Členství komory v mezinárodních organizacích | KST ČR

KST ČR je plnoprávným členem Evropské asociace právních tlumočníků a překladatelů EULITA.