překladateli. Pokud chcete zaslat dotaz na představenstvo KST ČR, pište na email: kstcr@kstcr.cz

Evidence úkonů | 31.01.2023 18:01, od Svatava Plechačová (svataplechac@volny.cz)

Dobrý den, podařilo se mi konečně se do té evidence dostat. Zapisovala jsem zakázku občana, soukromé osoby. To bývají často rodné, oddací, úmrtní listy, vysvědčení, doklad o rozvodu apod. Do evidence je třeba vyplnit jméno, datum narození a adresu. Není to v rozporu GDPR? Mám právo toto od lidí zjišťovat a ukládat si v mé oficiální evidenci úkonů? Občas přinese dokument i jiná osoba, třeba kolega dotyčného, která jeho adresu ani nezná. Je mi nepříjemné toto vyzvídat.

Evidence úkonů - co uvádět a co ne | 31.01.2023 21:01, od Dagmar Dencikova (dencikova@gmail.com)

Je to přesně tak, jak říkáte. Přednastavené požadavky jsou zcela přes čáru. O to víc, že ta "vaše" evidence je dostupná stovkám dalších osob. U soukromých osob vždy zaškrtnu, že údaje nebylo možné zjistit a do zdůvodnění píši toto: "Nemám oprávnění zjišťovat a předávat dál osobní údaje fyzických osob."

Evidence úkonů | 01.02.2023 16:02, od Svatava Plechačová (svataplechac@volny.cz)

Mockrát děkuji za dobrou radu. Budu to řešit stejným způsobem. Celá ta nově vymyšlená evidence mi nedává smysl.

EVIDENCE ÚKONŮ - datum narození a adresa bydliště u zadavatele z řad soukromých osob - možnost liberace, tj. lze je NEUVÁDĚT | 03.02.2023 22:02, od Petra Kameníková (petra.kamenikova@kstcr.cz)

V případě zadávání osobních údajů u zadavatelů z řad soukromých osob (datum narození a adresa bydliště) je možné uplatnit liberaci - tj. u těchto údajů stačí zaškrtnout volbu "ÚDAJ NEBYLO MOŽNO ZJISTIT", do poznámky již nemusíte uvádět nic dalšího, případně můžete doplnit/upřesnit dle svého uvážení. Požadavek zadání těchto údajů je z pohledu Ministerstva spravedlnosti ČR zcela v souladu s GDPR, neboť jsou to zákonné údaje. Ministerstvo však samo připouští, že vždy není možné tento údaj zjistit, proto je v evidenci zohledněna možnost údaje neuvádět.

Evidence úkonů - pozor na mylné informace | 15.02.2023 00:02, od Dagmar Dencikova (dencikova@gmail.com)

Bohužel, nestačí zaškrtnout, že "Údaj nebylo možné zjistit". MUSÍME UVÉST do poznámky, že proč jsme neuvedli datum narození a adresu zadavatele-fyzické osoby, jinak nás systém nepustí dál. Je to ÚDAJ POVINNÝ.

ÚDAJ NEBYLO MOŽNO ZJISTIT | 21.02.2023 00:02, od Petra Kameníková (petra.kamenikova@kstcr.cz)

V mém případě stačilo zaškrtnout volbu "Údaj nebylo možno zjistit" a systém mě "pustil" dál, i přesto, že jsem nevyplnila pole určené pro poznámku. Pokud by však v budoucnu k této situaci došlo, vyplnila bych i do pole pro poznámku "Údaj nebylo možno objektivně zjistit." Mám za to, že je takové vysvětlení dostatečné a (prozatím) neexistuje přesný pokyn, jak toto pole vyplnit.

