Diskuze Vytvořit nový komentář

Tato diskuze je určena pouze k výměně názorů mezi tlumočníky a překladateli. Pokud chcete zaslat dotaz na představenstvo KST ČR, pište na email: kstcr@kstcr.cz

Dotaz na EET | 01.12.2017 11:12, od Petr Kostek (petko07@seznam.cz)

Dobrý den, nevíte prosím jak je to pro soudní tlumočení s EET, platí to i pro ověřené překlady, zatím mi vystavují pořád jenom obyčejné účtenky. děkuji Kostek

EET | 04.12.2017 02:12, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

EET pro soudní tlumočníky a překladatele až od března 2018.

Odpovědět

Z jakých jazyků se u nás nejvíc tlumočí? | 26.10.2017 17:10, od Gabriela Nechvatalova (gabriela.nechvatalova@hotmail.cz)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli nevíte, z jakých jazyků se nejčastěji u nás na soudech tlumočí? Děkuji

Odpovědět

Nevyplacené tlumočné | 21.09.2017 16:09, od Martin Surovčák (martin@surovcak.eu)

Milí kolegové, obracím se na vás s prosbou o radu. V poslední době se mi množí případy, kdy soudy proplácejí tlumočné s velkým časovým odstupem (i půl roku a více). Kdesi jsem zaslechl, že orgány veřejné moci mají měsíc na schválení vyúčtování a další měsíc na vyplacení tlumočného, nicméně nejsem schopen nikde tuto informaci ověřit. Lze se vůbec nějak účinně bránit průtahům s platbami?

Nevyplacené tlumočné | 19.10.2017 01:10, od kateřinakavková (katerina.kavkova@catalpa.cz)

Kdesi jsem zaslechl... když nic jiného, co třeba zkusit pana Gúgla? 141/1961 Sb. Trestní řád, § 29, (2) a (3). Místo dotazu sem, se věnujme (všichni) konkrétnímu řešení věci = napsání urgence úhrady, upomínky, odvolání atd. - klidně elektronicky - na podatelnu příslušného soudu. Navíc, pokud je částka už přiznaná, platba má následovat automaticky. Uvědomme si, že státní orgán je zákazník, jako každý jiný, a práce soudního překladatele/tlumočníka je z hlediska vztahu "dodavatel/zákazník" taky práce jako každá jiná.

Odpovědět

snížení odměny za soudní překlad | 16.09.2017 10:09, od Iwona Rousová (m.iwa@seznam.cz)

Dobrý den, ráda bych se zeptala na zušenost kolegů ohledně snižování odměny za provedený tlumočnický úkon. Provedený úkon jsem vyúčtovala ve výši 350 Kč/1 ns. Jednalo se o 11 ns. Usnesením OSZ mi byla přiznána odměna za provedený soudní překlad ve spodní sazbě hranici odměny stanovené příslušnou vyhláškou, tedy 100 kč/ ns. V odůvodnění mi bylo sděleno, že se jedná o překlad v podstatě shodný s překladem, který jsem provedla již dříve ( skoro před rokem), a který mi byl řádně proplacen, tudiž není možné stejný úkon účtovat dvakrát. Děkuji za Vaše názory a zkušenosti.

snížení odměny za překlad | 18.09.2017 01:09, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Odvolejte se! Překlad v podstatě shodný s překladem s před roku není stejný úkon! Navíc, my nemáme povinnost archivovat staré překlady. Státní zástupce vás v přibrání zřejmě nežádal o stejnopis překladu, ale o překlad nový. Je to vždy o lidech - panu státnímu zástupci nikdo nesnižuje odměnu za to, že cituje stejné paragrafy a pracuje na v podstatě na shodných kauzách. Víte, když někdo neumí, tak se bojí a jedná jako Švejk. Spoléhá na to, že se odvoláte. Je to ostuda, ale mizerný, 50 letý komunistický zákon mu to umožňuje.

