Diskuze Vytvořit nový komentář

Tato diskuze je určena pouze k výměně názorů mezi tlumočníky a překladateli. Pokud chcete zaslat dotaz na představenstvo KST ČR, pište na email: kstcr@kstcr.cz

Archvivace e-mailů | 26.08.2018 08:08, od Garrett (e113d@seznam.cz)

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, archivujete došlé skeny originál dokumentů v e-mailech? Například, když Vám policejní orgán pošle na Váš e-mail sken originál dokumentu k překladu, např. usnesení o sdělení obvinění, anebo agentura např. rodný list, kde jsou i, samozřejmě, osobní údaje, poté Vám doporučenou poštou anebo osobně doručí originál zmíněných dokumentů. Co děláte s e-mailem, jehož přílohu tvoří osobní dokument? Archivujete jej pro případ reklamace ze strany zákazníka anebo jej hned, po provedení překladu, vymažete? Děkuji, Garrett

Odpovědět

Překlad dokumentů v elektronické podobě | 09.08.2018 18:08, od Kateřina Graneberg (katerina.hausildova@gmail.com)

Dobrý den, jistě už zde podobný dotaz byl. Nevím, jak přistupovat k textům v elektronické podobě ověřeným elektronickým podpisem. Dosud jsem vždy trvala na dodání originálu v papírové podobě, ale je to skutečně jediná možnost?

Překlad dokumentů v elektronické podobě | 27.08.2018 12:08, od Katy Štifterová (kruvim@email.cz)

Dobrý den, nemusíte trvat na originálu v papírové podobě. Je řada listin, které jsou dnes vydávány primárně v elektronické podobě a jsou opatřeny elektronickým/digitálním podpisem. Starost o to, aby byl dokument uznán tím, komu je určen, je primárně na bedrech klienta. I soudy dnes pracují s písemnostmi, které nejsou "originální". Pouze u matričních dokumentů bychom měli vždy trvat na originále nebo ověřené kopii/opisu.

Odpovědět

dotaz - razítko | 31.07.2018 09:07, od Susanna Chačatrjan (hajuhi@seznam.cz)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se smí dávat kulaté razítko na faktury nebo ne? Pokud ne, tak vezmou od nás fakturu za tlumočení/překlad jen s podpisem? Předem moc děkuji za odpověď.

Otisk razítka | 09.08.2018 02:08, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.cz)

Otisk kulatého razítka se státním znakem patří výlučně na dokument obsahující tlumočnický úkon ve smyslu zákona č. 36/1965 a tedy ne na fakturu. Na jednodenních kurzech pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem se toto učí. Navíc, zákon o účetnictví nevyžaduje na účetním resp. daňovém dokladě (faktura je hovorový název) razítko a dokonce ani podpis. Je to starý přežitek. Novinky tohoto typu se dozvídáme na daňových seminářích pořádaných KST ČR. Je vždy poučné účastnit se vzdělávacích akcí Komory.

Odpovědět

Opravy - doložka | 11.07.2018 20:07, od Mirka Javorová (javorova.miroslava@post.cz)

V překladu jsem provedl/a následující opravy. Podle mne se nejedná o opravu chyb tlumočníka, které dodatečně nějak opravil, protože takové opravy měl udělat před vytisknutím dokumentu, nýbrž se jedná o evidentní chyby v předkládaném dokumentu, které jsou např. uvedeny jednou dobře a podruhé ne - a takové chyby na konci se uvedou (resp. jejich oprava). Nebo se mýlím? Mirka

Opravy - doložka | 20.07.2018 00:07, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Mýlíte se, milá kolegyně. Nejsme oprávněni v originálu cokoliv opravovat a překlad má reflektovat případné chyby, na které můžeme v překladu upozornit v poznámce pod čarou.

