Diskuze Vytvořit nový komentář

Tato diskuze je určena pouze k výměně názorů mezi tlumočníky a překladateli. Pokud chcete zaslat dotaz na představenstvo KST ČR, pište na email: kstcr@kstcr.cz

Prosím o radu | 11.02.2016 11:02, od Svatoslav Ščyhol (scihol@volny.cz)

Potřeboval bych radu pro jednu typickou situaci. Klient mi zadá překlad dokumentu (např. prohlášení, plné moci nebo smlouvy) z češtiny do ukrajinštiny - někdy soudní, někdy ověřený. Takto přeložený dokument pak určitá osoba na Ukrajině podepíše, nechá podpis ověřit, a tento dokument (často pozměněný) se mi následně zašle k ověřenému překladu zpět do češtiny. Klient přitom požaduje, aby se nový překlad doslovně shodoval s českou předlohou - že jde prý o nějakou stanovenou předepsanou formu. V těchto případech argumentuji, že jsem ze zákona vázán pouze textem originálu, který je v tomto případě ukrajinský, proto do původní české předlohy nesmím ani nahlédnout, abych se jí nenechal ovlivnit. Ocenil bych názor, zda je to takto v pořádku, nebo bych mohl aspoň na některé požadavky klienta ohledně původní terminologie přistoupit, anebo dokonce samotná skutečnost, že jsem provedl původní překlad CS->UK, zakládá takovou podjatost, že bych měl nově požadovaný tlumočnický úkon v opačné jazykové kombinaci odmítnout.

Neobávejte se | 08.05.2016 17:05, od Dagmar denčíková (dencikova@gmail.com)

Pane kolego, domnívám se, že se obáváte zbytečně. Dobrý překlad znamená převod významu z jednoho jazyka do druhého tak, aby byl v cílovém jazyce srozumitelný a správně pochopený. U právních překladů je zvlášť důležité používat právní terminologii země čtenáře, pokud se ovšem daný právní institut shoduje s právním institutem země výchozího textu. Požadavek Vašeho klienta je tedy do jisté míry odůvodněný. Pokud jste již něco jednou přeložil a pak to máte přeložit zpětně, to Vás nijak nezavazuje použít úplně identické termíny. A také to nezakládá žádnou podjatost. Kdyby překlad udělal někdo jiný, nikdy nebude formulován úplně stejně, jako když ho uděláte Vy. Vy odpovídáte pouze za to, že překlad je správný, že nenastal žádný posun ve významu, a že se můžete s čistým svědomím pod něj podepsat.

Odpovědět

Kurz simultánního tlumočení Belisha beacon mastering languages | 09.02.2016 19:02, od Jana Zezulová (jana-zezulova@seznam.cz)

Dobrý den, ráda bych se zeptatala, zda má někdo zkušenosti s kurzy, které nabízí společnost Belisha beacon. Na svých webových stránlách společnost uvádí KST jako svého partnera, takže předpokládám, že úroveň těchto kurzů by měla být dobrá. Nicméne osobní zkušenost nikdy není na škodu. Děkuji

Odpovědět

Číslování stejnopisů | 05.01.2016 10:01, od Eliška Boková (eliska.bokova@gmail.com)

Dobrý den, ráda bych si ověřila, zda jsem na listopadovém školení správně pochopila doporučovanou metodu pro číslování stejnopisů. Mám dodat překlad ve třech vyhotoveních. Do deníku nalevo (pod poř. číslo) napíši celkové číslo/roční číslo/rok, tedy např. 123/1/2016, do kolonky poznámka napíši "3 vyhotovení a-c". Doložky vytvořím tři: 123a/1/2016, 123b/1/2016, 123c/1/2016. Je to tak? Děkuji.

Číslování stejnopisů | 06.01.2016 23:01, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Přesně tak, milá kolegyně. Správně jste doporučení pochopila.