Odpovědět

Opravná doložka | 05.09.2017 13:09, od Lukáš Utíkal (lukas.utikal@seznam.cz)

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda lze k již svázanému soudnímu překladu dodatečně připojit druhou tlumočnickou doložku s poukázáním např. na nepřesnost/chybu v textu apod. Všiml jsem si, že někteří kolegové mají v doložkách větu "V překladu byly provedeny následující opravy:".... Týká se to případů, kdy se s již přeloženým dokumentem dále pracovalo a jsou na něm ověření/razítka apod., takže již není možné dokument rozvázat a svázat znova s novou doložkou. Pokud takovou opravnou doložku připojit lze, jaké by na ní mělo být číslo? Stejné jako na původní doložce nebo nové? Předem děkuji. Lukáš Utíkal

Opravná doložka neexistuje | 08.09.2017 00:09, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Opravnou doložku nepředpokládá ani zákon, ani prováděcí vyhláška. V tlumočnické doložce máme psáno, že „V překladu jsem provedl/a tyto opravy ....“, kam v případě potřeby napíšeme počet oprav provedených již ve vyhotoveném svazku a to tak, že rukou opravíme chybu, vedle připojíme otisk svého kulatého razítka a podepíšeme se. Nedovedu si představit jak jinak byste chtěl opravit chyby v již hotovém a svázaném textu. Jedná se ale vždy jen o drobný překlep nebo chybu v čísle, či datu. Pokud potřebujete opravit delší pasáže, měl byste, dle mého názoru, vyhotovit zcela nový překlad s novým číslem a svázat jej s ověřenou kopií originálu, kterou pořídíte na vlastní náklady.

Odpovědět

Titul - hraje roli? | 31.08.2017 18:08, od Zwiecki Miroslav (veltin.vela@seznam.cz)

Vážení, rád bych se Vás zeptal ohledně podání žádosti a jmenování soudním tlumočníkem. Díval jsem se do aktuálních požadavků, kde se vyžaduje absolvování právnického kurzu (který nabízí i PrF UK). Otázka zní, zda místo toho kurzu může být přijat titul LL.M. (získaný na Ústavu práva a právní vědy - ustavprava.cz/cz/sekce/ll-m-master-of-laws2-381). Děkuji mnohokrát a přeji hodně pracovních úspěchů.

Titul hraje roli | 07.09.2017 23:09, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Pokud nemáte právnické vzdělání získané na některé z právnických fakult v ČR, musíte absolvovat dvousemestrální studium pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva buď na Právnické fakultě UK v Praze, tzv. Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele právních textů, anebo na Právnické fakultě MU v Brně, tzv. Právní minimum pro tlumočníky a překladatele. Mimo to, je vyžadován též jednodenní Kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, který pořádá KST ČR 2x do roka. Příští se bude konat 14. října a je čas se již přihlásit. Odkazy na všechny zmíněné kurzy najdete na domovské stránce tohoto webu.

Odpovědět

Ceny za ověřený překlad | 12.08.2017 17:08, od Kamila Dolejšová (dolejsovakamila@seznam.cz)

Překládala jsem ujedné paní v Plzni, 2x RL (dvoustránkové), 2x OL a 2-stránkový formulář, cena celkem 1000,- Kč Celkem 8 stran, super cena, no jestli se tím uživí, nevím, ten formulář byl docela hustý, ale jako zákaznice jsem se službou velmi spokojená. Ale dělat bych to tedy za ty prachy nechtěla, díky Dolejšová

Ceny za ověřený překlad | 13.08.2017 21:08, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

To víte, milá paní Dolejšová, kdo pracuje za tak nízké ceny se buď živí něčím jiným anebo ho živí někdo jiný. Sám živ z toho určitě nebude.

