Discussion Create a new comment

The discussion in Czech serves only as an exchange of opinions among interpreters and translators. If you wish to contact the KST CR board of directors please use kstcr@kstcr.cz.

Náhrada dle par.28 odst.1 pism.b | 24.05.2017 00:05, od Bohuslava Holubová (gb.holub@gmail.com)

Usnesení Nejvyššího soudu 11Tvo 3/2017-29 o mé stížnosti na neproplacení ušlého výdělku za dobu trvání tlum.úkonu - zamítá se. A důvod? "stěžovatelka je OSVČ, tedy nikoli v pracovním poměru, v rámci kterého by se tlumočnický úkon mohl krýt s vymezenou pracovní dobou a tlumočnici by za tuto dobu ušel výdělek, kterého by jinak dosáhla. V případě OSVČ je takovým výdělkem de facto samotný tlumočnický úkon, neboť při jeho provádění realizuje svou hlavní výdělečnou činnost..." Zřejmě tím chce soud říci, že tlumočník-OSVČ, pokud zrovna netlumočí pro státní orgán, stejně nemá co na práci.

Reply

Přezkoušení u Krajského soudu v Ústí nad Labem | 15.05.2017 21:05, od Linda Kapitulčinová (linda.kapitulcinova@gmail.com)

Dobrý den, nemáte prosím někdo zkušenost s přezkoušením při jmenování soudním tlumočníkem (anglický jazyk) u Krajského soudu v Ústí nad Labem? Velice Vám děkuji.

Reply

Překlad elektronického dokumentu | 01.05.2017 22:05, od Daniela Havelková (daniela.havelkova@tiscali.cz)

Dobrý den, nemáte někdo zkušenosti se soudním překladem elektronického dokumentu? Jakým způsobem připojím podpis a razítko? Informace k vytvoření elektronického podpisu jsem našla na Internetu, razítko stačí oskenovat? Moc děkuji za radu. Daniela Havelková

Překlad elektronického dokumentu nebo elektronické předání soudního překladu? | 03.05.2017 22:05, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Váš dotaz není jasný. Ptáte se na překlad elektronického dokumentu (který pro účely soudního překladu lze považovat jen za prostou kopii) nebo na předání překladu elektronicky (které v současné době v ČR nelze považovat za soudní překlad a to ani v případě, že k němu připojíte elektronický podpis. O scanu razítka ani nemluvě)?

Překlad elektronického dokumentu | 02.10.2017 15:10, od Miroslav Rouš (miroslav.rous@gmail.com)

Dobrý den, podle mého se jedná o poměrně neprobádanou oblast a nevybavuji si, že by se tím např. novela zákona o znalcích nebo vyhláška nějak zabývaly. Přitom je jasné, že žádný úřad nemůže dle zákona činit rozdíly mezi papírovým a elektronickým dokumentem. Pokud je příjemce (FO i PO) držitelem datové schránky, pak jsou úřady dokonce povinny doručit dokument do DS. Takový dokument je originál! Vyhláška zmiňuje spojení překladu s originálem sešitím. Co na to říct, na ministerstvu spravedlnosti zřejmě neví nic o nařízení EIDAS atp. Podle mě by se překladatel měl k tomu postavit tak, že buď poruší vyhlášku, překlad vyhotoví pouze elektronicky, opatří jej elektronickým podpisem a časovým razítkem a doručí objednatele e-mailem nebo pokud jsou obě strany držitelem datové schránky, není třeba podepisovat-ideální případ. Za použití patřičných technických prostředků je možné vygenerovat soubor ve formátu PDF, který bude neoddělitelně obsahovat originál i překlad. Druhá varianta je provést autorizovanou konverzi elektronického dokumentu na papírový a klasicky svázat s překladem. Každopádně by to mohl být podnět komory na novelizaci vyhlášky.

Překlad elektronického dokumentu | 02.12.2019 19:12, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Elektronický dokument doručený do datové schránky je originálem jen v tom smyslu, že máte záruku odesílatele i příjemce. Je to situace srovnatelná s doporučenou zásilkou. Jinak je nutná konverze podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (viz článek na str. 37 Soudního tlumočníka 2019, kterého si můžete stáhnout v členské sekci tohoto webu, jste-li členem KST ČR). Co se týče Vašeho podnětu na novelizaci vyhlášky, doporučuji se podívat do Aktualit na domovské stránce tohoto webu.

