Diskuze Vytvořit nový komentář

Tato diskuze je určena pouze k výměně názorů mezi tlumočníky a překladateli. Pokud chcete zaslat dotaz na představenstvo KST ČR, pište na email: kstcr@kstcr.cz

alinea | 09.02.2021 11:02, od anna pavlova (annapavlova@email.cz)

Vážení kolegové, má někdo zkušenost ,jak do anglického jazyka přeloží citaci zákona "alinea" - jedná se o ne zrovna typickou legislativní techniku - vsuvka k odstavci, která není číslovaná. Děkuji za info

alinea | 10.02.2021 15:02, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Nejsem angličtinář, ale předpokládala bych, že to je z latiny. V italštině "allineare" znamená zarovnat (řádky) nebo sladit, přizpůsobit, harmonizovat, dát do souladu... Nevím, zda vám to může být k něčemu.

alinea | 12.02.2021 12:02, od Romy Housková (romy.houskova@gmail.com)

Dobrý den, v anglickém textu jsem se setkala s výrazem "alinéa", případně "sub-paragraph". Analogicky viz rozdělení podle Ministerstva spravedlnosti Kanady (převzato z webu ministerstva): In French: 1. PARTIE 2. SECTION ET SOUS-SECTION 3. ARTICLE ET PARAGRAPHE 4. ALINÉA ET SOUS-ALINÉA 5. DIVISION ET SUBDIVISION 6. INTERTITRE In English: 1. PARTS 2. DIVISIONS AND SUBDIVISIONS 3. SECTIONS AND SUBSECTIONS 4. PARAGRAPHS AND SUBPARAGRAPHS 5. CLAUSES AND SUBCLAUSES 6. HEADINGS

Odpovědět

Originál - scan | 08.02.2021 15:02, od Ivona Floresová (floresova@yahoo.com)

Vážení kolegové, je pravda, že nová právní úprava už nevyžaduje připojovat překlad k originálu nebo notářsky ověřenému opisu listin? Našla jsem zmínku jen ve vyhl. č. 506/2020 Sb., kde v § 23 odst. 1 stojí: "Přeložená nebo přetlumočená písemnost se spojí s překladem nebo s přetlumočeným textem. Pokud tuto písemnost připojit nelze, připojí se její opis. Pokud přeloženou nebo přetlumočenou písemnost připojit nelze a požaduje to zadavatel, připojí se její ověřený opis." Vyvozuji si z toho, že můžu nyní oficiálně překlad svázat s čímkoliv, co mi zadavatel dá k dispozici (např. vytištěný scan), protože já potvrzuji pouze přesnost překladu a ne pravost dokumentu. Samozřejmě upozorním klienta na nutnost zjistit si, zda bude takovýto překlad akceptován. Nebo jsem něco přehlédla? Děkuji.

originál vs. kopie | 08.02.2021 23:02, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Ano, paní kolegyně, máte pravdu. Je to tak, jak píšete.

Originál-scan | 09.03.2021 19:03, od Bc. Ilona Karaman (info@preklady-perevody.cz)

Ano, je tomu tak. Do záhlaví je dobrý uvést, že překlad je vyhotoven z prosté kopie listiny.

Odpovědět

Číslování v deníku | 03.02.2021 15:02, od Kateřina Novotná (k.novotna@volny.cz)

Vážení kolegové, v návaznosti na dnešní dopis od paní Cetlové jsem znejistěla ohledně číslování v deníku. V tomto dopise se píše, že úkony by se měly nadále číslovat ve stejné číselné řadě (tj. když poslední zápis v roce 2020 byl 4040/2020, měl by být první v roce 2021 tedy 4040/2021 - tak jsem to také dosud zapisovala). Ale z nějaké dřívější komunikace jsem pochopila, že pro účely evidence MS, bychom měli začít číslovat od začátku tj. 01/2021. Co je tedy, prosím, správně? Děkuji.