Údaj nebylo možné zjistit | 23.02.2023 10:02, od Mgr. Ilona Karaman, MBA (ilona@preklady-perevody.cz)

Zdravím do této debaty. dělám to tak, že zaškrtnu "Údaj nebylo možné zjistit" a v poznámkách uvedu "není vyžadováno"

Odpovědět

Soudní překlad pro soukromého zadavatele | 26.01.2023 15:01, od Jana Kellnerová (jana.kellnerova@preklady-jana.cz)

Dobrý den, budu čerstvě jmenována soudní překladatelkou a chtěla bych Vás požádat o radu ohledně soudních překladů pro soukromého zadavatele. Podle zákona č. 354/2019 Sb. ve znění zákona č. 166/2020 Sb. jde o „…vyhotovení úředně ověřeného překladu vyžadovaného podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy“. Chtěla jsem se zeptat, jak zjišťujete, zda požadovaný překlad tomuto určení odpovídá a můžete ho tedy vyhotovit a opatřit pečetí. Předem moc děkuji za vysvětlení. S pozdravem Jana

Soudně ověřený překlad pro jiné subjekty, než jsou orgány veřejné moci | 29.01.2023 23:01, od Dagmar Dencikova (dencikova@gmail.com)

Milá kolegyně, neobávejte se. Pokud zadavatelem nebude orgán veřejné moci, budete vyhotovovat úředně ověřené překlady (tj. opatřené pečetí) pro jakýkoliv jiný subjekt, který vás o to požádá. Nemusíte nic zjišťovat. V tom případě však vaše odměna nebude určena zvláštním předpisem, ale bude smluvní. Důležitější je vyhnout se střetu zájmů a nevyhotovovat ověřené překlady, u nichž by mohlo vzniknout podezření z podjatosti. Např. překlady pro svého zaměstnavatele nebo pro sebe a samu, či pro své blízké.

Soudně ověřený překlad pro soukromého zadavatele | 30.01.2023 11:01, od Jana Kellnerová (jana.kellnerova@preklady-jana.cz)

Dobrý den, paní Denčíková, moc Vám děkuji za odpověď, trochu mě to mátlo. S pozdravem, Jana Kellnerová

SOUDNĚ OVĚŘENÝ PŘEKLAD PRO SOUKROMÉHO ZADAVATELE - tj. pro soukromé účely v případech nepředvídaných zvláštním zákonem - ANO | 03.02.2023 22:02, od Petra Kameníková (petra.kamenikova@kstcr.cz)

Pro doplnění si dovolím ocitovat závěr Dohledového benchmarku č. 4/2021 Sekce dohledu a justice, Odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR na toto téma: "Podle závěru orgánu dohledu je překladatel oprávněn vyhotovovat úředně ověřené překlady též pro jejich použití pro soukromé účely, tedy v případech, kdy jejich vyhotovení nepředepisuje žádný zvláštní právní předpis. Soudní překladatel nemá povinnost zkoumat účel, k němuž zadavatel hodlá zadaný úředně ověřený překlad využít, a to ani v případě, kdy zadavatel hodlá použít vyhotovený úředně ověřený překlad v zahraničí.", více info na webu ministerstva -> "tlumocnici.justice.cz"

Soudně ověřený překlad - benchmark | 05.02.2023 21:02, od Jana Kellnerová (jana.kellnerova@preklady-jana.cz)

Dobrý den, paní Kameníková, děkuji za upozornění na benchmarky. Jana

Odpovědět

Povinnost uchovávat provedené překlady | 18.01.2023 19:01, od Mgr.Ilona Karaman, MBA (ilona@preklady-perevody.cz)

Dobrý den. Ráda bych se zeptala, nevíte prosím někdo, po jakou dobu máme povinnost ze zákona uchovávat překlady, provedené pro orgány veřejné moci? Předem děkuji za odpověď.

Nemáme povinnost archivace. | 19.01.2023 16:01, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Milá kolegyně, nemáme žádnou povinnost archivace. Naopak, neměli bychom vůbec uchovávat doklady s citlivými údaji. Zrušení povinnosti archivace z návrhu nového zákona bylo jedním z úspěchů pracovní skupiny.