Reply

Soudní tlumočník bez ŽL | 21.04.2017 21:04, od Lenka Hofmanová (lenka@hofmans.cz)

Dobrý den, prosím moc o radu. Po dlouhé přestávce se vracím k překládání a zatím nemám ŽL, zvažuji, jestli ho vůbec budu mít. Máte prosím někdo zkušenost, jak funguje soudní tlumočník bez ŽL? Jak účtuje překlady? Dříve jsem s hotovým překladem poslala rovnou fakturu. Jak by se to řešilo teď? Příjmový doklad poslat rovnou nemůžu, může být třeba změna částky. Děkuji moc předem.

Soudní tlumočník nemusí mít ŽL | 30.04.2017 01:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Jako soudní tlumočník máte IČO a po vykonání úkonu předkládáte vyúčtování tlumočného. Vzor naleznete na stránkách komory "www.kstcr.cz/cz/profesni-informace-vzor-vyuctovani-tlumocneho". Můžete si ho stáhnout nebo se jím pouze inspirovat. Ovšem na nesoudní překlady a tlumočení, tj. bez registrace do tlumočnického deníku, ŽL mít musíte.

Reply

Elektronický tlumočnický deník | 17.02.2017 16:02, od Lenka Havrdová (lenka.havrdova@gmail.com)

Dobrý den, na přelomu roku jsem od e-mailem od jistého pána Ličmana obdržela nabídku a odkaz na využívání systému pro vedení elektronického tlumočnického deníku. Ráda bych se zeptala, zda někdo z kolegů již s tímto konkrétním systémem má zkušenosti, zda je spolehlivý co se týče ochrany dat a zda Komora (potažmo soud) takové vedení deníku doporučuje/schvaluje. Děkuji, Lenka Havrdová

Elektronický versus listinný tlumočnický deník | 18.02.2017 13:02, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Ten pán, zřejmě vývojář, před časem rozesílal tlumočníkům nabídku svojí aplikace. Nevím jak funguje, tak se k ní nemohu vyjádřit. Nemá však žádnou spojitost s pokyny soudů, ani s KST ČR. Pokud máte zájem o elektronický deník, můžete použít jednoduchý vzor v Excelu, který komoře poskytl Krajský soud v Praze, a který je k dispozici všem soudním tlumočníkům na stránkách komory pod Profesní informace > Vzor elektronického tlumočnického deníku. Není to sice žádná aplikace, ale je soudy přijímán a je možné jej odevzdat příslušnému soudu např. pomocí datové schránky. Stačí si přečíst informace na uvedené stránce.

Reply

Kopie prekladu pro soud | 12.02.2017 22:02, od Marina Hrubá (hruba@995.cz)

Dobrý den, ke své otázce ve věci proplacení kopii ze dne 9.1.2017. Protože mne i po odvolání soud zaplatil pouze 3 Kč za NS, udělala jsem při dalším úkonu pro stejný případ následující: Přeložila jsem požadovanou 1 ns dokladu, ověření tlumočníku jsem dala na zvláštní stránku (3.str.), a vše jsem smazala tkanickou s razítkem (4.str.) Dále jsem požádala notáře o ověřeny překlad. Za ten jsem zaplatila 4x30 Kč +21% DPH=145 Kč. Toto potvrzení za ověřený překlad jedné (!!) NS přiložila jsem ke svému překladu s ověřenou notařskou kopii. Stejný soud, který mne nechtěl proplatit 50 Kč za moji kopii překladu, bez problému uznal a proplatil notařskou kopii za 145 Kč. Zřejmě soudům nejde o částku náhrady na vyhotovení kopie, ale pouze o papírové potvrzení.

Reply

Náhrada ušlého zisku OSVČ | 19.01.2017 20:01, od Martin Surovčák (martin@surovcak.eu)

Milí kolegové, měl bych dotaz ohledně náhrady ušlého zisku OSVČ v souvislosti s tlumočnickým úkonem. Mám pocit, že se to tu již jednou řešilo, ale nějak nemůžu nic dohledat. Daňové přiznání jsem už podal. Jaké potvrzení mám teď konkrétně žádat od finančního úřadu, aby ho následně soud akceptoval?