Odpovědět

5 LET PRAXE | 24.11.2015 18:11, od Tereza Šimková (terka.sim@gmail.com)

Dobrý den, ráda bych se stala soudní překladatelkou pro AJ, ale není mi jasná ta podmínka ohledně praxe. Našla jsem, že je třeba mít 5 let praxi v překladu. Zajímá mě, jak se tato praxe dokládá - zda je předepsán např. nějaký rozsah přeložených stránek, zaměření překladů a podobně. Předem děkuji za každou informaci!

doložení praxe | 15.12.2015 17:12, od Eva Procházková (proeba@gmail.com)

Jsem tlumočnice jmenovaná KS v Brně, kterému stačilo prohlášení, že již x let překládám. K žádosti o jmenování jsem ještě přiložila reference klientů a kopii živnostenského oprávnění. Rozsah přeložených stránek či zaměření překladů nikdo nevyžadoval, přesto jsem je uvedla.

Odpovědět

Cena ověřených překladů | 18.11.2015 13:11, od Olga Vařechová (varechova.o@seznam.cz)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zejména kolegů ukrajinštinářů, jaké májí zkušenosti se stanovováním ceny za ověřený překlad. V poslední době se mi množí případy, kdy PČR není ochotná proplácet za písemné překlady cenu dle vyhlášky a nabízí max. 250 Kč s odvoláním na interní nařízení. Předem děkuji za Vaše zkušenosti.

Cena ověřených překladů | 19.11.2015 10:11, od Angelina Červenková (angelinacervenkova@volny.cz)

Dobrý den, při tlumočení či pís. překladech pro Obvodní ředitelství PČR v Praze, kdy je fakturováno Krajskému ředitelství v Praze, dlouhodobě přiznávají 300,-Kč (avšak bez spěšnosti). Pouze 250,-Kč pak přiznává Cizinecká policie. S mimopražskými útvary mám zkušenost s Českými Budějovicemi, kdy 300,-Kč / hod uhradili problémů. Ale totéž platí i pro ruštinu, na jazyku zřejmě nezáleží..

Odpovědět

Soudní překlad audiozáznamu do písemné formy | 16.11.2015 18:11, od Daniela Havelková (daniela.havelkova@tiscali.cz)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu písemný překlad audiozáznamu opatřit tlumočnickou doložkou a razítkem. Nelze přece záznam "pevně " připojit k překladu. A jak by zněla tlumočnická doložka? Nejde to vyřešit třeba čestným prohlášením? Byla jsem oslovena státním orgánem, bohužel nemají originál v písemné formě. Děkuji za názor.

Soudní překlad audiozáznamu | 18.11.2015 12:11, od Angelina Červenková (angelinacervenkova@volny.cz)

Dobrý den, s takovým případem se lze běžně setkat při svazování překladu odposlechů v přípravném řízení. Váš překlad se vytiskne, opatří běžnou doložkou a sváže s CD s audiozáznamem. To vložení CD a svázání provede většinou sám vyšetřovatel. S pozdravem, Angelina Červenková

Soudní překlad audiozáznamu | 24.02.2016 14:02, od Jiří Baudyš (baudys.jiri@gmail.com)

Mám stejný problém - dostal jsem za úkol přeložit audiozáznam. Jestliže bych však CD nebo DVD s nahrávkou připojil k písemnému překladu, nebudou moci orgány činné v trestním řízení s nahrávkami dále pracovat. Připomínám, že kromě nahrávek obsahuje dané médium i můj překlad v elektronické podobě. Zadavatel proto nic vázat nechce. Samozřejmě můžu opatřit tlumočnickou doložkou listinný překlad, i když i tam je problém. Znění doložky je totiž dané, přičemž sotva mohu potvrzovat shodu s přiloženým dokumentem, když žádný vlastně nepřikládám.

Odpovědět

Tlumočení pro 3 obžalované | 05.11.2015 09:11, od Angelina Červenková (angelinacervenkova@volny.cz)

Dobrý den, jsem předvolána k tlumočení hl. líčení pro 3 ruskojazyčné obžalované. Všichni žádají tlumočení. Soudce dalšího tlumočníka nehodlá přibírat. Má tlumočník opakovaně žádat o účast druhého tlumočníka? Popř. nechat věci být a pak účtovat příplatek např. za náročnost (v jaké výši)? A technicky, jak to zvládnout, když mezi obžalovanými je justiční stráž? Děkuju.

