Členství komory v mezinárodních organizacích | KST ČR ®

KST ČR je plnoprávným členem Evropské asociace právních tlumočníků a překladatelů EULITA.