července

Dopis EULITA a KST ČR ve věci §477 návrhu cizineckého zákona

Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky z.s. (KST ČR) upozorňuje na úskalí ustanovení § 477 návrhu zákona o vstupu a pobytu cizinců (cizinecký zákon) ve znění předloženém vládě České republiky dne 25. dubna 2024 Ministerstvem vnitra ČR (č.j. předkladatele MV-132202-25/OBP-2022).

Úlohou členských států Evropské unie je zajistit ochranu a podporu lidských práv, demokracie a právního státu rovněž v digitálním prostředí. Je zapotřebí informovat otevřeně veřejnost o odborně translatologických a právních dopadech případného schválení výše jmenovaného návrhu. Evropská asociace EULITA zcela podporuje iniciativu KST ČR. Výkonný výbor asociace EULITA proto ve spolupráci s KST ČR zformuloval dopis, ve kterém poukazuje na možné nežádoucí následky zavedení možnosti použití technického zařízení pro účely tlumočení ve správním řízení.

Dopis byl dne 20. 6. 2024 odeslán:
- prezidentovi České republiky

- premiérovi České republiky

- předsedovi Senátu Parlamentu České republiky

- předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

- místopředsedovi vlády pro digitalizaci a ministru pro místní rozvoj

- ministru vnitra

- ministru spravedlnosti

- ministru pro legislativu a předsedovi Legislativní rady vlády

- členům vlády České republiky

- veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi ČR)

- zmocněnkyni pro lidská práva

Členové KST ČR si mohou dopis přečíst v členské sekci, oddíl 19 - Archivní záznamy.

KST ČR vyzvala ministra vnitra ke konzultacím a odborné diskusi ve věci zmíněného paragrafu s požadavkem na jeho úplné vypuštění. Komora nyní podniká další kroky ve spolupráci s dílčími členy asociace EULITA. Brzy Vás o nich budeme informovat.