Odpovědět

evidence úkonů | 12.01.2023 11:01, od Lada Weissova (lada.weissova@gmail.com)

Milé kolegyně a kolegové, existuje nějaký způsob jak neopisovat stále dokola údaje o zadavateli, když potřebuju, aby mi evidence úkonů vygenerovala čísla pro překlady u stejného zadavatele (soukromá osoba), se stejným datem zadání a odevzdání překladů? Poměrně často se mi stává, že stejný klient potřebuje přeložit více listin. Zatím v takovém případě nesmyslně ztrácím čas tím, že opisuji jeho identifikační údaje (což u osob se čtyřmi a více jmény a poměrně dlouhou adresou už zabere dost času). Doufám, že jsem jen něco přehlédla a evidence není naprogramovaná tak špatně, že kopie již existujícího zadavatele neumožňuje. Předem děkuju za odpovědi, rady.

evidence úkonů | 17.01.2023 07:01, od Andrea Moustafa (andreamoustafa73@gmail.com)

Milá kolegyně, bohužel evidence je opravdu naprogramovaná tak špatně... Nezbývá než doufat...

evidence úkonů | 19.03.2023 18:03, od Eva Čechová (ceeva@post.cz)

Dobrý den , potýkala jsem se se stejným problémem a na dotaz směřovaný Ministerstvu spravedlnosti mi sdělili, že na vyřešení budou pracovat!

Odpovědět

evidence úkonů | 09.01.2023 08:01, od Andrea Moustafa (andreamoustafa73@gmail.com)

Existuje nějaký pokyn, jak postupovat, když se nemůžeme dostat do evidence úkonů a potřebujeme číslo na doložku? Zatím máme provizorní režim, takže zřejmě můžeme použít číslo vlastní evidence. Ale co až bude "ostrý" provoz? Bude doložka bez čísla? Konkrétně nyní se mi nedaří již druhý den do evidence dostat, objevuje se hlášení, že nemám dostatečné oprávnění pro přístup, a práci potřebuji odevzdat. Předtím jsem se do evidence již několikrát dostala stejným způsobem. Hlášení o chybě jsem zaslala.

Evidence úkonů a hláška o nedostatečném oprávnění | 29.01.2023 23:01, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Milá kolegyně, hláška o nedostatečném oprávnění se může objevit v případě, kdy se nedopatřením přihlašujete do evidence „Znalců“. Musíte vždy nejdříve zvolit „Tlumočníky a překladatele“ a pak vás to pustí (ovšem ne hned po omylu). Osobně to dělám tak, že zadání zaeviduji, jakmile jej obdržím. Vygenerované číslo položky si zaznamenám do mé soukromé evidence, abych jej měla po ruce ofline při vyplňování doložky. Pak elektronickou evidenci dokončím v klidu až po odevzdání, když už o celém úkonu vím vše, co ten nevstřícný systém po mně požaduje.

evidence úkonů | 11.02.2023 12:02, od Andrea Moustafa (andreamoustafa73@gmail.com)

Milá kolegyně, ne, přihlašovala jsem se do evidence pro tlumočníky a překladatele. Tento problém byl již zjevně vyřešen a situace se již neopakovala. Šlo mi o to, že může nastat situace (a občas nastává), kdy bude překlad vyžadován jako velmi spěšný a během času, který bude k dispozici, nebude možné se do evidence dostat a získat tedy číslo na doložku. Co tedy v takovém případě dělat? Je na to pokyn nebo ne?

Odpovědět

Petice proti obcházení zákona orgány veřejné moci | 30.12.2022 17:12, od Martin Surovčák (martin@surovcak.eu)

Dobrý na Portálu občana v sekci ePetice se můžete připojit k petici proti stále častější praxi, kdy orgány veřejné moci zadávají soudní překlady prostřednictvím překladatelských agentur a tlačí tak na snižování odměn soudních překladatelů. K přihlášení na Portál občana je nutné mít identifikační prostředek (mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita, eObčanka aj.). Datovou schránkou se bohužel nelze přihlásit, ale je možné si pomocí ní zřídit mobilní klíč.