Více obžalovaných v soudní síni - jeden tlumočník | 01.08.2016 15:08, od Jana Nováčková (novackova@sky.cz)

Omlouvám se, že nejsem schopna nyní na tuto Vaši otázku odpovědět. Nejcennější je však pro naši komoru informace, že i toto je potřeba řešit v zákoně / vyhlášce / s těmi, kteří vykonávají nad naší činností dohled.

Odpovědět

Živnostenský list pro Deaf | 02.11.2015 10:11, od Melkus Petr (melkusp@gmail.com)

Dobrý den, Poplatky pro Živnostenský list existuje osvobození které maji prukazu ZTP.Děkuji Hezký den Petr Melkus

Živnostenský list pro neslyšící | 08.11.2015 21:11, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Pravděpodobně Vás zklamu, ale neslyšící držitelé ZTP průkazu nejsou osvobozeni od poplatku za zřízení živnostenského listu. 

Odpovědět

Další vyhotovení soudního překladu | 19.10.2015 12:10, od Lenka Staňková (aprogress@seznam.cz)

Dobrý den, Krajské státní zastupitelství v Praze mi zamítlo proplatit čátku, kterou jsem si naúčtovala za celkem 3 další vyhotovení soudního překladu (celkem 800,- Kč). Argumentovala jsem ustanovením § 28, odst. 1, písm. a) vyhlášky č. 37/1967 Sb. a přiměřeným použitím přílohy k zákonu č. 549/ 1991 Sb. o soudních poplatcích, Sazebník poplatků, část poplatky za řízení, položka 30, bod 1. Tento argument státní zastupitelství považuje za neodůvodněný a chce, abych písemně doložila vzniklé výdaje za dodatečná vyhotovení překladu(účtenky, daňové doklady apod). Krajské státní zastupitelství dokonce ve svém odůvodnění používá v souvislosti s dalším vyhotovením překladu termín "kopie" a zřejmě jej i za pouhou kopii považuje. Vážení kolegové a vážené kolegyně, nemáte prosím zkušenosti s tím, jakým způsobem formulovat stížnost k vyššímu státnímu orgánu (v mém případě k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze)? Děkuji. Lenka Staňková

Další vyhotovení ověřeného překladu | 02.11.2015 22:11, od Jana Nováčková (novackova@sky.cz)

