Diskuze Vytvořit nový komentář

Tato diskuze je určena pouze k výměně názorů mezi tlumočníky a překladateli. Pokud chcete zaslat dotaz na představenstvo KST ČR, pište na email: kstcr@kstcr.cz

19.09.2009 11:09, od Roman Hujer (R.Hujer@atlas.cz )

Pro Adama Havlína, vážený pane kolego, pokud Vám to bude stačit, tak příští plánované tlumočení u veřejného jednání mám 22. října v 10.00h. v č.dv. 214 u Městského soudu v Praze (trestní věc Patskan, několik obž., organizovaný zločin), tlumočit budou tři s. tlumočníci, kromě mne (ruština), také ukrajinštinář (Mirek Ottomanský) a kolega turečtinář. Jste zván. Roman Hujer

Odpovědět

14.09.2009 08:09, od Adam Havlín (adam.havlin@ruskyjazyk.cz)

Pro pana Burgeta: Při překladu do francouzštiny bude doložka tlumočníka ve francouzském znění.

Odpovědět

13.09.2009 16:09, od Ing. Josef Beran (beranjos@email.cz)

Dobrý den, dělám soudní překlady do francouzštiny již 13 let a nikdy jsem se nesetkal s tím, že by ve Francii můj překlad neuznali. Jedná se především o matriční doklady, diplomy a rozsudky o rozvodu.ale i o další. Děkuji. Josef Beran

Odpovědět

09.09.2009 10:09, od Adam Havlín (adam.havlin@ruskyjazyk.cz)

Dobrý den, měl bych prosbu na paní Šprcovou nebo jiného ruštináře, zda bych se mohl dozvědět, až budou tlumočit na nějakém veřejném soudním zasedání, a zda bych se mohl přijít podívat. Děkuji

Odpovědět

07.09.2009 10:09, od Aleš Burget (alburget@yahoo.com)

Dobrý den, ve firmě jsem se setkal s názorem, že v rámci EU je soudně ověřený překlad českého soudního tlumočníka uznáván jako soudně ověřený překlad místního (tedy například francouzského) soudu. Je tomu skutečně tak? Funguje toto uznávání v praxi? Jen stěží si dokážu představit, že by zahraniční banka nebo jiný subjekt uznal české kulaté razítko s nápisem "tlumočník pro jazyk francouzský" a doložku soudního tlumočníka v českém znění...

Odpovědět

22.08.2009 15:08, od JUDr. Mgr. Jana Schovancová (schovancova@advokat-abogado.eu)

Dobrý den, ve věci účtování dalších vyhotovení překladů státním orgánům zatím nic nového není. V současné době je stále jedinou možností jen námi doporučený postup účtování dalších vyhotovení překladů analogicky podle zákona o správních poplatcích, s tím že na takto vyúčtovanou odměnu není právní nárok.

Odpovědět

21.08.2009 23:08, od PhDr. Andrea Moustafa, Ph.D. (andrea.moustafa@quick.cz)

Dobrý den, chci se zeptat, jestli svítá nějaká naděje ohledně účtování kopií překladů. V poslední době jsem se setkala s tím, že mi vyúčtování kopií analogicky podle zákona o správních poplatcích bylo kategoricky zamítnuto, pan soudce Krajského soudu v Brně mi přiznal pouze částku 2 Kč (!!!) za každou stranu kopie, přičemž mám na stole dokumenty, u nichž požaduje až 10 (!)vyhotovení.

Odpovědět

02.08.2009 14:08, od JUDr. Mgr. Jana Schovancová (schovancova@advokat-abogado.eu)

Dobrý den, v praxi se záhlaví překladu ve Vámi uvedených případech uvádí tak, jak píšete. Nejprve je třeba uvést "Překlad z jazyka českého do jazyka anglického" a poté pokračovat překladem již přeloženého textu, s tím že jej přeložíte celý, včetně jeho záhlaví "Překlad z jazyka ukrajinského". Z celkového kontextu listin, které budou s Vaším překladem sešity, bude zřejmé, že se jedná o dva překlady; tento způsob je tedy naprosto v pořádku.

Odpovědět

28.07.2009 14:07, od Lukáš Utíkal (lukas.utikal@seznam.cz)

Dobrý den, Mám dotaz týkající se psaní záhlaví v soudních překladech. Často se setkávám s případy, kdy překládám již přeložený soudní překlad. Originál je např. v Ukrajinštině, k němu je přišitý soudní překlad v češtině a tento já překládám do anglického jazyka. Ovšem tento překlad do češtiny má v záhlaví uvedeno "Překlad z ukrajinského jazyka". Jak mám s tímto textem naložit? Pokud je přeložím, uvádím čitatele v omyl, neboť v mém případě se bude jednat o překlad z českého jazyka, nikoliv z originálu. Nemohu jej ani vynechat, protože musím přeložit vše. Pokud jej přeložím a navíc ještě do záhlaví přidám svůj text "Překlad z českého jazyka", bude výsledek velice matoucí. Děkuji za radu. Lukáš Utíkal

Odpovědět

09.07.2009 16:07, od Katy Štifterová (stifterova@cs.mfcr.cz)

Dobrý den, k dotazu paní Žallmannové: 1) CMR není celní deklarace, ale doklad, který se připojuje k celní deklaraci. Celní deklarace je pouze celní prohlášení na jednotném správním (dříve celním) dokladu, pokud se nejedná o ústní prohlášení. Pokud text na dokumentu chybí nemůžete jej nijak doplňovat, i kdyby jste si textem byla naprosto jistá. Vyřešit to můžete pomocí poznámky překladatele. 2) Jiné jazyky bych asi také řešila pomocí poznámky překladatele: text v X jazyce. 3) Ohledně grafické úpravy - nikdo Vás nemůže nutit, abyste "malovala" tiskopisy. I když se příjemce překladu zpravidla drží jen překladu, je dobré umožnit mu, aby se podle překladu mohl orientovat i v originále. Tj. podle možností by jistá podobnost měla být zachována. Také tady je možné doplnit poznámku překladatele, pokud by text např. v kolonce vertikálně... 4) To co je nečitelné, musíte bohužel označit jako nečitelné, viz poznámky ad 1.