Přímý odkaz na petici | 31.12.2022 11:12, od Dagmar Dencikova (dencikova@gmail.com)

Podepsat petici přímo můžete tudy obcan.portal.gov.cz/podani/epetice/seznam/petice/230

Upřesnění | 31.12.2022 11:12, od Dagmar Dencikova (dencikova@gmail.com)

Jen upřesňuji, že se tam samozřejmě dostanete přes "identitu občana", jak uvedl výše kolega Surovčák, iniciátor petice, kterému patří dík.

Zamyšlení | 02.01.2023 08:01, od Pavlína Pravdová (pav.pravdova@seznam.cz)

A není to naše chyba, že pro agentury děláme za nízké sazby? Kdybychom byli všichni zajedno, tak je sazba stále stejná...zákonná 550 Kč.

Ceny za práci zadanou agenturou | 16.01.2023 10:01, od Pavla Hampton (hamptons@volny.cz)

Vážení kolegové, Ihned poté, co vstoupila v platnost novela cenové vyhlášky, jsem obeslala všechny agentury, pro které pracuji a sdělila jim novou taxu. Samozřejmě, s obavou, že nějakou dobu od nich neuvidím zakázku. Jasně jsem jim sdělila, že nehodlám podrážet nohy sobě, ani svým kolegyním a kolegům. Několik z nich se ozvalo, že to nemohou udělat, protože jejich konečná cena pro zákazníka je stejná, jako ta moje /nebo jen o málo vyšší/. Zeptala jsem se jich, co jim brání v navýšení ceny pro klienty. Odpověď od nich zatím nemám, ale je to asi stejná obava, jakou jsem měla já. Že mě někdo cenově podstřelí a přijdu o zakázky. Myslím, že KST pro nás vybojovala navýšení cen, po kterém jsme už dlouho volali a teď je na vás, kolegové, abyste si to prosadili i u agentur. Vím, že některé agentury vysoutěžili klienty ve výběrovém řízení a firmy pak jejich prostřednictvím řeší všechny překlady a tlumočení, včetně certifikovaných. Jakmile zákazníka získají, tak se bojí (nebo snad nemohou) cenu navýšit. Doporučuji, aby překladatelé a tlumočníci zaslali v příloze novelu cenové vyhlášky agenturám, se kterými spolupracují, aby mohli tuto informaci předat dál klientům jako odůvodnění. Prostě by na trhu neměli být žádní certifikovaní tlumočníci a překladatelé, kteří jim překlad dodají za nižší cenu. Klient, který naši službu potřebuje, ji zaplatí. Pokud bude certifikovaný překlad nebo tlumočení pro klienta prostřednictvím agentury levnější, pak budou časem všichni klienti přistupovat k našim službám prostřednictvím agentur. Ministerstvo spravedlnosti by mělo udělat reklamní kampaň o tom, že nás mají klienti oslovovat přímo a ušetří tím peníze za agenturní přirážku. Stačí veřejnosti představit web justice a ukázat jim, že tam najdou překladatele, tlumočníka, podle jazyka i podle oblasti. Také notáři by měli mít na nástěnce kontakty na místní překladatele a tlumočníky. Milé kolegyně a kolegové, v tomto roce vám přeji dobré zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Pavla Hampton (angličtina)

Odpovědět

Daň | 25.12.2022 10:12, od Jana Dvořáková (113rbk48@seznam.cz)

Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Jako soudní tlumočnice a překladatelka, s ročním příjmem z této činnosti, který nepřevyšuje částku 50 tis. Kč ročně, nebudu muset z této činnosti platit daň z příjmu? Tzn., že nebudu muset podávat daňové přiznání? Nevím, jak je to u Pražské správy soc. zabezpečení a u zdravotní pojišťovny, jestli budu muset podávat Přehledy a platit sociální a zdravotní za celý rok z toho příjmu, který nedosáhl 50 tis. Kč ročně? Jsem v důchodu, ale pořád pracuji, z mé měsíční mzdy mi, samozřejmě, zaměstnavatel strhává daň, zdravotní a sociální pojištění. Moc děkuji za radu.