Milá kolegyně, po delším období, kdy mi byly bez problémů propláceny další ověřená vyhotovení překladu, jsem dnes prostřednictvím datové schránky obdržela rozhodnutí o neproplacení dalšího výtisku (rozsah 5 fyzických stran po 50,- Kč, tj. 250,- Kč) a balné (18,- Kč). Zdůvodnění je stejné jako ve Vašem případě: "Tlumočnice nedoložila tyto náklady". Nevím, jak bych doložila skutečnosti naprosto evidentní (například cenu kvalitní obálky úřednice ověří na internetu jedním či dvěma kliky), nevím, kolik hodin mám věnovat výpočtu ceny tisku (inkoust, pořizovací cena tiskárny, životnost tiskárny, pracovní čas tlumočnice potřebný na tisk, vázání, balení a cestu na poštu, čekání na poště). I když je tam třídenní lhůta pro odvolání proti tomuto rozhodnutí, neodvolám se. Ale nehodlám tomuto zákazníkovi poskytovat služby, které neplatí. Je možné, že se někdo rozhodl ušetřit na nákladech a vydal tento pokyn. Mrzí mne, že si objednavatel našich služeb naší práce neváží. Jedním z důvodů je to, že o naší práci rozhodují lidé, kteří o ní v podstatě nic moc neví a vědět ani nechtějí. Cesta k nápravě je podle mne poměrně dlouhá: a) prostřednictvím KST - změna zákona tak, aby byly vytvořeny takové podmínky, které potřebuje mít, abychom svoje služby poskytovaly co nejkvalitněji a RÁDI! b) ve vzájemné diskuzi a důsledném hájení našich zájmů - (viz. tento web) c) neposkytování služeb, za které nám neplatí d) přirozeným vývojem - digitalizuje se státní správa, snažíme se poskytovat své služby co nejrychlejší a nejkvalitněji, zasílám překlady prostřednictvím datové schránky - elektronicky (a tím začínám považovat úkon, který byl po mně požadován za splněný). ___ Chci říci, že stále ještě jsou mezi objednavateli osoby, které ví, že za provedenou práci se platí, a platí nám i ověřování dalších výtisků (tiskárna, inkoust, lepítka, tkaničky, práci: čas a ODPOVĚDNOST za to, že nikde nedošlo k chybě). ___ Pokud nemají soudní tlumočníci v této zemi živořit, je třeba, aby začali specifikovat, jaké podmínky zaručují důstojný výkon této služby. V tuhle chvíli mne například napadá, že je třeba, aby objednavatel specifikoval, od kdy do kdy službu požaduje, a nesl za toto svoji odpovědnost. Aby zaplatil celou dobu, kterou si objednal, pokud ji překročí, ať žádá tlumočníka, zda může pracovat ten den pro něj déle a zaplatí si příplatek. Soudní tlumočnice jsou matky, které potřebují vědět, zda stihnou nebo nestihnou vyzvednout dítě ve školce či škole, a také mají další zákazníky, kterým musí být schopny říci, zda pro ně ten den ještě něco udělají nebo ne. Pokud toto objednavatel není schopen specifikovat, musí riziko s tím spojené nést on (protože on má možnost toto ovlivnit), nikoli tlumočnice se svojí - již dlouho neodpovídající - výši odměny. ___ Dalším praktickým krokem (reakcí na nepředložení průkazných dokladů) může být jedna A4, vyjádření odborníka (kolegy znalce), který vypočítá celkové průměrné náklady na tisk, kontrolu a ověřování, vázání, balení dalších exemplářů požadovaného překladu. Pokud by se toto objednalo na úrovni komory (a zahrnovalo by to skutečně všechny kroky a položky), přikládali by tlumočníci toto vyjádření k faktuře, kdykoli by jim bylo proplácení upíráno. ___ Chápu snahu soudních úředníků ekonomicky nakládat se svěřenými prostředky (s odkazem, že šetří státní peníze nebo se snaží neztížit přístup účastníků ke spravedlnosti, realizovat právo na řádný proces), nemohou však toto činit na náš úkor.

Další vyhotovení překladu s ověřením | 09.11.2015 13:11, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Paní kolegyně, jako členka komory máte přístup a jste jistě přihlášena do vnitřního poradního chatu KST ČR. Mohla byste svůj návrh napsat tam nám všem? Děkuji.

Stejnopis překladu | 07.02.2016 22:02, od Klára Žejdlová (cekia@cekia.eu)