Číslujte jak chcete | 07.02.2021 21:02, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Číslovat se má podle elektronické evidence úkonů, kterou však dosud nikdo neviděl. A dokud evidence nebude existovat, nejsme povinni nic číslovat, ani nikomu nic předkládat. Doporučení nějak číslovat je dobré pro nás samotné. Dělejte to, jak se vám to hodí, stačí, abyste v budoucnu případně dohledala úkon, pokud by to bylo třeba.

Odpovědět

Dotaz na zásadní otázku | 01.02.2021 17:02, od Pavel Štoll (pavel.stoll@tiscali.cz)

Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat na zásadní otázku formulace v par. 1 odst. 2 zákona 354/2019 : "Výkonem překladatelské činnosti se rozumí ... vyhotovení úředně ověřeného překladu vyžadovaného podle jiného právního předpisu ..." Co je prosím "jiný právní předpis"? Znamená to nějaké omezení při překladech soukromým právnickým a fyzickým osobám - rodné a oddací listy, výpisy z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí apod.? Smíme tyto dokumenty vůbec nadále úředně překládat? Předem děkuji za odpověď. Pavel Štoll

Dotaz na zásadní otázku | 05.03.2021 10:03, od Kateřina Johnston (william.johnston.k@gmail.com)

Dobrý den, prosím zjistil jste odpověď na tuto otázku? Je o tom krásný článek na e-právo z 28.1. "A pečeť máte? Aneb jak tlumočníci přicházejí o iluze"

Odpovědět

Předložení deníku a přehledu za 2020 | 25.01.2021 06:01, od Kateřina Švajdlerová (svajdlerovak@seznam.cz)

Vážení kolegové, ráda bych Vás požádala o informaci, kam přesně a v jaké formě podat přehled a deník za rok 2020. Někde jsem četla, že se už nepodává jako dříve na krajské soudy, nedočetla jsem se ale nikde, KAM a JAK tedy přehled s deníkem za uplynulý rok... Předem děkuji.

Předložení deníku | 26.01.2021 22:01, od Olga Kotlářová (kotlarova@iol.cz)

Milá paní kolegyně, v souvislosti s nový zákonem doporučuji sledovat stránky MSp pro soudní tlumočníky a překladatele, kde je uvedeno: "Nový tlumočnický zákon zavádí elektronickou evidenci úkonů, která nahradí povinnost vést tlumočnický deník a poskytne ministerstvu průběžné i souhrnné údaje o provedených tlumočnických a překladatelských úkonech. Odpadne tak nutnost každoroční kontroly tlumočnických deníků a povinné odevzdávání přehledů o počtu provedených tlumočnických úkonů (tzv. statistických listů) dohledovému orgánu. Za kalendářní rok 2020 již znalecká a tlumočnická oddělení krajských soudů nebudou kontroly tlumočnických deníků provádět a nebudou ani přijímat a zpracovávat statistické listy. S ohledem na kapacitní možnosti nemůže tyto úkony realizovat ani ministerstvo. Tlumočníci proto nemají povinnost předložit ke kontrole tlumočnický deník a nebudou odevzdávat statistické listy za rok 2020."

Díky | 28.01.2021 08:01, od Kateřina Švajdlerová (svajdlerovak@seznam.cz)

Děkuji moc za odpověď. Je to celkem nesystémové, ale ok. Hezký den

Odpovědět

Další vyhotovení překladů | 13.01.2021 14:01, od Lenka Havrdová (lenka.havrdova@gmail.com)

Dobrý den, ve vyhlášce č. 507/2020 o odměňování (účinná od 1. 1. 2021) nevidím sazbu za pořízení dalších vyhotovení překladů. Měla jsem za to, že v návrzích zákona byla uvedena. Dívám se špatně? Jak se překladatelé mají stavět k požadavkům orgánů na dodání vícero vyhotovení překladu a jak jej mají účtovat? Děkuji a zdravím.

