Diskuze Vytvořit nový komentář

Tato diskuze je určena pouze k výměně názorů mezi tlumočníky a překladateli. Pokud chcete zaslat dotaz na představenstvo KST ČR, pište na email: kstcr@kstcr.cz

20.04.2009 12:04, od Hana Ash (hana.ash@britannia.cz)

Vážený pane Utíkal, moje první zkušenost se soudem byla podobná (dokonce mi zmíněnou částku na základě vyúčtování výkonu nikdy nezaplatili, ale to už je léta a přiznám se, že jsem to tenkrát nechala plavat). Nyní si vždy zažádám o fakturační údaje příslušné instituce (policie, soud atd) a fakturu jim posílám poštou. Někdy si ovšem vyžádají dodání kopie o registraci plátce DPH, ale to je maličkost (stačí zafaxovat). Větší problém byl, když jsem tlumočila soudní jednání. Předseda soudu automaticky řekl, tlumočení jedna hodina, daná sazba 350,-, vypsal doklad a řekl - vyzvedněte si to v pokladně, než jsem se vůbec rozkoukala. V pokladně jsem se pak nedomluvila, takže jsem musela z této částky ještě DPH odvést. To mne též poučilo, již hned jak přijde řeč na vyúčtování na konci soudního jednání, tak volám - jsem plátce DPH. Naštěstí většinou i soudní tlumočení fakturuji, takže už v tomto není problém. Jediný větší problém jsem měla s cizineckou policií. Trvali na tom, že mají svůj formulář, na základě jehož vyplnění mi převedou peníze na účet. Pořád mi tvrdili, že to tak dělají a že fakturace z mé strany není možná. Když jsem tedy do úkonu chtěla zaúčtovat DPH, tak celník napsal obyčejnou tužkou na stranu +19%. Bohužel to dopadlo, jak jsem očekávala - na účet mi přišla částka bez DPH. Mezitím se cizinecká policie zrušila, jelikož skončily hranice a já jsem opravdu po všech čertech musela shánět kompetentní osoby, které mne neustále odkazovaly na další a další kompetentní osoby. Přiznám se, že mne vše to telefonování a papírování stálo více, než DPH, které mi nakonec doplatili, ale z principu jsem neustoupila. Z toho všecho se člověk do budoucna poučí a snaží se zmíněným problémům předcházet. Přeji hodně štěstí!

Odpovědět

20.04.2009 11:04, od Hana Ash (hana.ash@britannia.cz)

Vážený pane Utíkal, moje první zkušenost se soudem byla podobná (dokonce mi zmíněnou částku na základě vyúčtování výkonu nikdy nezaplatili, ale to už je léta a přiznám se, že jsem to tenkrát nechala plavat). Nyní si vždy zažádám o fakturační údaje příslušné instituce (policie, soud atd) a fakturu jim posílám poštou. Někdy si ovšem vyžádají dodání kopie o registraci plátce DPH, ale to je maličkost (stačí zafaxovat). Větší problém byl, když jsem tlumočila soudní jednání. Předseda soudu automaticky řekl, tlumočení jedna hodina, daná sazba 350,-, vypsal doklad a řekl - vyzvedněte si to v pokladně, než jsem se vůbec rozkoukala. V pokladně jsem se pak nedomluvila, takže jsem musela z této částky ještě DPH odvést. To mne též poučilo, již hned jak přijde řeč na vyúčtování na konci soudního jednání, tak volám - jsem plátce DPH. Naštěstí většinou i soudní tlumočení fakturuji, takže už v tomto není problém. Jediný větší problém jsem měla s cizineckou policií. Trvali na tom, že mají svůj formulář, na základě jehož vyplnění mi převedou peníze na účet. Pořád mi tvrdili, že to tak dělají a že fakturace z mé strany není možná. Když jsem tedy do úkonu chtěla zaúčtovat DPH, tak celník napsal obyčejnou tužkou na stranu +19%. Bohužel to dopadlo, jak jsem očekávala - na účet mi přišla částka bez DPH. Mezitím se cizinecká policie zrušila, jelikož skončily hranice a já jsem opravdu po všech čertech musela shánět kompetentní osoby, které mne neustále odkazovaly na další a další kompetentní osoby. Přiznám se, že mne vše to telefonování a papírování stálo více, než DPH, které mi nakonec doplatili, ale z principu jsem neustoupila. Z toho všecho se člověk do budoucna poučí a snaží se zmíněným problémům předcházet. Přeji hodně štěstí!