Odpovědět

Ušlý zisk OSVČ | 12.06.2017 06:06, od Jana Horká (janahorxx@seznam.cz)

Na nedávném semináři pro budoucí tlumočníky v Brně nám p. předsedkyně spolu s další členkou vedení Komory tvrdila, že OSVČ tlumočník nemá nárok na náhradu ušlého zisku a že JE TO TAK V POŘÁDKU, protože takový tlumočník přece NEMÁ ušlý zisk. Jedna paní tam v této souvislosti zmiňovala také judikaturu. Tak jsem já jako aspirující tlumočník začala hledat a ejhle, nejenže má OSVČ nárok na tuto náhradu podle judikatury, ale také podle předpisů a teď koneckonců čtu o pár komentářů níže, že OSVČ tlumočníci tuto náhradu běžně účtují a dostávají (viz komenář o výpisech z FÚ). Takže by mě teď zajímala jedna věc: Jak je možné, že vedení této komory nezná předpisy a judikaturu v tak významné věci? Jak je možné, že předsedkyně komory, která má bojovat za lepší podmínky tlumočníků, řekne, že je v pořádku, že OSVČ nemá nárok na náhradu ušlého zisku? A prosím netvrďte mi, že to takto řečeno nebylo, byla nás plná posluchárna.

Ušlý zisk OSVČ | 15.06.2017 10:06, od Ing. Tibor FEHÉR (feher.tibor@centrum.cz)

Vážená a možná i budoucí kolegyně, na rozdíl od Vaší zkušenosti bych se vedení naší KST ČR chtěl zastat. Myslím že pro nás - soudní tlumočníky - toho dělají opravdu hodně a pořádáním mnoha akcí rozšiřují právní i profesní dovednosti a zkušenosti naší členské (ale i nečlenské) základny. Nechci hodnotit vystoupení paní předsedkyně, jelikož jsem tam nebyl. Nechápu ovšem obsah Vašeho příspěvku, ve kterém svalujete vinu na vedení komory. Jako OSVČ byste především své povinnosti měla znát vy sama nejlépe, nemýlím-li se. Přeji hezký den a vedení komory hodně sil do další práce. Ing. Tibor Fehér, Jihlava

Ušlý zisk OSVČ | 30.06.2017 09:06, od Kateřina Kavková (katerina.kavkova@catalpa.cz)

Dobrý den paní Horká, snažila jsem se napsat přímo na Vaší zde uvedenou e-mailovou adresu, ale tato neexistuje, resp. zpráva se mi vrací jako nedoručitelná. Je sice snadné za "xx" doplnit poslední 2 písmena Vašeho jména, ale není vůbec jisté, že nenapíšu někomu jinému, což bych nerada. Ráda Vám vysvětlím, jak si ušlý výdělek účtuji a je mi proplácen. Klidně mi napište přímo na e-mail, ten můj funguje. Dobrý den pane Fehér a ostatní - ušlý výdělek je regulován vyhláškou 520/2005 Sb., týká se samozřejmě i OSVČ, nepojedete přeci z Jihlavy tlumočit do Aše za jednu hodinu á 350,- Kč + cestovné. Vyhláška je krátká, ale pro jistotu raději uvedu: konkrétně pro OSVČ platí § 1 odst. 2. Zkusme se vzájemně neurážet, naopak si pomáhat a řádně využívat vše zákonné. K.Kavková

Ušlý zisk OSVČ | 24.07.2017 01:07, od Jana Horká (janahorxx@seznam.cz)

Pokud někomu přijde v pořádku, že předsedkyně organizace, která má hájit zájmy soudních tlumočníků, prohlásí, že OSVČ tlumočník nemá nárok na náhradu ušlého zisku, protože žádný ušlý zisk nemá, tak to tedy opravdu zírám. Pro mě je to naprosto jasný signál toho, jak tato organizace hájí zájmy této profese. Pane Fehér, já - evidentně narozdíl od p. předsedkyně - své povinnosti i nároky znám. M.j. vím, že OSVČ nárok na náhradu ušlého zisku mají. To Vám skutečně nepřijde nic divného na tom, že tato informace je sdělena na kurzu pro uchazeče, kteří se teprve o profesi zajímají? Kdyby tam nebyla paní, která tento problém zmínila, odešla by většina účastníků s domněnkou, že pokud nejste zaměstnanec, nemáte na toto nárok. Já prostě žasnu nad tím, že někdo, kdo má práva tlumočníků hájit nejenže neví, že podle práva mají i OSVČ tento nárok, ale ještě je schopen prohlásit, že tento nárok nemají a že nemají ušlý zisk. Neskutečné.