Další vyhotovení | 14.01.2021 00:01, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Vyhláška č. 507/2020 Sb., § 5: "Pokud překladatel při výkonu překladatelské činnosti provádí kontrolu shody zdrojového projevu s překladem, který dříve provedl, za účelem vypracování dalšího vyhotovení překladatelského úkonu, hranice sazby odměny se snižují o 70 %". To znamená 135 Kč/NS, když odečteme 70 % ze 450 Kč/NS.

Další vyhotovení překladů | 14.01.2021 08:01, od Lenka Havrdová (lenka.havrdova@gmail.com)

Dobrý den, paní Denčíková, děkuji za odpověď na předchozí otázku. Měla jsem však na mysli situaci, kdy orgán zašle žádost o překlad + 3 originály zdrojového textu a rovnou si překlad vyžádá ve třech vyhotoveních. Citované ustanovení chápu spíše tak, že si orgán vyžádá další vyhotovení překladu po čase. Nebo vám (obracím se tímto na všechny tlumočníky) u soudu "prochází", pokud si za další vyhotovení účtujete odměnu? Soudy na severní Moravě nepřiznávají za další vyhotovení jakoukoliv odměnu a zároveň trvají na jejich dodání.

Další vyhotovení překladů | 14.01.2021 14:01, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Paní kolegyně, Vy vidíte nějaký rozdíl v tom, kdy Vám soud uloží vyhotovit stejnopis zároveň s překladem anebo o něj požádá až po nějaké době? Papíry dodané soudem nemusejí být, třeba jen omylem, všechny stejné. Já každý z nich (pro jistotu a ze zkušenosti!) vždy překontroluji a poté připojím překlad, abych mohla stvrdit shodu obou písemností, za kterou neodpovídá soudní úředník, ale JÁ. Do 31.12.2020 jsme neměli oporu v předpisech, proto zadavatelé dělali, co jsme jim umožnili. Jejich nejsilnější argument byl obvykle ten, že ostatní za další vyhotovení nic neúčtují. Teď, když máme na to § se chcete znovu sama poškozovat a zakládat nový nespravedlivý úzus? Účtujte si, co Vám zákon umožňuje a radši ať oni marní čas (placený z našich daní!) nad případným zdůvodňováním proč zrovna překladatelům a tlumočníkům odměna za další vyhotovení nenáleží anebo jim náleží pouze náhrada za použitý papír.

Další vyhotovení překladu | 21.02.2021 19:02, od Marta Klimmer (marta.klimmer@gmail.com)

Milé kolegyně, já mám zkušenost takovou, že mi soud ani další vyhotovení zdrojového projevu nepošle, ačkoliv požaduje další vyhotovení, tzn. že počítá s tím, že zdrojový text okopíruji (např. žalobu v občanskoprávním řízení, která byla soudu doručena prostřednictvím datové schránky). V takovém případě odpadá možnost "kontroly zdrojového projevu s překladem" v pravém slova smyslu!? Tuto formulaci ve vyhlášce ohledně odměny za naši vynaloženou práci považuji za nešťastnou!

Další vyhotovení a nešťastné formulace | 28.02.2021 22:02, od Dagmar De Blasio Denčíková (dencikova@gmail.com)

Těch nešťastných formulací je více. Bohužel. Nemáme obzvlášť šikovné zákonodárce. Vypadá to, že jim buď chybí dobrá základní škola anebo neumí býti jednoznační protože jsou nezkušení.

Odpovědět

Vzor tlum. vyuctovani | 12.01.2021 10:01, od Nhung Tran (nhungtran@seznam.cz)

Dobry den, bude prosim na strance KST CR opet vzor vyuctovani tlumocneho v podobe interaktivni PDF ke stazeni, platne od 1.1.2021? Dekuji za Vasi odpoved.

