Jaké změny v zákoně navrhuje pracovní skupina soudních tlumočníků | Snahy o samostatný zákon o soudních tlumočnících a překladatelích

V září 2019 Ministerstvo spravedlnosti přislíbilo novelu návrhu nového zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a díky odloženému hlasování v Poslanecké sněmovně je naděje, že bude možné dosáhnout smysluplných změn. Ale i v případě, že se dospěje ke kýženému výsledku, vyhráno nemáme. Velmi důležité otázky, které bude upravovat až prováděcí vyhláška, zůstávají otevřené a bude třeba na jejich znění velmi intenzivně pracovat. Zajímá Vás kdo konkrétně? Otevřte si jmenný seznam členů pracovní skupiny soudních tlumočníků. Stejně tak si můžete otevřít nebo stáhnout navrhované změny promítnuté přímo do návrhu zákona, jakož i příslušná odůvodnění navržených změn. Viz přílohy.

Komora soudních tlumočníků ČR, Iniciativa Za lepší zákon o soudních tlumočnících, Jednota tlumočníků a překladatelů, European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA), Asociace konferenčních tlumočníků, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR a zástupci akademických pracovišť