března

EET od 1. května 2020 i pro soudní tlumočníky - dvě možnosti

Od 1. května 2020 se EET se týká také činnosti soudních tlumočníků. Pokud nejste plátci DPH, nemáte větší příjem hotovosti než 600 tisíc za rok a nemáte více než dva zaměstnance, můžete využít ulehčení a požádat o možnost evidovat hotovostní tržby pomocí číslovaných účtenek vydaných FÚ. Upozorňujeme však na nutnost podat příslušnou žádost včas, neboť pro její vyřízení platí obecná třicetidenní lhůta daná procesními předpisy. Pokud vůbec nepřijímáte žádné platby v hotovosti, EET se Vás netýká.

Ministerstvo financí vyhlásilo dne 17. března 2020 tříměsíční pardon. Aktualizované informace naleznete na na webu MF .

Veškeré podrobnosti k této věci konzultujte se svým účetním či daňovým poradcem. Ti z Vás, kteří se zúčastnili dne 7. března 2020 daňového semináře pořádaného komorou a vedeného Ing. Hnátkem, jím byli samozřejmě informováni mnohem podrobněji a  fundovaněji. Proto využíváme této příležitosti a zveme Vás na celou řadu vzdělávacích akcí pořádaných komorou. Komora již tradičně pořádá nejen semináře pro tlumočníky určitých jazyků, ale i řadu akcí obecného charakteru určených všem. Jako členové se jich můžete účastnit za zvýhodněný účastnický poplatek. Sledujte proto naše internetové stránky, facebook a newslettery.