Náhrada ušlého zisku OSVČ | 30.01.2017 19:01, od Eliška Boková (eliska.bokova@gmail.com)

Vážený pane kolego, úspěšně při dokládání ušlého zisku uplatňuji dokument z finančního úřadu "Platební výměr na daň z příjmů fyzických osob...", který mi tam na vyžádání vytisknou a orazítkují. Je to v podstatě daňové přiznání v podobě, v jaké ho mají u sebe na FÚ v počítači. Částku základu daně z příjmu vydělím ročním fondem pracovní doby a dopočítám se tak hodinového příjmu. S pozdravem, Eliška Boková

Náhrada ušlého zisku OSVČ | 01.02.2017 19:02, od Martin Surovčák (martin@surovcak.eu)

Moc děkuji za odpověď. Mezitím jsem se dopátral platebního výměru k dani, ale netušil jsem, že na FÚ ho vystavují na počkání. Zažádal jsem o něj elektronicky a stále nic nedošlo.

Reply

kopie překladu na vyžádání soudu 50Kč/str. versus uznaných soudem pouhých 3Kč/str. !!! | 09.01.2017 10:01, od Ing.Marina Hrubá (hruba@995.cz)

Dobrý den, Chtěla bych tady zahájit diskuzi o výši odměny za vystavenou kopii překladu. Soud Prh9 vyžádal ode mně kopie 5 překladů (celkem to bylo 14 stránek). Já jsem jím naúčtovala standardní doporučovanou cenu 50Kč/str., s čímž ostatní soudy, pro které jsem překládala, nemají žádný problém. Soud ve svém rozhodnutí cenu snížil, a to na 3 Kč/str.- údajně, jako úhrada nákladu za kopírování. Já jsem se nadala, a do toho rozhodnutí jsem se odvolala: " Co se týká vystavení stejnopisu k překladům v celkovém objemu 14 stránek, v žádném případě nesouhlasím s Vaším ohodnocením 3 Kč za stránku, neboť se nejedná o pouhé kopírování, nýbrž o vystavení stejnopisu, což se dokládá tím, že každý stejnopis je evidován pod svým registračním číslem (viz tlumočnická doložka). Cena je stejná, jako na jakémkoliv Checkpointu či u notáře – 30 Kč/stránku plus 280,-Kč – což je čas Vašeho úředníka, stráveného eventuálně na Checkpointu. Nemám živnostenský list na kopírovací služby, a jako tlumočník, nejsem povinná je poskytovat. Ostatně ve vyhlášce o odměnách tlumočníku se nic neříká o kopiích." Načež po 45 dnech jsem obdržela soudní rozhodnutí již bez možnosti odvolání, že se odvolání neuznává za odůvodněné a potvrzuje se původní výše odměny. Žádám Komoru soudních tlumočníku o její stanovisko a "návod" jak postupovat v případě, že soud žádá o vystavení kopii - nejsme přece kopírovací služba, a naše náklady na vystavení stejnopisu se nemohou tak honorovat! S pozdravem

Vystavení stejnopisu překladu | 21.01.2017 20:01, od Eva Vévodová (eva.vevodova@gmail.com)

Dobrý den, řeším s KS Ostrava totéž - za stejnopisy 0,-. Chtěla bych se tedy zeptat, zda mohu ODMÍTNOUT vystavení stejnopisu překladu? V zákoně jsem o počtu kopií nenašla nic, práce zaplacena není. Vyplývá odněkud povinnost soudního tlumočníka takový stejnopis vystavit? Děkuji za odpověď.

Stejnopisy bez úhrady | 06.02.2017 21:02, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Vždy je moudřejší se předem zeptat, zda Vám další vyhotovení uhradí, když jej vyžadují. Jinak není vaší povinností vyhotovovat něco, co nemohou uhradit a můžete klidně odmítnout.

Stejnopisy bez úhrady | 30.07.2017 09:07, od Olga Vařechová (varechova.o@seznam.cz)

Dobrý den, přidám i svou čerstvou zkušenost s VS v Olomouci. U překladu rozhodnutí v rozsahu 36 fyzických stran (cca 65 normo) si soud vyžádal 4 vyhotovení. Tj. 36x4 = 144 tištěných stran, když vynechám doložku. Naúčtovala jsem si za 3 další vyhotovení celkem 150 Kč! tj. ne 50 Kč za stránku, ale 50 Kč za vyhotovení jako takové. V podstatě pouze minimální náklady na tisk a papír. Bylo mi sděleno, že můj požadavek nemá oporu v zákoně, pry neexistuje ani žádný příslušný judikát, takže si sice můžu stěžovat, ale stejně mi to neproplatí, jen si protáhnu minimálně o 2 měsíce dobu proplacení faktury. A to pomíjím fakt, že se příslušná úřednice ani neobtěžuje zjistit, jestli je překladatel vůbec v republice a má kapacitu, ale rovnou zasílá texty k překladu, takže varianta odmítnutí dalších vyhotovení předem v podstatě nepřichází v úvahu.

