Diskuze Vytvořit nový komentář

Tato diskuze je určena pouze k výměně názorů mezi tlumočníky a překladateli. Pokud chcete zaslat dotaz na představenstvo KST ČR, pište na email: kstcr@kstcr.cz

29.03.2009 09:03, od Mgr Ladislava Whitcroft (ladka.fiserova@email.cz)

Dobrý den. Bylo zde uvedeno, že dle současné praxe je jednou z podmínek jmenování soudním tlumočníkem úspěšné složení SJZ překladatelské či tlumočnické. Chtěla jsem se zeptat, zda se uznávají (či budou uznávat) i jiné, mezinárodní zkoušky, které mají dle Společného evropského referenčního rámce stejnou úroveň (konkrétně mám na mysli CPE - Certificate of Proficiency in English). Děkuji za odpověď

Odpovědět

23.03.2009 13:03, od Lucie Snytova (lsn@seznam.cz)

Dobrý den, prosím o odpověď na dva dotazy: 1. Může soudní tlumočník vyhotovit soudní překlad pro klienta svého zaměstnavatele? Jak se pak tento úkon zapíše do tlumočnického deníku, když za to tlumočník nedostane samostatně odměnu (odměna je součástí paušálního měsíčního platu překladatele)? 2. Může soudní tlumočník vyhotovit soudní překlad přímo pro svého zaměstnavatele? (Např. překlad výpisu z OR) Nebo se na to vztahuje paragraf proti podjatosti? Děkuji za odpovědi.

Odpovědět

13.03.2009 17:03, od JUDr. Mgr. Jana Schovancová (schovancova@advokat-abogado.eu)

Dobrý den, uvedení specializací "tlumočník" a "překladatel" v rámci seznamu tlumočníků je obsaženo v návrhu novely zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, jejíž účinnost je navrhována od r. 2010.

Odpovědět

12.03.2009 17:03, od Linda Ficová (transl@volny.cz)

Dobrý den, zajímalo by mě, jak to vypadá s návrhem na oddělení činnosti "soudního překladatele" a "soudního tlumočníka". Je reálné, že k tomu u nás v blízké budoucnosti dojde? Děkuji za odpověď. Zdraví L. Ficová

Odpovědět

09.03.2009 12:03, od JUDr. Mgr. Jana Schovancová (schovancova@advokat-abogado.eu)

Vážená paní Bímová, doporučuji Vám, abyste se na konkrétní podmínky pro jmenování tlumočníkem dotázala na oddělení znalců a tlumočníků krajského soudu příslušného podle Vašeho trvalého bydliště, protože podle současné praxe platí, že obvykle stačí pouze jedna státní jazyková zkouška 3. stupně, tedy buď státní jazyková zkouška speciální překladatelská, nebo státní jazyková zkouška speciální tlumočnická. V případě, že uchazeč o jmenování složil některou z uvedených jazykových zkoušek, není již třeba, aby absolvoval jazykové vzdělání v oboru překladatelství-tlumočnictví nebo v oboru filologie na vysoké škole.

Odpovědět

08.03.2009 20:03, od Karolína Bímová (K.Bimova@seznam.cz)

Dobrý den, jsem momentálně studentkou 1. roku VŠ a mám pár otázek k tomu, jak se stát úspěšným soudním překladatelem. Překladatelské státnice již mám, na tlumočnickou bych si chtěla troufnout v průběhu 4 let.Ale jak zde bylo níže uvedeno, podmínkou je i absolvování VŠ. Mne by zajímalo, zda je podmínkou vystudovat obor překladatelství a tlumočnictví, nebo zda stačí jiná VŠ,v mém případě obor Právo. Děkuji za odpověď, Karolína

Odpovědět

26.02.2009 16:02, od Eva Gorgolová

Dotaz ohledně ověření překladu Milá kolegyně, pracovníci zastupitelských orgánů v zahraničí mohou potvrzovat překlady. To, že to neuznávají některé naše úřady a chtějí ověření od soudního tlumočníka - mají na to právo. Nevidím důvod, proč byste neměla ověřit již vyhotovený překlad, pokud je přeložený dobře - běžně dělám tzv. revize a ověření překladů - umožňuje to i zákon o soudních tlumočnících. Ale klientovi to naúčtujte. Samozřejmě nebudete "dávat razítko a podpis" na překlad, který je vyhotovený špatně. Buď můžete v překladu chyby opravit a parafovat a v doložce uvést, že jste v překladu udělala opravy, nebo pokud je chyb hodně - překlad přepracovat. Za revizi a ověření překlad si já např. účtuji 200,- Kč (ale jen když je překlad provedený tak, že za něj mohu ručit) Hezký den -- Eva Gorgolová

Odpovědět

25.02.2009 20:02, od Roman Hujer (R.Hujer@atlas.cz )

Att. PhDr. A. Moustafa, Ph.D. Vážená paní doktorko, postup české ambasády standardní skutečně je, ale bohužel se často stává, že takto ověřované překlady nejsou kvalitní. Nicméně by naše úřady i takové překlady jako úředně ověřené akceptovat měly. Jsem ruštinář a setkal jsem se s překlady, které byly ověřeny jak ruskou u nás, tak i českou ambasádou v Rusku. Att. Lenka Říhová Vážená paní kolegyně, tím, že jste složila spec. st. zkoušku, jste splnila jednu z budoucích podmínek pro výkon tlumočnické činnosti, další však skutečně je vysokoškolské vzdělání. Prozatím není ke splnění druhé podmínky přihlíženo. S pozdravem Roman Hujer

