Diskuze Vytvořit nový komentář

Tato diskuze je určena pouze k výměně názorů mezi tlumočníky a překladateli. Pokud chcete zaslat dotaz na představenstvo KST ČR, pište na email: kstcr@kstcr.cz

05.12.2009 18:12, od atanasovska (atanasovska@centrum.cz)

Přeji veselou mikulášskou nadílku, před časem se mi dostal do rukou perfektní překlad rozsudku do jiného jazyka a na první stranu rozsudku, do místa odpovídajícímu umístění v českém znění rozsudku, překladatel umístil státní znak ČR. Moc se mi to líbilo, teď bych to chtěla také tak udělat a technicky to není problém (už jsem to zkusila), ale nevím, jestli se to může. Dosud jsem se s takto upraveným rozsudkem nesetkala, většinou se píše "otisk kulatého razítka se státním znakem ČR a textem:". Tak abych nenarazila, se bojím. Děkuji za odpověď.

Odpovědět

23.11.2009 14:11, od Mgr. Milan Kučera (mjjk@atlas.cz)

Věc: Švýcarsko Se Švýcarskem je právní vztah následující: Švýcarsko je sice signatářem haagské úmluvy (tzv. apostilní úmluva), ale mimo to má mnoho zvláštních dvojstranných úmluv s konkrétními státy o vzájemném uznávání veřejných listin. Mimo jiné i s ČR. Konkrétně je to úmluva č. 9 z roku 1928 ve Sb. z. a nař. ČSR. Tato úmluva byla recipována ČSFR a později ČR, naše republika je jí vázána. Úmluva jasně říká, že listiny vydané justičním aparátem, kam je třeba podle mého právního názoru počítat soudy, notáře, státní zastupitelství, exekutorské úřady a soudní znalce a tlumočníky, se uznávají bez dalšího. Podobně to máme třeba se Slovenskem, nikoho by ani nenapadlo požadovat na slovenský znalecký posudek apostilu. Nicméně vzhledem k tomu, že předkládat budete fascikl sestávající z originálu posudku a vašeho překladu a jak vy tak znalec jste ověřitelní krajským soudem, který vás eviduje, doporučuji si dojít s fasciklem na KS a požádat o vyšší ověřovací doložku buď na vás jako na tlumočníka nebo na znalce. Ověřovací doložka tohoto soudu je pak již nepochybně ten prvek, co z listiny činí dokument justiční a tím pádem bezpochyby spadá pod zmíněnou úmluvu o zamezení vyššího ověřování listin. Tuto vyšší ověřovací doložku krajského soudu však musíte přeložit do cílového jazyka, neboť se vydává pouze v češtině. Kromě Švýcarska a Slovenska netřeba apostil ani na Kypr, Rumunsko, Bulharsko, země bývalé Jugoslávie, Belgie, Francie, Španělsko a Itálie. Je jich celkem asi 20, podívejte se na stránky justice.cz, někde je tam seznam. S pozdravy, Mgr. Milan Kučera

Odpovědět

18.11.2009 09:11, od Andrea Moustafa (andrea.moustafa@quick.cz)

Také se mi líbil dopis p. ministrovi, ale někdy mám pocit, že jde spíše o boj s větrnými mlýny. V poslední době mám bohužel spíše špatné zkušenosti. Na platby od soudu (konkrétně Okresního soudu v Kladně) jsem čekala vždy delší dobu, ale teď je to téměř na pováženou. Momentálně mám u uvedeného soudu řadu nesplacených faktur, nejstarší z března (!!). Rozeslala jsem upomínky (zhruba před měsícem) a zatím se zcela míjejí účinkem. Podobná situace je u Krajského soudu v Brně. Tam mám faktury novějšího data, ale pan soudce reagoval na moji upomínku sice milým dopisem s tím, že chápe moji situaci a že si váží práce soudních tlumočníků, ale že mám mít také pochopení, protože daná situace (tj. neproplácení faktur) souvisí s nedodržováním nového zákona o doručování ze strany doručovatelů... Je s podivem, že po obyčejném smrtelníkovi se požaduje, aby dodržoval veškeré termíny, ale u soudů (některých?) toto jaksi neplatí... Mám tedy čekat (jak dlouho?), až se doručovatelé naučí doručovat písemnosti podle nového zákona? Posílat další a další upomínky? Začít odmítat překlady pro soudy?...