Odpovědět

14.04.2009 22:04, od Andrea Moustafa (andrea.moustafa@quick.cz)

ad 156+157: Také nevidím problém ve vystavení daňového dokladu (faktury). Běžně soudům vystavuji fakturu a po té mi soud usnesením částku schvaluje.

Odpovědět

07.04.2009 18:04, od Roman Hujer (R.Hujer@atlas.cz )

Vážený pane kolego, není mi jasné, proč by soud neměl akceptovat daňový doklad. Jinou zkušenost nemám. Nevidím problém ani v tom, vystavit daňový doklad jako soudní tlumočník bez ŽL.

Odpovědět

06.04.2009 15:04, od Lukáš Utíkal (utikal@ceskepreklady.cz)

Ještě krátké doplnění k předchozímu dotazu... Jsem plátce DPH, soudu tudíž účtuji částku včetně příslušné sazby DPH. Jako plátce DPH jsem povinen tuto částku odvést, ale v mém účetní evidenci neexistuje žádný doklad, který by se vztahoval k takovému příjmu., protože soud neakceptuje fakturu ale pouze "vyúčtování úkonu".

Odpovědět

06.04.2009 15:04, od Lukáš Utíkal (utikal@ceskepreklady.cz)

Dobrý den, jakým způsobem probíhá zdanění úkonů soudního tlumočníka, pokud má tento ŽL, ale nevystavuje soudu daňový doklad - pouze posílá výpis a soud příslušnou částku schvaluje vydáním usnesení. Co když soudní tlumočník na tuto činnost ŽL nemá?

Odpovědět

05.04.2009 10:04, od JUDr. Mgr. Jana Schovancová (schovancova@advokat-abogado.eu)

K vyhotovování ověřených překladů pro zaměstnavatele: Výkon činnosti tlumočníka jmenovaného podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, je zcela nezávislý na výkonu závislé práce zaměstnance pro zaměstnavatele a na pracovněprávních vztazích, které se řídí zákoníkem práce. Zaměstnavatel, pokud Vás požádá o vyhotovení ověřeného překladu, je ve stejné pozici jako kterýkoliv jiný žadatel o překlad; provádění překladů pro zaměstnavatele platná právní úprava nezakazuje. Překlad se do tlumočnického deníku zapíše stejně jako ostatní překlady, s tím že odměna je zahrnuta do Vaší mzdy, pokud se tak se zaměstnavatelem dohodnete. Tlumočník je povinen vykonávat svou činnost nestranně a nezávisle, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, což se vztahuje i na překlady provedené pro zaměstnavatele.

Odpovědět

05.04.2009 10:04, od JUDr. Mgr. Jana Schovancová (schovancova@advokat-abogado.eu)

Dobrý den, novela zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, která má nabýt účinnosti od r. 2010, prozatím s uznáváním jiných, mezinárodních zkoušek nepočítá.

