dubna

DATOVÉ SCHRÁNKY od 1. 5. 2021 pro soudní tlumočníky a překladatele zřizované ze zákona

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na tlumočnickém portálu informaci o povinných profesních datových schránkách, které pro soudní tlumočníky a překladatele zřizuje Ministerstvo vnitra. Počínaje 1. květnem 2021 rozešle do vlastních rukou každému z nás přístupové údaje na adresu sídla uvedenou v registru osob ARES.

Vyzývá proto soudní tlumočníky a překladatele, aby si zkontrolovali správnost adresy svého sídla v aplikaci ARES vedené Ministerstvem financí (stačí zadat IČO).

Případné nesrovnalosti je třeba písemně oznámit Ministerstvu spravedlnosti. Zejména správnou adresu sídla podnikání, a to buď pozemní poštou na adresu Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, případně e-mailem na adresu oins@msp.justice.cz. (v předmětu uveďte „Údaje v ROS“).

Vzhledem k tomu, že jsme zjistili rozpor mezi plošným doručováním přístupových údajů na adresu sídla a pravidly pro doručování, která primárně předpokládají doručování do datových schránek fyzických osob (samo MSp ve svém sdělení na tato pravidla odkazuje), požádali jsme o vysvětlení. 

Dne 12. 4. 2012 MSp zrušilo přímý odkaz a doplnilo svoji informaci o tuto větu: "Pokud má tlumočník (překladatel) vlastní datovou schránku fyzické osoby, budou mu přístupové údaje pro nově zřizovanou datovou schránku doručeny datovou zprávou." Upozorňujeme, že se nejedná o doručení do datové schránky podnikající fyzické osoby (viz typy datových schránek).