února 2024

Úvod do tlumočení a tlumočnické profese [pro všechny jazyky]

místo konání: Praha 1
čas konání 9:30 - 16:30

Jednota tlumočníků a překladatelů pořádá dne 24. 2. 2024 od 9:30 hod. kurz úvodu do tlumočení zaměřený na odbornou veřejnost. Kurz povede zkušená tlumočnice, PhDr. Alžběta Malkovská, vyučující Ústavu translatologie FF UK, tlumočnice a překladatelka češtiny, francouzštiny a španělštiny.

Obsah:

 • základní problematika tlumočení,
 • příprava na tlumočení,
 • etika,
 • pracovní podmínky,
 • psychohygiena,
 • základy marketingu,
 • praktický nácvik konkrétních tlumočnických dovedností
 • paměťová cvičení,
 • mnemotechnické pomůcky,
 • konsekutivní tlumočení bez zápisu
 • další

Poplatek: pro členy KST ČR: 1 800 Kč, pro členy JTP, ČKTZJ a ASKOT: 1 500 Kč