Ušlý zisk OSVČ | 24.07.2017 01:07, od Jana Horká (janahorxx@seznam.cz)

Vážená p. Kavková, děkuji Vám za zprávu, už jsem si ověřila u několika soudních tlumočníků, že informace sdělená nám na kurzu nebyla pravdivá. Podivovalo se tam nad tím více účastníků, kteří zřejmě v tomto nebyli úplní nováčci.

Odpovědět

zrušení tlumočení u soudu na poslední chvíli | 05.06.2017 11:06, od Daniela Vránová (daniela.vranova@seznam.cz)

Dobrý den, kolegové, jak řešíte zrušené tlumočení u soudu pouhý den předem? Stalo se mi to v poslední době několikrát a musím říct, že mi to začíná vadit, pracuji na volné noze. Dnes to tedy bylo zpětvzetí žaloby. Účtujete v takovém případě aspoň něco? Žádný doložitelný ušlý zisk nemám, i když jsem kvůli tomu zrušila jiné (komerční) tlumočení. Díky za názory.

zrušení tlumočení | 05.06.2017 14:06, od Eva Procházková (proeba@gmail.com)

Dobrý den, pokud bylo jednání zrušeno den předem, tak myslím, že se s tím bohužel nedá nic dělat (jiná situace by byla, kdyby Vás nikdo neinformoval, Vy dojela na místo a zjistila to až tam). Jestli jste odmítla jiné komerční tlumočení, tak to zkuste účtovat jako ušlý zisk (nemáte aspoň emaily s klientem, kde zakázku odmítáte právě kvůli soudnímu tlumočení?).

Odpovědět

Krácení odměny a počtu znaků | 01.06.2017 11:06, od Lenka Havrdová (lenka.havrdova@gmail.com)

Dobrý den, ráda bych se s vámi podělila o neblahou zkušenost s praktikami vyšší soudní úřednice Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Náležitě jsem vyhotovila překlad odvolání proti rozsudku soudku z nizozemského jazyka a dle počtu znaků cílového textu (2495) soudu naúčtovala 2 normostrany po 350 Kč, tj. 700 Kč. Jaké bylo mé překvapení, když mi přišlo usnesení, které mi přiznává odměnu 250 Kč (sic!). Zdůvodněné tím, že: a) text "dle názoru soudu odpovídá jednoduchému překladu, protože obsahuje mj. i generálie soudu a účastníka" (proto mi bylo přiznáno 250 Kč/NS), b) opět cituji: "soud vzhledem k vizuální prostosti překládané listiny přepsal každou větu po jednom řádku do textového editoru a prostřednictvím svého PC zjistil, že překládaný text bez poznámek tlumočnice obsahuje 1790 znaků. Pokud tlumočnice vycházela z počtu znak 2495, dospěla k tomu tak, že připočetla své poznámky a rovněž tlumočnickou doložku". Telefonický rozhovor nevedl nikam, úřednice opakovala, že pokud přepíšu jméno účastníka jednání a jeho adresu, nejde o překlad, stejně tak mé poznámky překladatele (např. otisk razítka s textem.... atd.) a tlumočnickou doložku mám "beztak někde v pc uloženou". Není to poprvé, kdy mi tato konkrétní úřednice významně zkrátila odměnu. Minule to bylo o 25% s tím, že mi odečetla znaky za opakující se text (které ručně přepočítala)! Odvolala jsem se, ale k ničemu to nevedlo, soud se vyjádřil úplně k něčemu jinému... Můj dotaz: lze si na tyto praktiky někde stěžovat, když odvolání nepomáhá??? Mohu tomuto soudu za daných podmínek odmítnout spolupráci?

