Diskuze Vytvořit nový komentář

Tato diskuze je určena pouze k výměně názorů mezi tlumočníky a překladateli. Pokud chcete zaslat dotaz na představenstvo KST ČR, pište na email: kstcr@kstcr.cz

05.12.2008 14:12, od Milan Kučera (kucera@jurista.cz)

Vážený pane Kubišto, Na úvod bych rád podotkl, že můj názor je čistě soukromý a nejedná se o názor Komory. Jsem právník vykonávající advokacii v souladu se zákonm o advokacii v platném znění a zároveň čekám na jmenování soudním tlumočníkem při krajském soudu pro Střední Čechy. zabýval jsem se již touto otázkou, protože i já při výkonu svého povolání reprezentuji a zastupuji své klienty a jedná se tedy potenciálně o střet zájmů. Můj dotaz Česká advokátní komora zodpověděla v následujících intencích: Střet zájmů u znalce nebo tlumočníka při výkonu povolání se zvláštními zákonnými povinnostmi, typicky auditu, advokacie nebo exekutorská činnost, je v zásadě zdánlivý. Soubor povinností obou funkcí se sbíhá a ve většině prvků i překrývá. Je však třeba na tento potenciální střet zájmů klienta upozornit. Klient však může a zpravidla i bude trvat na neexistenci takového střetu zájmů. Ve skutečnosti je kumulace státních autorizací v jediné fyzické osobě významným přínosem pro klienta. Pokud by však znalc nebo tlumočník nabyl přesvědčení, že sbíhající se výkon obého mu v konkrétním případě znemožňuje jednat v souladu s normami daného oboru, musí se sám výkonu jedné z těchto funkcí v konkrétním případu a s tímto odůvodněním vzdát. S pozdravy, Mgr. Milan Kučera

Odpovědět

04.11.2008 10:11, od Jan Kubišta (honza.kubista@seznam.cz)

Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat na Váš právní názor k následující problematice. Je dle Vašeho názoru přípustné, aby tlumočník zapsaný v seznamu tlumočníků na základě plné moci jednal za fyzickou osobu (která je účastníkem správního řízení) a současně v tomto řízení předkládal doklady, u kterých osobně provedl překlad? Dle mého názoru toto odporuje § 11 zákona 36/1967 Sb. Děkuji za odpověď

Odpovědět