Odpovědět

14.11.2009 10:11, od Lenka Hendrychová (l_hendrychova@hotmail.com)

Dobrý den, ráda bych se zeptala na provádění tlumočnických úkonů v době pobírání peněžitého příspěvku v mateřství (první půlrok okolo narození dítěte). Mám na překladatelství, tlumočnictví živnostenský list, zároveň jsem zaměstnaná na plný úvazek. Živnostenské podnikání jsem pro dobu pobírání peněžitého příspěvku v mateřství pozastavila. Domnívala jsem se, že v době pobírání peněžitého příspěvku v mateřství není možné mít žádné příjmy, jinak by mi byla peněžitá pomoc v mateřství sebrána. Jak se tedy zachovat, vyzve-li mne soud či jiný orgán státní správy, abych pro něj v této době provedla tlumočnický úkon? Pokud mi to časové možnosti dovolí, ráda úkon provedu. Nevím však, jak práci vyúčtovat a zda mi nebude peněžitá pomoc v mateřství odebrána. Vím, že při pobírání rodičovského příspěvku (po ukončení pobírání mateřské) je možné si přivydělávat neomezeně. U peněžitého příspěvku v mateřství si však jistá nejsem. Pokud jste některá z kolegyň podobnou situaci řešila, budu vděčná za radu. Lenka Hendrychová

Odpovědět

12.11.2009 23:11, od atanasovska (atanasovska@centrum.cz)

zdravím "dobrý večer" všechny, ale zejména autorku dopisu p. ministrovi, že všechny připomínky pěkně přehledně srovnala do pár bodů, všechno je jasné jak facka, ale nevím, nevím, zda se nemine účinkem. Já tedy s policií mám dobré zkušenosti, na penízky nikdy nečekám dlouho, faktem ovšem je, že jsem si ještě nikdy netroufla vyúčtovat to, na co nemám nárok. Policie mi vrátila vyúčtování jen jednou a docela mě obtěžovalo ho opravovat (psala jsem tenkrát jen na mechanickém stroji), byla jsem naštvaná, protože jsem si přihodila 50%, neb se jednalo o téměř nečitelný rukopis, musela jsem vzít lupu a strávila jsem nad tím spoustu času. A oni mi to vrátili, že to nejde. Teď to dělám tak, že když něco není úplně jisté, dohodnu se předem. V HK byli policisté informovanější než já, protože např. věděli, kolik a jak se počítají příplatky za práci v noci a v nepracovních dnech. Teď mám překlad pro SZ vyhotovit šestkrát, zkusím něco přiúčtovat, ale vidím to černě.

Odpovědět

12.11.2009 15:11, od Jitka Olearnikova (info@dolmetscher-dresden.de)

Státní občanství je vždy Česká republika- tedy Tschechische Republik. Výraz tschechisch se používá pro národnost.

Odpovědět

10.11.2009 13:11, od Jolana Fišerová (jfiserova@kerio.com)

Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, zda při překladu do němčiny, např. vysvědčení, musí tlumočník kolonku státní občanství Česká republika přeložit německým ekvivalentem tschechisch (jak to mají Němci v dokumentech) nebo může překládat doslovně Tschechische Republik, za odpověď moc děkuji

Odpovědět

02.11.2009 18:11, od Dlabolová Jaroslava (j.dlabolova@seznam.cz)

Dobrý den,ještě jednou se na Vás obracím s dotazem. Mám znalecký posudek (ocenění stavby a staveniště) a jeho překlad budu předkládat na úřadě a v advokátní kanceláři ve Švýcarsku, je nutné jej opatřit superlegalizací nebo apostilou ? Děkuji