Vyúčtování překladu a vyúčtování tlumočení | 13.01.2021 00:01, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Shrnutí všech novinek naleznete v Aktualitách pod "NOVÉ PŘEDPISY ve ZKRATCE - jak na ně prakticky". Interaktivní vzory vyúčtování komora prozatím neplánuje kvůli komplexnosti nových předpisů. Sledujte též Profesní informace. Aby měl člověk informace z první ruky, nejlepší je stát se členem KST ČR ;)

Odpovědět

Ověřování soudních překladatelů na MSp | 11.01.2021 12:01, od Helena Blahoutová (blahoutova@volny.cz)

Prosím, mohla by Komora upozornit Ministerstvo spravedlnosti, že není možné vydávat potvrzení o tom, že je někdo soudní překladatel, na samostatném "volně loženém" listu papíru, který je pak možné připojit v podstatě k čemukoli jinému? Desítky let vydávaly příslušné soudy toto potvrzení na razítku, které neoddělitelně otiskly přímo na předmětný úřední překlad. Děkuji . H. Blahoutová

Tlumocnicky portal ministerstva | 13.01.2021 01:01, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Milá kolegyně, můžete ministerstvo upozornit sama přes nový tlumočnický portál (tlumocnici.justice.cz). Vpravo nahoře umístili odkaz (kolečko s obálkou) na kontaktní formulář. Kontaktujte je. Mají tam placené lidi.

Odpovědět

nový zákon | 05.01.2021 18:01, od Věra Peprníčková (vera.peprnickova@volny.cz)

V přechodných ustanoveních nového zákona o tlumočnících, §44 je uvedeno, že po dobu 5 letu mohu činnost vykonávat podle zákona 36/1967. Dá se to vyložit tak, že mohu dál používat staré razítko, starý deník apod.? Děkuji

Ujištění MSp | 06.01.2021 20:01, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Můžete. Od dnešního večera má KST ČR tyto informace černé na bílém. Až na deník, který používat vůbec nemusíte. Do doby, kdy ministerstvo nezprovozní evidenci úkonů online, nemáme povinnost úkony číslovat, ani nikde uvádět. Já si je však zaznamenávám pro jistotu pro vlastní potřebu.

Odpovědět

Ověřování soudního tlumočníka od ledna 2021 | 05.01.2021 12:01, od Jitka Grandová (grandovajitka@seznam.cz)

Dobrý den, upozorňuji na aktuální kritický stav (mimo jiných záležitostí), kdy na začátku ledna 2021 asi nikdo v této zemi není "ochotný" ověřit na námi přeložené listině, že jsme soudní tlumočníci. Klient dnes odlétá do třetí země bez ověření a příslušné apostily, protože Městský soud má od 01.01.2021 zákaz ověřovat. Ministerstvo spravedlnosti na toto ověřování není připravené. Zodpovědná osoba, která by tohle měla mít na starosti, asi ani neexistuje, protože nám 4.1.2021 dopoledne nikdo nedokázal říct, kdo by to mohl řešit. Takže aktuálně je stopka na ověřování. Odpoledne 4.1.2020 jsme pak dostali informaci, že pokud se najde zodpovědná osoba na ministerstvu, tak se dočasně (po dobu 3 měsíců) bude ověřovat v hlavní budově Ministerstva spravedlnosti a pak bude potřeba ověřit i na mzv (apostila). Po uplynutí této „dočasné“ doby budou prý ověřovat notáři a následně pak Ministerstvo spravedlnosti dle standartních postupů při ověřování notářem. Pochybuji, že o tom notáři už ví. Tuto zprávu pošlu i na ten speciální web pro soudní tlumočníky, třeba se něco začne dít. Jitka Grandová

Odpovědět

Dotaz | 04.01.2021 17:01, od Mona Nechvatalova (mona.nechvatal@seznam.cz)

Dobrý den, když jsem soudní tlumočník 30 let to musím taky dělat zkoušky?