Souhlasím s nápadem kolegyně na vyhotovení posudku ohledně nákladů vynaložených na vyhotovení stejnopisů. Právě jsem se setkala s odmítnutím jejich náhrady, neboť "Krajský soud v Brně ve svém rozhodnutí ze dne 30. 1. 1998 sp. zn. 18 Co 280/97 výslovně uvádí, že náklady spojené s běžnými kancelářskými pracemi (např. vyhotovení čistopisů úkonu) jsou zahrnuty v odměně tlumočníka". Z toho by tedy dokonce vyplývalo, že jako tlumočníci nemáme ani právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů, neboť je musíme zahrnout do naší odměny. Jejíž maximální výši ovšem stanovil už zákon, takže ji v případech, kdy musíme vyhotovovat stejnopisy, stejně zvýšit nemůžeme, takže jsme vlastně povinni vyhotovovat stejnopisy zdarma. Jako právník vím, co obnáší jakýkoli soud - a vzhledem i k dosud vydaným rozsudkům i to, jak malou šanci mají tlumočníci/znalci na to, aby jej vyhráli. Z toho důvodu se odvolávat nebudu. Nemyslím si však, že vyhotovení stejnopisu - tedy i jeho správné sešití a vyhotovení dalších tlumočnických doložek - je běžnou kancelářskou prací. Tou může být provedení kopie a její jednoduché sešití, ovšem ne už svázání ověřeného překladu. Bohužel si dokáži představit případ, kdy bude policie žádat o právní pomoc zahraniční policii a bude potřebovat vyslechnout třeba 20 svědků. Žádost o právní pomoc má běžně tak čtyři strany - v tomto případě bych jako tlumočník byla nucena vytisknout dalších 80 stran a sešít dalších 20 ověřených dokumentů, ovšem nikdo by mi neuhradil ani náklady na tisk, ani čas, který strávím jejich sešíváním. Je to opravdu absurdní.

Další vyhotovení překladu a jejich ověřování - úhrada ze strany objednavatele | 28.03.2016 13:03, od Jana Nováčková (novackova@sky.cz)

Další zkušenost z Brna: Policista, který si objednal a zaplatil více vyhotovení, byl pokárán svým nadřízeným a dostal pokyn, aby si objednával pouze jedno vyhotovení a dle potřeb si do spisu nakopíroval, co potřebuje. I toto je řešení. :) :) :) Minimálně pak policie zažije, že to chce ČAS a MATERIÁL a VYBAVENÍ a PENÍZE na zaplacení osoby, co to provádí.

Odpovědět

Čestné prohlášení do ruštiny | 14.10.2015 20:10, od Olga Vařechová (varechova.o@seznam.cz)

Vážení kolegové, překládal už někdo z vás čestné prohlášení do ruštiny? Prosím o radu jak zformulovat správně překlad českého spojení - "prohlášují na svou čest". Předem děkuji.

честное заявление | 23.10.2015 10:10, od Viktoryia Saprykina (Viktoryia.S@seznam.cz)

Достаточно написать: "честно и открыто заявляю"

Čestné prohlášení | 11.02.2016 11:02, od Svatoslav Ščyhol (scihol@volny.cz)

Podle slovníku se "čestné prohlášení" překládá výrazem "объяснительная записка", ne vždy se to ovšem hodí do kontextu. V ruské praxi se také používá přejatý výraz "аффидавит".

Odpovědět

soudní tlumočník - nárok | 29.09.2015 14:09, od Nikita Starikov (nikita.starikov@seznam.cz)

Dobrý den, Chtěl bych se stát soudním tlumočníkem Ruského jazyka, je mi 28 let již mám české občanství, absolvoval školu jsem v ČR vč. Maturitní zkoušky. Z RJ mám certifikát na úrovně C1 (uděleny cca 2009 v Praze kulturním centru při vyslanectví RF) mám šanci se stát soudním tlumočníkem, co všechno je k tomu potřeba ? Děkuji

Podmínky pro jmenování soudním tlumočníkem | 14.10.2015 15:10, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Milý kolego, šanci samozřejmě máte, pokud splníte předepsané podmínky, které najdete na stránkách komory pod záložkou "Jak se stát soudním tlumočníkem". Je však dobré mít na zřeteli, že právní nárok na jmenování prozatím v ČR neexistuje.

Odpovědět

Nahlížení do spisů | 12.08.2015 19:08, od Kateřina Severová (severova.katerina@centrum.cz)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaké máte zkušenosti s nahlížením do spisů, když jste povoláni jako tlumočník k soudnímu jednání? Je možné si dělat poznámky? Děkuji za odpověd.