Odpovědět

29.03.2009 09:03, od Mgr Ladislava Whitcroft (ladka.fiserova@email.cz)

Dobrý den. Bylo zde uvedeno, že dle současné praxe je jednou z podmínek jmenování soudním tlumočníkem úspěšné složení SJZ překladatelské či tlumočnické. Chtěla jsem se zeptat, zda se uznávají (či budou uznávat) i jiné, mezinárodní zkoušky, které mají dle Společného evropského referenčního rámce stejnou úroveň (konkrétně mám na mysli CPE - Certificate of Proficiency in English). Děkuji za odpověď

Odpovědět

23.03.2009 13:03, od Lucie Snytova (lsn@seznam.cz)

Dobrý den, prosím o odpověď na dva dotazy: 1. Může soudní tlumočník vyhotovit soudní překlad pro klienta svého zaměstnavatele? Jak se pak tento úkon zapíše do tlumočnického deníku, když za to tlumočník nedostane samostatně odměnu (odměna je součástí paušálního měsíčního platu překladatele)? 2. Může soudní tlumočník vyhotovit soudní překlad přímo pro svého zaměstnavatele? (Např. překlad výpisu z OR) Nebo se na to vztahuje paragraf proti podjatosti? Děkuji za odpovědi.

Odpovědět

13.03.2009 17:03, od JUDr. Mgr. Jana Schovancová (schovancova@advokat-abogado.eu)

Dobrý den, uvedení specializací "tlumočník" a "překladatel" v rámci seznamu tlumočníků je obsaženo v návrhu novely zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, jejíž účinnost je navrhována od r. 2010.

Odpovědět

12.03.2009 17:03, od Linda Ficová (transl@volny.cz)

Dobrý den, zajímalo by mě, jak to vypadá s návrhem na oddělení činnosti "soudního překladatele" a "soudního tlumočníka". Je reálné, že k tomu u nás v blízké budoucnosti dojde? Děkuji za odpověď. Zdraví L. Ficová

Odpovědět

09.03.2009 12:03, od JUDr. Mgr. Jana Schovancová (schovancova@advokat-abogado.eu)

Vážená paní Bímová, doporučuji Vám, abyste se na konkrétní podmínky pro jmenování tlumočníkem dotázala na oddělení znalců a tlumočníků krajského soudu příslušného podle Vašeho trvalého bydliště, protože podle současné praxe platí, že obvykle stačí pouze jedna státní jazyková zkouška 3. stupně, tedy buď státní jazyková zkouška speciální překladatelská, nebo státní jazyková zkouška speciální tlumočnická. V případě, že uchazeč o jmenování složil některou z uvedených jazykových zkoušek, není již třeba, aby absolvoval jazykové vzdělání v oboru překladatelství-tlumočnictví nebo v oboru filologie na vysoké škole.

Odpovědět

08.03.2009 20:03, od Karolína Bímová (K.Bimova@seznam.cz)

Dobrý den, jsem momentálně studentkou 1. roku VŠ a mám pár otázek k tomu, jak se stát úspěšným soudním překladatelem. Překladatelské státnice již mám, na tlumočnickou bych si chtěla troufnout v průběhu 4 let.Ale jak zde bylo níže uvedeno, podmínkou je i absolvování VŠ. Mne by zajímalo, zda je podmínkou vystudovat obor překladatelství a tlumočnictví, nebo zda stačí jiná VŠ,v mém případě obor Právo. Děkuji za odpověď, Karolína

Odpovědět

26.02.2009 16:02, od Eva Gorgolová

Dotaz ohledně ověření překladu Milá kolegyně, pracovníci zastupitelských orgánů v zahraničí mohou potvrzovat překlady. To, že to neuznávají některé naše úřady a chtějí ověření od soudního tlumočníka - mají na to právo. Nevidím důvod, proč byste neměla ověřit již vyhotovený překlad, pokud je přeložený dobře - běžně dělám tzv. revize a ověření překladů - umožňuje to i zákon o soudních tlumočnících. Ale klientovi to naúčtujte. Samozřejmě nebudete "dávat razítko a podpis" na překlad, který je vyhotovený špatně. Buď můžete v překladu chyby opravit a parafovat a v doložce uvést, že jste v překladu udělala opravy, nebo pokud je chyb hodně - překlad přepracovat. Za revizi a ověření překlad si já např. účtuji 200,- Kč (ale jen když je překlad provedený tak, že za něj mohu ručit) Hezký den -- Eva Gorgolová

Odpovědět