Vstupní zkouška je povinná pro každého | 04.01.2021 21:01, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Opakuji svoji odpověď z 1.12.: "Vstupní zkoušku budeme muset vykonat všichni. Máme však na to čas 5 let, dokdy se můžeme také rozhodnout, zda budeme jen soudním tlumočníkem, či jen soudním překladatelem, anebo budeme nadále provozovat obě profese."

Vstupní zkoušky | 18.01.2021 22:01, od Norbert Hirschbrich (Hnorbert@seznam.cz)

Dobrý den, pokud se rozhodnu po 5 letech vykonávat činnosti tlumočníka i překladatele, musím zkoušku dělat 2x? Děkuji

Odpovědět

"Co nám to jen Ministerstvo spravedlnosti PROVEDLO?" | 02.01.2021 11:01, od Tibor FEHÉR (feher.tibor@centrum.cz)

Zdravím všechny kolegyně a kolegy soudní tlumočníky a překladatele a do nového roku 2021 přeji všem pevné zdraví a hlavně pevné nervy. Dovoluji si v krátkosti reagovat na článek kolegy Mašaráka na stránkách České justice a chtěl bych konstatovat, že jej plně podepisuji a s jeho zněním jednoznačně a bez výhrad souhlasím. Fakt, že zákon č. 354 je ze dne 3. 12. 2019 a jeho novela ve formě zákona č. 166 je ze dne 18. 3. 2020, počítám-li správně, dává dle mého názoru Ministerstvu spravedlnosti dostatečný prostor devíti měsíců na vydání prováděcích vyhlášek a jejich uvedení v život. Vymlouvat se v tomto případě na zásadu "Impossibilium nulla obligatio est" tj. "nemožné nezavazuje" je přinejmenším plivnutím do tváře tlumočnické a překladatelské veřejnosti, zvláště když se nová a rádoby lepší právní úprava rodila tak dlouho a těžko. Na závěr si kladu otázku, co je tedy na předmětném ministerstvu možné...?

Odpovědět

Nové podmínky pro soudní tlumočníky a překladatele | 26.12.2020 18:12, od Eva (e113d@seznam.cz)

Dobý den, jsem soudní tlumočnicí 20 let, nastudovala jsem si právní předpisy k naší činnosti, které začnou platit již od 1. 1. 2021. Pořád v tom nějak nemám jasno, pro shrnutí: 1. Tlumočnická doložka bude mít název Překladatelská doložka? 2. Tzv. kulaté razítko budeme muset mít pouze na překlady? 3. Ministerstvo spravedlnosti ČR každému soudnímu tlumočníkovi zřídí automaticky datovou schránku? 3. Tlumočnický deník (překladatelský?) za rok 2020 již v elektronické podobě, budu muset poslat zmíněnou datovou schránkou na ministerstvo? Tzn., že již nebudu muset předkládat tlumočnický deník Městskému soudu v Praze, který mě jmenoval do funkce soudního tlumočníka? 4. Uvádět se bude za jménem - soudní tlumočník a soudní překladatel? 5. Profesní pojištění není povinné, rovněž tak i EET? To je asi tak všechno, moc děkuji za informace, Eva

Sledujte aktuality na webu KST ČR | 01.01.2021 21:01, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

1. Tlumočnickou resp. překladatelskou doložku zatím Ministerstvo spravedlnosti nezplodilo. 2. Razítka budou dva, ale dosud nám nikdo nedal doklad k tomu, abychom si je mohli nechat vyhotovit. 3. Ano, MSp nám zřídí datovou schránku. Neví se kdy. 4. Tlumočnický deník se nově jmenuje evidence úkonů, která bude online. Zatím ji však MSp nezprovoznilo :)) Se soudem, který vás jmenoval už nebudete mít nic do činění. 5. Profesní pojištění není povinné, zatímco EET nemá nic společného s našimi novými předpisy. Pokud vím, je odloženo na neurčito. Sledujte aktuality na webu KST ČR, budete mít více jasno. Pro vlastní informovanost je též dobré být členem komory.

