dubna

Memorandum o spolupráci KST ČR a firmy Elektronický podpis, s.r.o.

Firma Elektronický podpis.cz, poskytující služby zřizování elektronických podpisů, certifikátů ad. (https://www.elektronickypodpis.cz/), zastoupená Ing. Lukášem Vaněčkem a Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR zastoupená předsedou představenstva Mgr. Martinem Mikulášem, Ph.D. podepsaly dne 2. 4. 2024 memorandum o spolupráci a vzájemné podpoře, jehož účelem je podpořit spolupráci a informovanost mezi oběma stranami a nabídnout si vzájemně zajímavé benefity. Členové KST ČR mají možnost seznámit se s textem memoranda a nabízenými benefity v členské sekci: Oddíl 19 - Archivní záznamy.

Členům KST ČR jsou ze strany firmy Elektronický podpis.cz nabídnuty například následující benefity:

  • sleva 33% na instalaci programového i technického vybavení certifikátu k el. podpisu a úvodní instruktáž
  • zvýhodněná cena “certifikačního balíčku” zajištění podpisu v rámci společného workshopu
    ve výši 3.500 Kč bez DPH / osoba.
  • sleva 25% na instalaci programového i technického vybavení certifikátu a úvodní instruktáž
  • slevy na akce pořádané firmou Elektronický podpis s.r.o. pro členy KST ČR
  • a mnohé další