Odpovědět

20.02.2009 09:02, od Lenka Říhová (lenkit@atlas.cz)

Dobrý den, v lednu jsem složila spec. státní zkoušku pro obor překladatelský a v nejbližší době mám v úmyslu se přihlásit na doplňkové studium při PF-Juridikum. Poté bych chtěla podat návrh na jmenování soudním tlumočníkem. Protože jsem se doslechla, že by se výkon této činnosti měl od roku 2010 rozdělit na "soudního překladatele" a "soudního tlumočníka", zajímalo by mne, zda je to skutečně pravda. Dále by mne zajímalo, zda je při posuzování žádosti velkým handicapem, pokud mi chybí vysokoškolské vzdělání, resp. zda má tato skutečnost na výsledek podstatný vliv. Předem děkuji za odpověď Se srdečným pozdravem Lenka Říhová

Odpovědět

17.02.2009 21:02, od PhDr. Andrea Moustafa, Ph.D. (andrea.moustafa@quick.cz)

Ve dvou případech jsem byla požádána klientem o soudní ověření překladu, který vypracoval jiný, místní překladatel v zahraničí, který není jmenovaný soudním tlumočníkem v zahraničí ani v ČR, a velvyslanectví ČR v daném místě překlad ověřilo, že souhlasí s originálem. Úřady v ČR ověření ambasády neakceptovaly a bylo tedy nutné překlad ověřit soudním tlumočníkem jmenovaným v ČR. Vím, že nejsem povinna toto ověření provést, zejména pokud by překlad nebyl v pořádku. Chci se zeptat, jestli jste se s tím někdo setkali a jestli je tento postup ambasády standardní.

Odpovědět

17.02.2009 21:02, od PhDr. Andrea Moustafa, Ph.D. (andrea.moustafa@quick.cz)

Soudcem okresního soudu jsem byla písemně požádána (bez předchozí konzultace) o vypracování překladu listin a zároveň mi bylo zasláno v téže věci předvolání k jednání. Překlad jsem v termínu vypracovala a zaslala, z jednání jsem se písemně, tři týdny před termínem jednání, omluvila z osobních důvodů - rodičovská dovolená. Pan soudce ale na mou přítomnost naléhá s tím, že jsem již v minulosti byla pro tuto věc ustanovena a nedostavím-li se, bude toto jednání "zmařeno". Je tato moje omluva dostatečná a přijatelná? Doposud jsem s touto omluvou neměla u státních orgánů problémy.

Odpovědět

12.02.2009 15:02, od JUDr. Mgr. Jana Schovancová (schovancova@advokat-abogado.eu)

Vážená paní doktorko, ke jmenování tlumočníkem je podle místa Vašeho trvalého bydliště pro Vás příslušný Krajský soud v Praze. Další informace pro uchazeče o jmenování naleznete na těchto webových stránkách v sekci "Dotazy" a další pak získáte na kurzu pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, který Komora soudních tlumočníků ČR, o. s., pořádá v jarním termínu dne 25. dubna 2009 v Praze.

Odpovědět

11.02.2009 08:02, od PaedDr.Mgr.Hana Bláhová (hana-blahova@seznam.cz)

Vážené dámy a pánové, obracím se na Vás s tímto dotazem a předem děkuji za jeho zodpovězení-Velmi ráda bych se ucházela o vykonávání činnosti soudního tlumočnictví.Včera mi paní sekretářka na Komoře soudních tlumočníků v Praze, kde jsem se byla osobně informovat, doporučila, abych se s touto žádostí obrátila na soud v místě trvalého bydliště. Pracuji v Praze na Karlově univerzitě a dojíždím tam ze současního trvalého bydliště v Lysé nad Labem.Nevím, zda rozhodnutí o tlumočnictví spadá do kompetence Okresního soudu v Nymburce či se musím obrátit na nějaký krajský soud a pak tedy na který? Děkuji, Dr.Hana Bláhová

Odpovědět

18.01.2009 11:01, od JUDr. Mgr. Jana Schovancová (schovancova@advokat-abogado.eu)

K problematice tzv. dvousloupcových dokumentů: platná právní úprava požadavků na činnost soudního tlumočníka z r. 1967 s uvedeným typem dokumentů nepočítá, jejich formu neupravuje, a tedy ani nezakazuje. S ohledem na rozšířený výskyt tohoto typu dokumentů v poslední době Komora soudních tlumočníků ČR, o. s., již upozornila příslušné státní orgány na potřebu jejich právního zakotvení. Než bude předmětná forma dokumentů v právních předpisech upravena, vzhledem k tomu, že v platném ustanovení § 14 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví, že s písemným překladem musí být SEŠITA přeložená listina, doporučujeme vždy na tuto skutečnost upozornit žadatele o překlad a v každém konkrétním případě zjistit, zda takto vyhotovený překlad bude akceptován i ze strany konečného adresáta překladu.

Odpovědět

18.01.2009 11:01, od JUDr. Mgr. Jana Schovancová (schovancova@advokat-abogado.eu)

K archivaci dokumentů: zpracované pokyny k archivaci dokumentů souvisejících s činností soudního tlumočníka můžete převzít v sídle Komory soudních tlumočníků ČR, o. s., na adrese Hybernská 1006/18, Praha 1, v úředních hodinách, tj. v úterý od 9 do 12 hodin.

Odpovědět