Odpovědět

09.07.2009 08:07, od Lucie Rounová (lucie.rounova@tiscali.cz)

Pratele, kdo by mel zajem prelozit manual k textilnim strojum z anglictiny do cestiny v rozsahu cca 36 NS (9000 slov) v terminu do 10 dnu pro francouzskou agenturu Nortrad 7, rue Septentrion - BP306 - 27103 VAL DE REUIL CEDEX Tél : 02 32 59 26 55 - Fax : 02 32 59 62 67 e-mail : nortrad@normandnet.fr, prosim ozvete se jim. Cenu si ma prekladatel stanovit sam. Srdecne zdravi Lucie

Odpovědět

07.07.2009 22:07, od Eva Žallmannová (zallmannova@seznam.cz)

Dobrý den, zákazník si přeje přeložit větší množství faktur a dodacích listů, každý zvlášť s ověřením. Problematické jsou pro mě dodací listy - jedná se totiž o text na formulářích celní deklarace, tzv. CMR. 1) originálem dokumentu je pro mě výstup z faxu, kde na všech stranách chybí kus textu formuláře. Jak to ošetřit? Nějakou obecnou poznámkou překladatele? 2) Texty na formuláři, které, předpokládám, je nutno přeložit také, jsou uvedeny snad ve 4 jazycích. Co s těmi jazyky, pro které nejsem soudním tlumočníkem? Jen opsat? 3) Text je na okraji formuláře napsán všemi směry, tak nějak "kolem dokola". Vytvořit formulář připomínající originál, tj. také s texty "dokola" nebo napsat vše nahoru do nějaké souhrnné hlavičky? 4) Některé části textu na formuláři jsou po faxovém přenosu nečitelné. Na každém listu je to trochu jiná část textu. Můžu to dát nějak dohromady a vytvořit jeden formulář, nebo je opravdu u každého toho formuláře nutno dodržet, aby to, co je na konkrétním papíře nečitelné, bylo označeno poznámkou jako nečitelné (u toho bych asi strávila zbytek života). Doufám, že jsem to napsala alespoň trochu srozumitelně. Moc děkuji za rady, ještě nikdy jsem se s tímto nesetkala.

Odpovědět

17.06.2009 08:06, od PhDr. Ilona Schee Šprcová (sprcova@email.cz)

Reaguji na příspěvek kolegy Milana Kučery: Pane kolego, pozor na terminologii. FAKTURU má oprávnění vydávat pouze osoba vlastníci ŽL a účtující své služby provedené podle živnostenského zákona. V případě SOUDNÍHO překladu či tlumočení je nutno daný dokument nazývat "Vyúčtování tluimočnického úkonu" nebo jen "Daňový doklad". Jinak s Vámi souhlasím. A ohledně účtování DPH byla již před lety přijata novela vyhlášky č.37, která stanoví, že plátci DPH si DPH zaúčtovávají do vyúčtování příslušných úkonů. tedy je potřeba se vždy hned ozvat, že jste plátce DPH, neboť soudci toto jaksi nepředpokládají.

Odpovědět

03.06.2009 20:06, od Milan Kučera (mjjk@atlas.cz)

K příspěvku pana magistra Utíkala: Tlumočil jsem několikrát pro okresní a obvodní soudy v trestních kauzách a aniž bych se soudcem cokoli konzultoval, automaticky jsem vydal fakturu, do níž jsem napsal kaluzuli, že nedílnou přílohou je vyúčtování (přicvaknuto sešívačkou). V tom vyúčtování, u něhož je třeba napsat, že není daňovým dokladem, jsem uvedl jednotlivé položky a odůvodnění požadované částky (..."částku fakturuji ve vrchní polovině hodinové částky dané vyhláškou, neboť se jednalo o vysoce odbornou slovní zásobu trestního práva hmotného i procesního... a náklady na řádnou přípravu spojenou s podáním ústního tlumočnického úkonu") a do fakturačního pole faktury samé pouze "fakturuji tlumočnické úkony pod čísly (...) tlumoč.deníku ke spisové značce (...). Co se týče DPH: neřeknu vám z hlavy číslo, ale existuje judikát, který se týká DPH coby nutného nákladu soudního znalce i tlumočníka, je-li tento plátcem. Zkusím se po čísle judikátu poohlédnout a ozvu se. -Mgr. Milan Kučera

Odpovědět

02.06.2009 21:06, od JUDr. Mgr. Jana Schovancová (schovancova@advokat-abogado.eu)

Dobrý večer, 1. k pořizování zvukových záznamů ze seminářů: představenstvo Komory soudních tlumočníků v průběhu tohoto roku již také možnost pořizování zvukových záznamů ze seminářů zvažovalo. Pořizování záznamů přichází v úvahu u akcí pořádaných od druhého pololetí, samozřejmě za předpokladu získání souhlasu od příslušných přednášejících. 2. k účtování kopií/dalších vyhotovení překladů: na téma účtování kopií/dalších vyhotovení překladů státním orgánům analogicky podle zákona o správních poplatcích jsme otiskli článek v bulletinu Soudní tlumočník č. 2/2008, jehož text je k dispozici na těchto webových stránkách v sekci "Bulletin Soudní tlumočník".

Odpovědět