Reply

Překlad místních jmen a úřadů | 06.01.2017 10:01, od Leoš Jaren (ljaren@volny.cz)

Dobrý den, jsem z Plzně a jako soudní tlumočník překládám občas do angličtiny texty kde "Plzeň" vyskytuje: možné překlady jsou pokud vím Plzen nebo Pilsen, dále překládám např. Krajský soud v Plzni, okresní soud Plzeň-město, OS Plzeň-sever. Jaké jsou správné překlady podle názoru KST ČR ? Děkuji, Leoš jaren

Reply

Bulletin "Soudní tlumočník 1/2016" | 04.01.2017 11:01, od Tibor FEHÉR (feher.tibor@centrum.cz)

Nejde mi prosím na Vámi uvedeném odkazu stáhnout bulletin Soudní tlumočník 1/2016. Prosím o prověření a případnou nápravu (korekci odkazu). Odkazuje to na neexistující font. Děkuji, Tibor Fehér

Bulletin Soudní tlumočník 1/2016 | 06.01.2017 11:01, od Tibor Fehér (feher.tibor@centrum.cz)

Děkuji, "závada" byla odstraněna a odkaz již plnohodnotně funguje :-)

Reply

Preklad jmena | 18.12.2016 11:12, od Oksana Mala (roximala@seznam.cz)

Dobry den, potrebovala bych od kolegu poradit s prekladem jmena Татьяна z ruského do ceskeho jazyka, a z ukrajinského jazyka do ceskeho jazyka Тетяна a Таня. Setkala jsem se se spoustou ruznych variant a hledam tu spravnou. Dekuji moc a preji krasny Advent.

Preklad jmen podle transkripcnich predpisu | 19.12.2016 21:12, od KST ČR (kstcr@kstcr.cz)

Řídíme se transkripčními přepisy z PČP, resp. nařízením vlády : z ruštiny Taťjana, z ukrajinštiny Teťjana, Taňa.

Reply

Ustanoveni tlumocnika bez jeho vedomi | 01.12.2016 20:12, od Eva Vevodova (eva.vevodova@gmail.com)

Dobry den, chci se zeptat, zda se Vam nekdy stalo, ze jste byli ustanoveni tlumocnikem, aniz byste se to dozvedeli predem, a dostali termin, ktery nemuzete splnit? Jsem pracovne mimo domov a dnes byl ve schrance dopis do vlastnich rukou (zadne upozorneni, nic) a kdyz ho muz na mou zadost otevrel, je tam usneseni soudu a pokyn vyhotovit preklad do 7 dnu (!!). Bohuzel jsem mimo, k dokumentu se dostanu az po navratu. Na soud samozrejme zavolam, zajima mne, zda je to bezny postup? Pro soud jsem pracovala opakovane, ale vzdy nejdriv zavolali, takto je to "o nas bez nas".

Ustanovení tlumočníka bez předchozího projednání | 02.12.2016 17:12, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Soudci a soudní úředníci se tohoto vysloveně neetického chování dopouštějí, aniž by si uvědomovali, že je riskantní pro jejich vlastní práci. Podle tzv. fiktivního doručení v obálce se zeleným pruhem mohou sice po 10 dnech považovat zásilku za doručenou, ale nemají žádnou záruku, že se dostala do rukou osoby, která jim má poskytnout spolupráci. Formulace z § 12 vyhlášky č. 37/1967 („před stanovením lhůty je podle okolností nutno s tlumočníkem projednat, zda může v zamýšlené lhůtě úkon provést.”) jim umožňuje takto se chovat. Bohužel, důkazní břemeno je na tlumočníkovi, který musí prokázat proč úkon nemůže nebo nemohl provést. Toto asi úředníkům dodává pocit bohorovnosti. Já bych jejich chování spíš nazvala zneužívání pravomoci. Navrhněte ale co s tím, když zrovna včera legislativní rada vlády přerušila pojednávání dalšího návrhu zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Už 20 let se KST ČR snaží o nový zákon!!! Všechny smetou ze stolu, protože jsme pro politiky nezajímaví, jelikož je nás málo, problémy neděláme a pracujeme za babku. Upozorňuji, že pracovní povinnosti vůči soukromým subjektům soudy neberou jako omluvu. Musí se jednat o práci pro jiný orgán veřejné moci a musíte ji prokázat.