Opravy - doložka | 26.07.2018 11:07, od Katy Štifterová (kruvim@email.cz)

Není zde prostor na podchycení všech možností, ale zkusím uvést příklad: Provedete překlad pitevní zprávy, která bude částečně vyplněna rukou, přičemž se Vám nepodaří vše rozklíčovat. Překlad odevzdáte. Pak se jim zabývají další osoby a ozve se Vám znalec, který s tím pracuje a řekne Vám některou z těchzkratek. Pak vydáte nový překlad - nové datum, nové číslo, ale starý překlad koluje třeba v kopiích - tím, že uvedete do doložky opravy provedené na základě konzultace se znalcem, ošetříte fakt, že někde na světě je jedna a druhá verze překladu. Ale je to jen jeden z příkladů, pro které ta položka slouží dnes. Je třeba mít na paměti, že znění doložky mělo položku oprav už v době, kdy ještě nebyly počítače a kdy se prováděly ruční opravy.

Odpovědět

Kam s vysvětlivkami v překladu? | 08.06.2018 23:06, od Lucie Vrbová (lucka.vrbova@centrum.cz)

Dobrý den, v soudním překladu výpisu z matriky z japonštiny do češtiny potřebuji doplnit vysvětlivku týkající se změny jména. Mohu ji uvést přímo za text do závorky nebo označit a udat ji pod čáru? Předem děkuji za odpověď.

Kam s vysvětlivkami v překladu | 11.06.2018 14:06, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Vidím, že kolegové neodpovídají... Pro umístění vysvětlivek není žádný předpis. Čitelnost sdělení je pro čtenáře nejdůležitější a je dobré nechat se vést také grafickou úpravou listiny. Záleží na Vašem uvážení. Dlouhé vysvětlivky je lepší uvádět pod čarou, krátké do závorky a odlišit třeba kurzívou nebo jiným písmem, či jinou velikostí písma.

Odpovědět

Nepřiznaná DPH za náklady | 14.05.2018 11:05, od Klára Žejdlová (cekia@cekia.eu)

Mám velice dobrou zprávu pro plátce DPH. Konečně nemusíme řešit, že nám státní orgány neproplácí DPH za náklady. Po letech dohadování a nedodržování daňových předpisů ze strany především soudů je tento problém vyřešen nálezem Ústavního soudu. Nyní už nikdo nemůže tvrdit, že náklady musíme uvádět bez DPH - viz nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 3960/16, ze dne 27. 3. 2018 (bohužel sem nemohu vložit přímo link).

DPH k nákladům | 16.05.2018 18:05, od Dagmar Dencikova (dencikova@gmail.com)

Předmětný nález Ústavního soudu je dostupný z domovské stránky webu KST ČR v rubrice "Aktuality". Je to skutečně velmi dobrá zpráva pro mnohé z nás.

Odpovědět

Tlumočení vlastní svatby | 13.05.2018 22:05, od Lenka Čubová (L.Cubova@seznam.cz)

Dobrý den, mohu,jakožto soudní tlumočník, překládat dokumenty potřebné ke své vlastní svatbě? Předem děkuji.

Tlumočení vlastní svatby | 14.05.2018 11:05, od Klára Žejdlová (cekia@cekia.eu)

To opravdu nelze. Při mé práci se řídím i pokyny, které jsme dostali během semináře pro soudní tlumočníky, podle kterých bychom neměli překládat/tlumočit ani pro své příbuzné a blízké známé.

Tlumočení vlastní svatby | 14.05.2018 12:05, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Bylo by dobré pochopit podstatu toho, proč se na semináři pro soudní tlumočníky NEDOPORUČUJE překládat vlastní listiny, ani listiny osob, u nichž by se dalo předpokládat, že nejsme nestranní. Zákon to totiž nezakazuje, ale, jako vždy, je dobré umět se řídit zdravým selským rozumem. Např. přeložím-li si rodný list, mohu říct téměř s jistotou, že nemůže nastat situace, aby tuto listinu v budoucnu někdo napadl kvůli podjatosti. Přeložím-li však rozsudek o úpravě poměrů k nezletilému dítěti po mém rozvodu, je zjevné, že můj překlad se může jevit nevěrohodný a bude snadno napadnutelný. Vlastní svatbu bych rozhodně netlumočila, a to nejen z důvodu možné podjatosti, ale i proto, že bych na ní asi ani sama nefotila :)

Odpovědět

Tarif pro tlumočení porad s právníkem | 14.04.2018 09:04, od Blanka Sudíková (bsmail@seznam.cz)

Dobrý den, jaký je tarif pro tlumočení porad s právníkem, který si tyto náklady hodlá nechat proplatit v rámci řízení? Nejedná se tedy o klasické jmenování ve věci. Jde v tomto případě o tarif smluvní? Děkuji za odpověď.

