Členství komory v mezinárodních organizacích | KST ČR ®

KST ČR je plnoprávným členem Evropské asociace právních tlumočníků a překladatelů EULITA.

Členka představenstva KST ČR Catherina Van den Brinková Štifterová byla zvolena tajemnicí asociace EULITA pro období 2014-2017.