krácení odměny | 05.06.2017 14:06, od Eva Procházková (proeba@gmail.com)

Dobrý den, překladem je určitě vše, co je k převodu třeba, i poznámky překladatele, i opisy razítek, i adresy. Toto vždy vyúčtovávám a nikdy jsem s tím neměla problém (OS Brno-venkov, KS Brno). Pokud někdo tvrdí, že o překlad nejde, tak se ho zeptejte, jak si to tedy představuje: že budete v textu vynechávat? Ale aniž byste napsala "adresa účastníka", protože to Vám zase nikdo neproplatí? Jsme placeni za každý úhoz, od toho je definovaná strana ve vyhlášce. Tlumočnickou doložku už ale nevyúčtovávám, nejde o překlad. Jaký je další postup, pokud už jste se odvolala, netuším. Můžete se obrátit přímo na Komoru, email je nahoře.

Odpovědět

Náhrada dle par.28 odst.1 pism.b | 24.05.2017 00:05, od Bohuslava Holubová (gb.holub@gmail.com)

Usnesení Nejvyššího soudu 11Tvo 3/2017-29 o mé stížnosti na neproplacení ušlého výdělku za dobu trvání tlum.úkonu - zamítá se. A důvod? "stěžovatelka je OSVČ, tedy nikoli v pracovním poměru, v rámci kterého by se tlumočnický úkon mohl krýt s vymezenou pracovní dobou a tlumočnici by za tuto dobu ušel výdělek, kterého by jinak dosáhla. V případě OSVČ je takovým výdělkem de facto samotný tlumočnický úkon, neboť při jeho provádění realizuje svou hlavní výdělečnou činnost..." Zřejmě tím chce soud říci, že tlumočník-OSVČ, pokud zrovna netlumočí pro státní orgán, stejně nemá co na práci.

Odpovědět

Přezkoušení u Krajského soudu v Ústí nad Labem | 15.05.2017 21:05, od Linda Kapitulčinová (linda.kapitulcinova@gmail.com)

Dobrý den, nemáte prosím někdo zkušenost s přezkoušením při jmenování soudním tlumočníkem (anglický jazyk) u Krajského soudu v Ústí nad Labem? Velice Vám děkuji.

Odpovědět

Překlad elektronického dokumentu | 01.05.2017 22:05, od Daniela Havelková (daniela.havelkova@tiscali.cz)

Dobrý den, nemáte někdo zkušenosti se soudním překladem elektronického dokumentu? Jakým způsobem připojím podpis a razítko? Informace k vytvoření elektronického podpisu jsem našla na Internetu, razítko stačí oskenovat? Moc děkuji za radu. Daniela Havelková

Překlad elektronického dokumentu nebo elektronické předání soudního překladu? | 03.05.2017 22:05, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Váš dotaz není jasný. Ptáte se na překlad elektronického dokumentu (který pro účely soudního překladu lze považovat jen za prostou kopii) nebo na předání překladu elektronicky (které v současné době v ČR nelze považovat za soudní překlad a to ani v případě, že k němu připojíte elektronický podpis. O scanu razítka ani nemluvě)?

Překlad elektronického dokumentu | 02.10.2017 15:10, od Miroslav Rouš (miroslav.rous@gmail.com)