Odpovědět

Nutnost vykonávat vstupní zkoušku | 26.12.2020 14:12, od Anna Machová (polonska.anna@gmail.com)

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem jelikož postrádám logiku nového zákona anebo jsem si ho nevyložila správně. Byla jsem jmenována soudním tlumočníkem a překladatelem 29.05.2019, po absolvování právního minima a odborných zkoušek ze všech jazyků. Dle nového zákona (jelikož nemám zatím 10 let praxe) musím zase dělat zkoušku na ministerstvu? Dále, když jsem dosud vykonávala tlumočnickou a překladatelskou činnost, znamená to že dle nového zákona budu moci vykonávat buď jednu nebo druhou činnost, budu muset pro obě činnosti absolvovat ještě nějakou další zkoušku? Předem mockrát děkuji za Vaši odpověď . Mgr. Anna Machová

Vstupní zkouška je povinná pro každého | 01.01.2021 21:01, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Vstupní zkoušku budeme muset vykonat všichni. Máme však na to čas 5 let, dokdy se můžeme také rozhodnout, zda budeme jen soudním tlumočníkem, či jen soudním překladatelem, anebo budeme nadále provozovat obě profese.

Odpovědět

Kvalifikace vykonávat činnost v souladu s novou vyhláškou | 08.12.2020 10:12, od Zuzana Cabaová (zuzka-c@seznam.cz)

Dobrý den, jako soudní tlumočník jsem byla jmenována 13.1.2012 (bez absolvování právního minima pro soudní tlumočníky a překladatele). Mám vystudovanou FF při UP Olomouc, obor japanologie a anglistika. Překladatelskou činnost vykonávám při zaměstnání jako vedlejší činnost při zaměstnání. Chtěla bych si ověřit, zdali se na mě v souvislosti s novou vyhláškou vztahuje povinnost složit Státní jazykovou zkoušku pro překladatele nebo v mém případě stačí složit tzv. Vstupní zkoušku. Bude mi nadále uznáno mé vzdělání v těchto dvou jazycích jakožto dostatečná kvalifikace k výkonu činnosti? Budu muset absolvovat právní minimum dodatečně? Děkuji předem za odpověď Mgr.Zuzana Cabalová

Kvalifikace soudního tlumočníka | 18.12.2020 23:12, od Ilona Šprcová (ilona.sprcova@kstcr.cz)

Pokud jste absolventkou Filozofické fakulty nemáte povinnost skládat Státní jazykovou zkoušku pro překladatele. Tuto povinnost mají pouze absolventi nefilologických oborů. Vzhledem k tomu, že od Vašeho jmenování neuplynula lhůta 10 let, je pravděpodobné, že si budete muset doplnit právní minimum. Nicméně od 1.1.2021 poběží pětileté přechodné období, kdy budete moci vykonávat činnost na základě stávajícího jmenování. Během té doby jistě bude příležitost ujasnit si odpověd na Vaši otázku s pracovníky ministerstva. Bližší informace o kvalifikačních předpokladech naleznete jak v samotném novém zákoně tak i v nových vyhláškách - v sekci Aktuality.

Právnické minimum | 06.01.2021 13:01, od Veronika Maňasová (veronika.freyova@centrum.cz)

Dobrý den, odkazuji na Vaši odpověď, kde uvádíte: "Vzhledem k tomu, že od Vašeho jmenování neuplynula lhůta 10 let, je pravděpodobné, že si budete muset doplnit právní minimum." Znamená to, že pokud jsem byla jmenována tlumočníkem v roce 2008, že si nebudu muset právnické minimum doplňovat? Veškeré ostatní podmínky splňuji v nejvyšší možné úrovni včetně státní zkoušky z Teorie a metodiky překladu a tlumočení (FF UP). V zákoně jsem se o možnosti udělení výjimky nedočetla. Předem děkuji za odpověď.

Odpovědět