Nahlížení do spisu | 19.08.2015 14:08, od Eva Procházková (proeba@gmail.com)

Jak kdy, jak u koho. Někdy stačí pouze napsat na info, spis Vám připraví a po předložení občanky a předvolání k jednání vám ho dají k nahlédnutí. Vždy jsem si mohla dělat výpisky, kopie. Mám ale i zkušenost, že je třeba s měsíčním předstihem žádat písemně soudce o povolení nahlížet do spisu, protože jakožto tlumočník "nejsem účastníkem řízení" a nemůžu jen tak přijít na info a nahlížet do spisu. Doteď jsem měla za to, že účastníkem jsem. Mám tedy dotaz, jaké je vlastně procesní postavení soudního tlumočníka?

Nahlížení do spisů | 19.08.2015 18:08, od Kateřina Severová (severova.katerina@centrum.cz)

Děkuji za odpověď. U mě byl problém, že paní v kanceláři měla dost velký problém s tím, že si chci dělat poznámky a krom obžaloby jsem se na nic jiného nesměla podívat. Chtěla jsem jen přijít na jednání připravená, ale ve výsledku jsem dostala vynadáno, proč chci vědět o co jde.

Odpovědět

soudní tlumočník jako zaměstnanec | 29.07.2015 10:07, od Michala Kučerová (michalakucerova@seznam.cz)

Dobrý den, jsem zaměstnaná. Živnost tlumočení/překlady mám stále otevřenou (vedlejší činnost při zaměstnání). Je možné živnost přerušit nebo zrušit a nadále se věnovat při zaměstnání profesi soudního tlumočníka (ne komerčnímu tlumočení/překladům)? Jaké jsou pak následné kroky? Zruší se moje IČO a soud mi přidělí jiné číslo? Pro koho pak smím provádět tlumočnické úkony? Jestli je tedy možné provádět profesi soudního tlumočníka bez živn.oprávnění např. pouze pro soudy, PČR, atd.? Moc děkuji za odpověď!

soudní tlumočník bez ŽL | 31.07.2015 22:07, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Živnost můžete přerušit i zrušit a nadále můžete provádět pro kohokoli soudní překlady i tlumočení. Nikoli však komerční! IČO zůstává stejné.

soudní tlumočník bez ŽL | 03.08.2015 08:08, od Renata Kaplická (info@svedstina.eu)

Já bch k tomu ještě dodala, že činnost tlumočníka je tzv. podnikáním podle zvláštních předpisů, nejde o živnost, nemáte na něj tedy živnostenský list. I když budete dělat pouze ověřené překlady/tlumočení, nadále zůstáváte podnikatelkou se všemi povinnostmi (platby sociálního a zdravotního pojištění atd.). Neověřené překlady lze pak asi dělat jedině například na DPP. Nicméně mi není jasné, proč byste ŽL pozastavovala, když chcete podnikat dále - jen se omezíte o možnost dělat neověřené překlady, tedy o zdroj příjmu, a všechny povinnosti Vám zůstanou. Nebo jste to myslela jinak?

Odpovědět

cena za N/S | 25.07.2015 11:07, od Vera Deutschova (preklad@atlas.cz)

Jaká je prosím průměrná TRŽNÍ cena za 1 normostranu překladu se soudním ověřením?

prumerna cena za n/s | 26.07.2015 11:07, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Tržní cena za n/s překladu s ověřením se pohybuje od 350 do 550 Kč, takže průměrná cena je 450 Kč za normostranu. Každopádně, vzhledem k osobní trestní odpovědnosti za provedený soudní překlad, by nikdy neměla jít pod 350 Kč stanovených vyhláškou č. 37/1967 k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.

Odpovědět

spěšnost | 03.06.2015 10:06, od Eva Procházková (proeba@gmail.com)

Dobrý den, zajímalo by mě, jak si u tlumočnických úkonů vykládáte pojem "spěšnost". Jako spěšné běžně účtuju úkony pro policii, kdy mě osloví s tím, že za hodinu začínáme. Včera mi ale zavolali od soudu v 11.00 s tím, že potřebují tlumočit dnes ráno v 8.30. Považujete ještě toto za spěšný tlumočnický úkon? S pozdravem Eva Procházková

Odpovědět