Tarif smluvní versus tarif podle vyhlášky | 16.04.2018 17:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Jsme povinni podřídit se tarifu podle vyhlášky č. 37/1967 Sb. pouze pokud je zadavatelem orgán veřejné moci (soud, policie, státní zastupitelství atd.), ve všech ostatních případech se jedná o vztah smluvní a to i tehdy, kdy poskytujeme jiným subjektům službu "soudního tlumočníka", která se řídí zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících.

Odpovědět

Jmenování soudním tlumočníkem | 13.04.2018 18:04, od Petra Sedmíková (sedmikova.petra@gmail.com)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na aktuální zkušenosti týkající se lhůty ve věci jmenování soudním tlumočníkem. V loňském roce jsem absolvovala právnické minimum v dubnu, v červnu jsem podala žádost na MS v Praze. V prosinci mi bylo sděleno při osobní návštěvě na MS, že už jsem v podstatě rozhodnutá a pouze se čeká na jmenování, ale to se neví, kdy se stane. Po další telefonické urgenci jiného soudu (leden 2018), s nímž jsem spolupracovala jako tlumočnice a který po mně požadoval překlad s razítkem, bylo sděleno, že se to stane v březnu. V březnu bylo řečeno, že patrně v dubnu. Je možné, že tento správní úkon může v tuto chvíli trvat deset měsíců (zatím bez výsledku), má smysl proti tomuto cokoli podnikat (stížnost na nečinnost(?), nebo je jediným možným postupem čekat? Díky za Vaše názory a zkušenosti. Chtěla bych ještě dodat, že můj jazyk patří k okrajovým jazyků, kde je celkově zapsáno méně než deset tlumočníků, nicméně neustále jezdím po soudech na slib. děkuji. P.S.

Lhuta pro slib | 15.04.2018 21:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Čekat. Nemýlím-li se, soud nemá stanovenou lhůtu pro zorganizování slibu. Obvykle čekají až se vyhovujících žadatelů sejde více.

Odpovědět

GDPR | 12.04.2018 18:04, od Jitka Píbilová (jpibilova@ipa.cz)

Dobrý den, nevím, jestli jste už neřešili..... Asi se nás rovněž týká GDPR, že? Teď to pořád překládám, tak by mě zajímalo, jak to budete řešit. Díky za podněty.

GDPR | 17.04.2018 09:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

KST ČR řešila, řeší a bude řešit. Domnívám se, že pro nás je to jen přehnaný strašák. Více na domovské stránce KST ČR v oddílu "Aktuality"

Odpovědět

soubor sešitých dokumentů v kombinaci 2 jazyků - překlad vyhotovovaný 2 překladateli | 07.04.2018 14:04, od Lenka Padalikova (padalikova.lenka@seznam.cz)

Dobry den, dostal se mi do rukou soubor prekladu, kde vetsina stran je nemecky (to budu prekladat ja) a pak asi 2 strany na ruznych mistech souboru jsou ve francouzstine (bude prekladat jiny prekladatel). Dotaz 1) Ja tedy v miste, kde je FR udelam poznamku, ze nasleduje stranka ve FR, je to tak? Dotaz 2) Bude se tedy jednat o castecny preklad nebo ne? Dotaz 3) Prekladatel z francouzstiny pripoji preklad dvou stran za muj preklad a opoznamkuje to, ze se jedna o preklad strany X a Y? Dotaz 4) V pripade francouzskeho prekladu pujde o castecny preklad? moc dekuji za odpoved LP

Svazek s překlady z 2 jazyků | 11.04.2018 10:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Milá kolegyně, ad 1) ano, poznamenejte, že následuje text v jiném jazyce; ad 2) nejedná se o částečný překlad - překládáte vše, co je ve Vašem pracovním jazyce. Na úvodní stráce přece píšete, že se jedná o překlad z němčiny do češtiny, tj. všeho, co je v němčině; ad 3) ano, přesně tak, ať kolega upřesní, kde jsou pasáže ve francouzštině, které přeložil; ad 4) ani u kolegu nejde o částečný překlad, protože překládá vše ze svého pracovního jazyka. Hlavně, aby měl výsledný svazek hlavu a patu a konečný uživatel se v něm vyznal.