Odpovědět

31.10.2009 13:10, od JUDr. Mgr. Jana Schovancová (schovancova@advokat-abogado.eu)

Dobrý den, náležitosti překladu vyhotoveného jmenovaným soudním tlumočníkem stanoví vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v ust. § 13 odst. 3, 4 ve spoj. s § 14 odst. 1, 2. S písemným překladem musí být sešita přeložená listina nebo její ověřený opis, na první straně písemného překladu tlumočník uvede, ze kterého jazyka byl překlad proveden, a na poslední straně připojí tlumočnickou doložku. Sešívací šňůra musí být připevněna k poslední straně překladu a přetištěna tlumočnickou pečetí. Jakékoliv oddělování překladu od překládaného dokumentu by tedy bylo v rozporu s uvedenou právní úpravou.

Odpovědět

31.10.2009 10:10, od Dlabolová Jaroslava (j.dlabolova@seznam.cz)

Dobrý den,prosím o radu, jak by se mělo správně postupovat v případě, kdy potřebuji spojit originál a překlad více stránkového dokumentu (40stran), když v konečné podobě mají být oba (originál i překlad) ve své vlastní kroužkové vazbě.Ptám se z pozice zadavatele překladu. Děkuji

Odpovědět

24.10.2009 18:10, od Roman Hujer (R.Hujer@atlas.cz)

Ne, pouze uvádíte v tlumočnické doložce, případně pod překladem, že je překlad připojen k notářsky ověřené kopii, notářská doložka je v jazyce českém. S pozdravem Roman Hujer

Odpovědět

21.10.2009 16:10, od Adam Havlín (adam.havlin@ruskyjazyk.cz)

Dobrý den, jak postupovat při překladu ověřené kopie dokumentu, pokud se dokument překládá do češtiny a ověřovací doložka je také v češtině (tzn., že kopie cizojazyčného originálu byla ověřena v ČR)? Přepisuje se doložka do ověřeného překladu, nebo se vynechává? Děkuji

Odpovědět

20.10.2009 23:10, od JUDr. Mgr. Jana Schovancová (schovancova@advokat-abogado.eu)

Vážená paní kolegyně, Komora v současné době školení k nástrojům Trados/Wordfast uspořádat neplánuje. Počítačem podporovaný překlad však bude na programu Jeronýmových dnů, které ve dnech 13. - 14. 11. 2009 pořádá spolupracující partnerská organizace Jednota tlumočníků a překladatelů. Podrobnosti o Jeronýmových dnech se dozvíte na webových stránkách JTP: www.jtpunion.org.

Odpovědět

20.10.2009 00:10, od Andrea Moustafa (andrea.moustafa@quick.cz)

Chtěla jsem se zeptat, jestli někdo z kolegyň/kolegů pracuje s CAT nástroji (Trados/Wordfast) a jestli by byl ochoten poskytnout zaškolení (za úplatu). Případně jestli komora takové školení neplánuje. Děkuji.

Odpovědět

30.09.2009 14:09, od Milan Kučera (mjjk@atlas.cz)

K nákladům na další kopie: Také se mi stává, že soud chce překlad k "X" totožným (originálním) exemplářům, typicky mezinárodní a evropské zatýkací rozkazy. Protože je to i s vázáním a pečetěmi už pěkná pálka a protože to chodí čím dál častěji, dohodl jsem se se soudcem, že si uměle navýším položku "příprava na překlad" tak, aby se tam ty náklady vešly. Zkuste zadavateli navrhnout toto řešení, když vám neuzává postu podle zákona o správních poplatcích. Zároveň jsem díky kolegovi objevil šikovný způsob jak obejít maximální cenu za stránku: řekl jsem soudci, že to budu chtít účtovat hodinovou sazbou a ne stránkovou sazbou a ve vyúčtování jsem uvedl, kolik hodin jsem překlad vypracovával. Vyšlo to v důsledku o dost lépe a prošlo to (zatím jednou). S pozdravy, Milan Kučera

Odpovědět