Daň | 12.01.2023 18:01, od Petra Kameníková (petra.kamenikova@kstcr.cz)

Nejlépe Vám poradí pan Mgr. Ing. M. Hnátek na semináři KST ČR "Daňový seminář pro tlumočníky a překladatele", který se bude konat 25.2.2023 prezenčně i online, registrovat se můžete zde: na webu Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR -> Nejbližší akce KST ČR

Odpovědět

Soudní překladatel | 17.12.2022 12:12, od Marek Mazur (Marek-Mazur@seznam.cz)

Dobrý den, chci se zeptat, k získání způsobilosti jako soudní překladatel je potřeba splnit všechny podmínky uvedené v § 8? Pokud někdo nemá VŠ, ale má zkoušku C2, může se živit překlady i bez "razítka"? Jak v takovém případě zaručí správnost daných překladů? Děkuji

Soudní versus komerční překladatel | 17.12.2022 21:12, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Překladatel, pokud je schopný, se může živit překlady vždy. Jedná se o živnost volnou dle živnostenského zákona (viz např. moji odpověď níže k dotazu z 1.11.2022 14:11). V takovém případě však zaručit úředně správnost překladu nemůže, a to ani v případě, že se těší důvěře klientů a dobré reputaci. Nicméně, v odst. 4) § 8 tlumočnického zákona se píše: "V odůvodněných případech může ministerstvo na žádost žadatele o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů splnění některé z podmínek podle odstavce 1 prominout, pokud jsou ostatní podmínky splněny v takové míře, která dává dostatečnou záruku, že tlumočnická nebo překladatelská činnost bude vykonávána s odbornou péčí; zejména lze prominout nesplnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) získáním delší aktivní odborné praxe." A právě odst. 1 písm. a) se týká vysokoškolského vzdělání. Můžete to zkusit.

Soudní versus komerční překladatel | 17.12.2022 23:12, od Marek Mazur (Marek-Mazur@seznam.cz)

Děkuji Vám za odpověď paní Denčíková, je zvláštní, že v komerční sféře, která není nijak regulována a ve které překladatel/tlumočník nemusí nic prokazovat jsou odměny vyšší, než ve státní sféře, kde jsou nároky značně vysoké. Existuje nějaké jiné "kulaté razítko" pro překladatele než soudní překladatel/tlumočník? Děkuji

Soudní versus komerční překladatel/tlumočník | 19.12.2022 01:12, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Pane Mazure, pokud vím, jiné uznávané „kulaté razítko“ v ČR neexistuje. Odměny za tlumočení a překlady bez „kulatého razítka“ jsou tržní. U dobrých profesionálů (zejména u tlumočníků) jsou rozhodně vyšší, než odměny stanovené právními předpisy před mnoha lety pro „soudaře“. V r. 2021 byly v nově upraveny pouze kosmeticky. Faktem je, že je to urážející podceňování vysoce kvalifikovaných profesionálů. Od 1. ledna 2023, kdy vstoupí v účinnost novela odměnové vyhlášky, budeme sice odměňováni o něco lépe, ale ne tak, jak jsme žádali a jak bychom si zasloužili.

Odpovědět

Přeložený text a účtování | 12.12.2022 11:12, od Jana Kellnerová (jana.kellnerova@preklady-jana.cz)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na pojem „přeložený text“. Podle mých informací to znamená originál, ano? Ve vyhlášce č. 507/2020 Sb., § 3 (1) se píše, že „Překladateli náleží za překladatelský úkon za každou započatou normostranu přeloženého textu...“ Z toho mi vyplývá, že se cena vypočítává dle normostran originálu, přitom jsem ale od vícero překladatelů slyšela, že účtují podle vyhotoveného překladu (v zákonech „překládaný text“?). Můžete mi prosím poradit, jak to tedy je? Moc děkuji. Jana

ambiguivní | 12.12.2022 21:12, od Pavel Pilch (preklady@pavelpilch.eu)

Bohužel jsou to nevhodně zvolená slova, protože není zcela jasné, co je přeložený a co překládaný text. Když vezmu papír a budu ho překládat (teď to myslím doslovně), tak v momentě překládání je překládaný, a jak ho přeložím, tak je přeložený. Jde o odvozeniny od nedokonavého a dokonavého slovesa, které znamená totéž. Lepší by bylo, kdyby se mluvilo o "překladu" a "originálu", nebo "zdrojovém" a "cílovém" textu. Jinak tedy ale já účtuju podle rozsahu překladu, nikoliv originálu.