Odpovědět

Dotaz transkripce ruských jmen do francouzštiny | 17.02.2018 17:02, od Blanka Sudíková (bsmail@seznam.cz)

Dobrý den, pokud překládám dokument, který obsahuje českou transkripci ruských jmen, zachovám českou transkripci i v ověřeném překladu nebo použiji přepis pro cílový jazyk? Mám oprávnění přepis vytvářet? Moc děkuji.

Odpovědět

Dotazpr | 12.02.2018 15:02, od Eva Vevodova (Eva.vevodova@gmail.com)

Dobry den, mam dotaz klienta - ma dvoji obcanstvi a v lete planuje svatbu v CR. Doklady predklada francouzske, nicmene je rodily American a tlumoceni chce z anglickeho jazyka. Matricni urednice je zdesena (male mesto), netusi, jestli to jde, matrika v nejblizsim vetsim meste tvrdi, ze tlumocit se musi z jazyka obcanskeho prukazu... existuje nejaky zakonny pozadavek, ze ktereho jazyka si smi nechat tlumocit? Jen dodam, ze v USA zil do 30 let, vystudoval tam, francouzsky se sice domluvi, nicmene neni to na stejne urovni. Dekuji.

tlumočení na svatbě | 12.02.2018 23:02, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Tato věta je ze Základní listiny práv a svobod a je i v trestním řádu (zákon č. 141/1961 Sb.): "Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka NEBO JAZYKA, O KTERÉM UVEDE, ŽE HO OVLÁDÁ." To platí samozřejmě o to víc i u ostatních řízení.

Odpovědět

Náklady na poštovné | 07.02.2018 13:02, od Tibor FEHÉR (feher.tibor@centrum.cz)

Dobrý den, prosím o názor (odborné stanovisko) kolegů tlumočníků a překladatelů ohledně níže popsané problematiky: Dle § 18 odst. 1,2 zákona o znalcích a tlumočnících a s přihlédnutím k § 28 odst. 4 prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu se ptám, zda je možné účtovat poštovné (poplatek České poště, a.s. při podání doporučené listovní zásilky, ve které zasílám vyhotovený překlad např. soudu) jako "náklad, který tlumočník účelně vynaložil v souvislosti s tlumočnickým úkonem" nebo jako "věcný náklad". Jedná se mi o to, že finanční obnos, který České poště, a.s. při podání doporučené listovní zásilky obvykle uhradím je již docela nezanedbatelný (1 obálka formátu A4 cca 45 - 50,- Kč ...dle hmotnosti i více). Dosud jsem toto neřešil a částku za poštovné jsem uhradil na vlastní náklady, takže odměnu za překlad jsem si tím fakticky o poštovné zkrátil a tuto částku (kterou jsem vlastně "nevydělal - netvoří můj příjem z vedlejší SVČ") jsem si jako osoba vykonávající vedlejší SVČ ještě zdanil. Děkuji za Vaše názory a případná stanoviska.

Náklady na poštovné | 12.02.2018 23:02, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Náklady na poštovné si samozřejmě účtujte jako hotové výlohy dle § 28/4 vyhl. č. 37/67 Sb. Viz také "vzor vyúčtování tlumočného" na webu KST ČR pod záložkou profesní informace.

Odpovědět

Dotaz na EET | 04.12.2017 13:12, od Petr Fišer (peter2.fischer@seznam.cz)

Dobrý den, nevím jestli mi odpovíte, když nejsem členem komory, ale možná to zajímá víc lidí, to si budu muset pořídit jako soudní tlumočník EET, kvůli tomu (překládám při zaměstnání), že za rok tím vydělám cca 20 000. (Půlu stojí ta kasa) u řady lidí to musí být podobně, vždyť většina to má jako přivýdělek, co pak se tím někdo uživí? Za odpověď moc děkuji Fišer

Odpovědět