Doplnění | 16.01.2017 19:01, od Eva Vévodová (eva.vevodova@gmail.com)

Jen pro doplnění: po komunikaci se soudem mi byla lhůta bez větších problémů po vzájemné dohodě prodloužena. Když jsem poukázala na mírně řečeno nevhodný postup, dozvěděla jsem se, že cituji "pana soudce zřejmě nenapadlo, že byste nemusela být doma". Oni to snad ani nemyslí zle, prostě nechápou, že tlumočníci bývají často pryč, o volnu či dovolené nemluvím. Pro příště aspoň slíbili lepší komunikaci.

Reply

Plátce DPH a účtování nákladů - s DPH nebo bez? | 22.11.2016 17:11, od Klára Žejdlová (cekia@cekia.eu)

Dobrý den, jak se řeší účtování nákladů v případě plátce DPH? Podle zákona o DPH patří do základu daně ( kterým je "vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění") i "vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění, a...... při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou". Již podruhé se mi stalo, že mi státní orgán nepřiznal DPH z nákladů (z cestovného a nyní i z náhrady za ztrátu na výdělku). Poprvé s odůvodněním, že z nákladů (cestovného) se DPH neúčtuje, nyní s odůvodněním, že "tlumočnici nebyla přiznána náhrada za daň z přidané hodnoty, neboť ta tlumočnici náleží pouze z odměny ve smyslu § 17 odst. 5 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Žádná odměna však v tomto případě tlumočnici přiznána nebyla, a proto tlumočnici náhrada za daň z přidané hodnoty nenáleží." Nebyla mi totiž přiznána náhrada za účast na soudním jednání, neboť před zahájením jednání, již v soudní síni a po předložení dokladů totožnosti, bylo konstatováno, že tlumočník není nutný, proto jsem nevykonala žádnou práci a uhradí mi jen ztrátu času. Ten čas strávený při zahajování jednání považují jen za moji ztrátu času, ne za výkon činnosti, ke které jsem byla povolána. Myslím si, že názor státních orgánů chybný, neboť do základu daně patří vše, co klientovi účtuji, nejen přiznaná odměna. Vlastně mi to potvrdila i paní z finančního úřadu. Když se mi to stalo poprvé, s úřady jsem se dohadovala a nevyřešilo se to, takže nyní to raději dělám tak, abych měla rozhodnutí s odůvodněním, proč mi nepřiznali DPH, abych se měla čím chránit v případě kontroly z finančního úřadu.

Reply

Nezaplacení od notáře | 09.11.2016 17:11, od Jindřichová (V.jindrichova@volny.cz)

Dobrý den, již na začátku srpna jsem předala notáři překlad a 15.8. mi přišlo usnesení, že mi částku přiznávají. Do dnešního dne však nemám zaplaceno. Notář argumentuje tím, že stále nebylo prokázáno doručení usnesení poslednímu do zahraničí a tedy usnesení stále nenabylo právní moci. Proto mi prý nemohou zaplatit. Mají na to nárok? Už jste se s tím někdy setkali? Jak dlouho mám čekat? Děkuji Děkuji,

Úhrada vyúčtování tlumočného | 13.11.2016 22:11, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Nemají. Zeptejte se pana notáře dle jakého zákona či vyhlášky vám tvrdí, že vám nesmí uhradit vykonanou a vyúčtovanou práci.

Reply

Vysokoškolské požadavky - soudní tlumočník AJ | 09.11.2016 10:11, od Martina Šprincová (msprincova@seznam.cz)

Dobrý den, chci se zeptat ohledně požadovaného vzdělání soudního tlumočníka a nutnosti podstoupit SJZ speciální - tlumočnickou. Jsem absolventka magisterského oboru Anglophone studies (obor vyučovaný výhradně v angličtině) na Metropolitní univerzitě v Praze. Je tento obor také uznáván nebo je i přesto nutné absolvovat speciální jazykovou zkoušku pro tlumočníky. Dále mám prokazatelnou 6 letou praxi jako překladatelka a tlumočnice na právním oddělení zahraniční společnosti působící v Česku. Děkuji s pozdravem Martina Šprincová

Požadavky na státnice | 13.11.2016 22:11, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Podmínky dané Ministerstvem spravedlnosti ČR jasně mluví o tom, že státní jazyková zkouška speciální překladatelská nebo tlumočnická není vyžadována pouze u absolventů magisterského studijního programu překladatelství a tlumočnictví a dále učitelství jazyka, či studijního programu filologie. Ve vašem případě bych se však pro jistotu zeptala vedoucí oddělení znalců a tlumočníků krajského soudu příslušného podle vašeho bydliště. Jinak šestiletá praxe je dostačující.

Reply