Odpovědět

Smluvní a mimosmluvní sazby | 09.12.2022 17:12, od Pavlína Pravdová (pav.pravdova@seznam.cz)

Od 1.1.2023 nás čekají nové sazby. Ve vyhlášce se hovoří o "mimosmluvní odměně". Znamená to tedy, že pokud vyhotovím soudní překlad pro soukromou agenturu, bude mě opět tlačit k nízkým sazbám? Potom tedy tento zákon nemá moc smysl...

Nesmysl | 10.12.2022 13:12, od Pavel Pilch (preklady@pavelpilch.eu)

Ve vyhlášce se o žádné "mimosmluvní odměně" nepíše.

žaba hop do kaluže | 10.12.2022 14:12, od Pavel P. (preklady@pavelpilch.eu)

Asi máte na mysli "smlouvu" se soukromým zadavatelem. Zkuste tu otázku postavit jinak: "Znamená to tedy, že když vyhotovím překlad pro agenturu, budu ji moci tlačit k vyšší odměně?" To zní líp, ne?

odpověď | 11.12.2022 09:12, od Pavlína Pravdová (pav.pravdova@seznam.cz)

Nesmysl... tak nevím, ale mohu citovat: "náleží za předkladatelský úkon mimosmluvní odměna v jednotné sazbě 550 Kč... žaba hop...: jj, já mohu tlačit agentury, ale když bude vedle překladatel, který udělá překlad levněji, tak já jsem bez práce...

odpověď | 12.12.2022 21:12, od Pavel Pilch (preklady@pavelpilch.eu)

Odkud to citujete? Ve vyhlášce nic takového není. Každopádně to je odměna vyhlášková, tou se řídí OVM. Odměna pro soukromé zadavatelé se řídí smlouvou. A taky pravidly volného trhu, čili ano, když bude překladatel, který to udělá za míň, nebudete to dělat vy, stejně jako neděláte spoustu jiných zakázek, které někdo udělá levněji.

Odpovědět

Novelizace vyhlášky 507/2020 | 03.12.2022 12:12, od Mervyn Sterneck (sterneck@sterneck.cz)

Chápu to správně, že novelizace vyhlášky 507/2020 vyřešila tolik diskutovaný problém s vícevyhotoveními překladů tak, že odměna za vyhotovení překladu, tudíž i vícevyhotovení je obsažena v prvním vyhotovení, avšak vyhláška nám za druhé vyhotovení a každé další přiznává odměnu za hotové výdaje ve výši 30,-Kč za každou normostranu prvního vyhotovení? Příklad na překladu o pěti normostranách a třech vyhotoveních: 1 vyhotovení = 5 x 550,- Kč + 2 a 3 vyhotovení 10 x 30,- = 2.750,- + 300,- = 3.050,-? Zároveň vyhláška novelizací § 15 odstavce 1 zřejmě zrušila veškeré přílohou stanovené hotové výdaje, čili i výdaje na tisk atd., byly nahrazeny paušální sazbou 30,-Kč. Pak mám ještě otázku k tomu, jakou máte někdo zkušenost sčítáním navýšení odměny za úkon, který je potřeba provést urychleně (§9 odst. 2), spolu s navýšením odměny za úkon provedený v den volna nebo pracovního klidu (§7 odst. 3). Příklad: v sobotu Vás zavolá policie na tlumočení = hodinová sazba 750,- + 2 x 50% ? Sazby jsem do příkladů dosadil dle novelizace. Děkuji.