Dobrý den, podle mého se jedná o poměrně neprobádanou oblast a nevybavuji si, že by se tím např. novela zákona o znalcích nebo vyhláška nějak zabývaly. Přitom je jasné, že žádný úřad nemůže dle zákona činit rozdíly mezi papírovým a elektronickým dokumentem. Pokud je příjemce (FO i PO) držitelem datové schránky, pak jsou úřady dokonce povinny doručit dokument do DS. Takový dokument je originál! Vyhláška zmiňuje spojení překladu s originálem sešitím. Co na to říct, na ministerstvu spravedlnosti zřejmě neví nic o nařízení EIDAS atp. Podle mě by se překladatel měl k tomu postavit tak, že buď poruší vyhlášku, překlad vyhotoví pouze elektronicky, opatří jej elektronickým podpisem a časovým razítkem a doručí objednatele e-mailem nebo pokud jsou obě strany držitelem datové schránky, není třeba podepisovat-ideální případ. Za použití patřičných technických prostředků je možné vygenerovat soubor ve formátu PDF, který bude neoddělitelně obsahovat originál i překlad. Druhá varianta je provést autorizovanou konverzi elektronického dokumentu na papírový a klasicky svázat s překladem. Každopádně by to mohl být podnět komory na novelizaci vyhlášky.

Překlad elektronického dokumentu | 02.12.2019 19:12, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Elektronický dokument doručený do datové schránky je originálem jen v tom smyslu, že máte záruku odesílatele i příjemce. Je to situace srovnatelná s doporučenou zásilkou. Jinak je nutná konverze podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (viz článek na str. 37 Soudního tlumočníka 2019, kterého si můžete stáhnout v členské sekci tohoto webu, jste-li členem KST ČR). Co se týče Vašeho podnětu na novelizaci vyhlášky, doporučuji se podívat do Aktualit na domovské stránce tohoto webu.

Odpovědět

Soudní tlumočník bez ŽL | 21.04.2017 21:04, od Lenka Hofmanová (lenka@hofmans.cz)

Dobrý den, prosím moc o radu. Po dlouhé přestávce se vracím k překládání a zatím nemám ŽL, zvažuji, jestli ho vůbec budu mít. Máte prosím někdo zkušenost, jak funguje soudní tlumočník bez ŽL? Jak účtuje překlady? Dříve jsem s hotovým překladem poslala rovnou fakturu. Jak by se to řešilo teď? Příjmový doklad poslat rovnou nemůžu, může být třeba změna částky. Děkuji moc předem.

Soudní tlumočník nemusí mít ŽL | 30.04.2017 01:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Jako soudní tlumočník máte IČO a po vykonání úkonu předkládáte vyúčtování tlumočného. Vzor naleznete na stránkách komory "www.kstcr.cz/cz/profesni-informace-vzor-vyuctovani-tlumocneho". Můžete si ho stáhnout nebo se jím pouze inspirovat. Ovšem na nesoudní překlady a tlumočení, tj. bez registrace do tlumočnického deníku, ŽL mít musíte.

Odpovědět

Elektronický tlumočnický deník | 17.02.2017 16:02, od Lenka Havrdová (lenka.havrdova@gmail.com)

Dobrý den, na přelomu roku jsem od e-mailem od jistého pána Ličmana obdržela nabídku a odkaz na využívání systému pro vedení elektronického tlumočnického deníku. Ráda bych se zeptala, zda někdo z kolegů již s tímto konkrétním systémem má zkušenosti, zda je spolehlivý co se týče ochrany dat a zda Komora (potažmo soud) takové vedení deníku doporučuje/schvaluje. Děkuji, Lenka Havrdová

Elektronický versus listinný tlumočnický deník | 18.02.2017 13:02, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Ten pán, zřejmě vývojář, před časem rozesílal tlumočníkům nabídku svojí aplikace. Nevím jak funguje, tak se k ní nemohu vyjádřit. Nemá však žádnou spojitost s pokyny soudů, ani s KST ČR. Pokud máte zájem o elektronický deník, můžete použít jednoduchý vzor v Excelu, který komoře poskytl Krajský soud v Praze, a který je k dispozici všem soudním tlumočníkům na stránkách komory pod Profesní informace > Vzor elektronického tlumočnického deníku. Není to sice žádná aplikace, ale je soudy přijímán a je možné jej odevzdat příslušnému soudu např. pomocí datové schránky. Stačí si přečíst informace na uvedené stránce.

Odpovědět