října 2016

Mše svatá za tlumočníky a překladatele

místo konání: Praha 1
čas konání 18.00 hod.
adresa Biskupská, 110 00 Praha 1

Mše svatá za tlumočníky a překladatele

5. října 2016 v 18.00 hod., necelý týden po svátku našeho patrona sv. Jeronýma (ten se slaví 30. září), se již po osmé sejdeme v kostele sv. Petra na Poříčí.

Celebruje P. Lukáš Lipenský, O. Cr.

Všichni jsou srdečně zváni.

Mši sv. doprovodí zpěvem vokální soubor Gontrassek a do znakového jazyka ji bude tlumočit kolegyně Romana Petráňová.

Vstupní zpěv: Václav Karel Holan Rovenský (1644–1718):
Čas bychom se radovali

Obětování: Pierre de la Rue (ca 1460–1518):
O salutaris hostia

Přijímání: Josquin des Préz (1450–1521):
Tu solus qui facis mirabilia

Závěr: Šteyerův kancionál ([1683] 1712):
Všichni zvučně prozpěvujte

Pořádají:
JTP (Jednota tlumočníků a překladatelů)
KST ČR (Komora soudních tlumočníků)
ČKTZJ (Česká komora tlumočníků znakového jazyka)