odpověď | 10.12.2022 14:12, od Petr Pham (petrphamcz@gmail.com)

1) sčítání je správné řešení - viz § 11 vyhl. č 506/2020 Sb. 2) odměna a náhrady za první vyhotovení zůstává jako dosud, za každé další vyhotovení dostanete nově 30 Kč/NS vč. náhrady hotových výdajů (tisk)

Odpovědět

Certifikát překladatel-tlumočník | 01.11.2022 14:11, od Ljuba Jiříková (Ljuba.lulu@seznam.cz)

Dobrý den. Potrebuji poradit, kam se mám obrátit pro získání certifikátu tlumočníka a překladatele ukrajinského - českého jazyka? Jsem rodila mluvčí Ukrajiny. Mám maturitu z ukrajinského a ruského jazyka. Z českého jazyka mám certifikat reálie a česky jazyk. Bohuzel nemám vysokoškolské vzdělání. Tudíž soudní překladatel nepřipadá v úvahu. Dekuji.

Činnost překladatele a tlumočníka na základě živnostenského listu | 02.11.2022 21:11, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Pokud umíte překládat a tlumočit, stačí si pořídit živnostenský list a činnost můžete zahájit okamžitě. Je to činnost volná, certifikáty nejsou vyžadovány. Naproti tomu, soudní tlumočníci a překladatelé vykonávají činnost podle zvláštního zákona (č. 354/2019 Sb.) a pro výkon jejich profese jsou podmínky úplně jiné. Máte pravdu, ve vašem případě soudní tlumočení a překlady prozatím v úvahu nepřipadají.

Odpovědět

Dotaz k ustanovení paragrafu 9 vyhlasky | 19.10.2022 14:10, od Radek Kuntos (kuntosradek@gmail.com)

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně ustanovení pagrafu 9 vyhlasky o odměně a náhradách. Zle jako mimořádně obtížný úkon takto navýšit odměnu tlumočníky, když bylo tlumočení provedeno v respirátoru? Děkuji za každou odpověď

Zvýšení odměny podle § 9 odst. 1) odměnové vyhlášky | 20.10.2022 10:10, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Účtovat zvýšení odměny o 20% za mimořádně obtížný tlumočnický úkon podle § 9 odst. 1) odměnové vyhlášky samozřejmě lze. Jiná věc je, zda vám pak zadavatelský orgán veřejné moci zvýšení přizná, jste-li soudní tlumočník.

Zvýšení odměny - rouška/respirátor | 20.10.2022 12:10, od Michal Chuchút (michal.chuchut@seznam.cz)

Dobrý den, ještě doplním, co jsme psali policii na její žádost o stanovisko k této věci: "Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky, z.s. předmětnou otázku řešila jak neformálně mezi členy statutárního a dozorčího orgánu, tak v rámci konzultací se soudními tlumočníky, kteří vznesli příslušný dotaz. Komora zastává názor, že tlumočení s rouškou či respirátorem splňuje kritérium náročnosti a že je na místě zvýšení tlumočného tak, jak to předpokládá § 7 odst. 2 vyhlášky č. 507/2020 Sb. (výčet v uvedeném ustanovení je demonstrativní, arg. "zejména" v návětí). Důvodem této náročnosti je obtížná srozumitelnost tlumočeného projevu (jednak akustická, kdy respirátor/rouška tlumí zvuk, jednak vizuální, neboť tlumočník při tlumočení nesleduje jen akustický vjem projevu příslušné osoby, ale též například její artikulaci). Totéž platí pro samotný projev tlumočníka, kdy osoba, jíž je tlumočeno, je u tlumočníka v roušce/respirátoru ochuzena o vizuální vjem a rovněž sluchový vjem je kvůli prostředku chránícímu dýchací cesty tlumočníka omezen." Zdravím Vás M. Chuchút

Odpovědět

tlumočnické razítko u notáře povinně s sebou? | 04.08.2022 12:08, od Angelina Červenková (angelinacervenkova@volny.cz)

Dobrý den, reaguji na dnešní situaci, kdy po přetlumočení závěti u notářky, tato požadovala otisk mého tlumočnického razítka. Musela jsem se proto pro razítko vracet domů. V komentáři, který jsem našla v diskusi, jsem nedohledala odpověď, jeli naší povinností opatřit tlumočnickým razítkem přetlumočený úkon u notáře. Jak to, prosím, je? cituji: Razítko tlumočníka | 08.04.2021 02:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com) Jednoduše řečeno jen na písemný tlumočnický úkon, tj. na překlad odposlechu. MSp je v jednání s notáři a bude asi možné dát razítko i na přetlumočený notářský zápis. Legislativci se nevyjadřují příliš jasně, nicméně zde jsou příslušné části z nového zákona a prováděcí vyhlášky: § 27 odst. 1 zákona č. 354/2019 Sb.: “Tlumočnický úkon lze provádět pouze ústně; přepis nebo překlad výstupů odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu může být prováděn písemně.” § 27 odst. 4 zákona č. 354/2019 Sb.: “Tlumočnickou pečetí lze opatřit pouze překladatelský úkon nebo tlumočnický úkon v písemné podobě.” § 27 odst. 1 vyhlášky č. 506/2020 Sb.: “Pokud se překladatelský úkon nebo písemný tlumočnický úkon provádí v listinné podobě, musí být sešit a sešívací šňůra musí být připevněna k poslední straně a přetištěna překladatelskou nebo tlumočnickou pečetí.” Děkuju Vám.

Notář | 11.08.2022 12:08, od Renata Kaplická (info@svedstina.eu)

Dobrý den, notáři si "vymohli", že u nich notářské zápisy razítkovat budeme. Platí to už cca rok. Najdete na stránkách tlumocnici.justice.cz někde v dokumentech. Jinak autoškola, policie, matrika atd. - nikde jinde tlumočnický úkon nerazítkujete. Notářský zápis je jediná výjimka.

Přetlumočený notářský zápis opatřujeme TLUMOČNICKÝM razítkem | 26.08.2022 00:08, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Milá kolegyně Červenková, začátkem dubna 2021, kdy jsem zmíněný příspěvek psala, jednání s notáři pouze probíhala. Paní kolegyně Kaplická zde výše má tedy pravdu a je to tak, jak říká. Komora tuto výjimku uvádí v rubrice Aktuality na domovské stránce tohoto webu a oznámila ji kolegům i v newsletteru. Cituji z Aktuality zvané Sledujte výstupy z pravidelných jednání s Ministerstvem spravedlnosti ČR: "...připojení tlumočnické pečetě na notářský zápis není protiprávním jednáním, ale plněním zvláštní zákonné povinnosti - viz dohledový benchmark č. 3/2021". Odkaz na benchmark najdete v dané Aktualitě.

Odpovědět

Vyúčtování | 07.06.2022 21:06, od Marija Kmoškovâ (miriam76@seznam.cz)

Milí kolegové,chtěla bych se Vás zeptat,jestli nemáte zkušenosti s vyúčtování tlumočeneho při HPP. Narazila jsem na odlišný výklad Vyhlášky ze strany účetní od Policie. Jak počítáte náhradu ušlé mzdy? Počítá se náhrada ušlé mzdy i za dobu tlumočení? Poprosila bych o sdělení zkušeností. Děkuji velmi!

Ušlá mzda | 20.07.2022 16:07, od Klára Žejdlová (cekia@cekia.eu)

Vím, že někteří kolegové uplatňují náhradu ušlé mzdy i za dobu tlumočení. Ale za dobu tlumočení si účtujete přímo za tlumočnický úkon, takže nemáte ušlou mzdu, neboť v tu chvíli pracujete. Bála bych se účtovat ušlou mzdu i za dobu provádění úkonu, neboť by mohlo být namítnuté špatné vyúčtování a za to hrozí pokuta. Ale nejsem účetní, možná by to nějaký účetní uměl odůvodnit.

Odpovědět