ledna

Kroky KST ČR upozorňující na obcházení § 26 ad. zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

V poslední době byla zaznamenána nekalá praxe, kdy některé orgány veřejné moci zadávají soudně ověřené překlady soukromým agenturám nebo jmenují ad hoc tlumočníky a překladatele, ačkoli k tomu nejsou naplněny podmínky vymezené zákonnými předpisy. Na základě této skutečnosti zaslala KST ČR dopis příslušnému odboru Ministerstva spravedlnosti ČR s žádostí o řešení.

Komora zaslala obdobný dopis i Ministerstvu vnitra ČR a Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

Dne 6.1. 2023 se zástupci KST ČR setkali se zástupci Ministerstva spravedlnosti. Na společné schůzce se dohodli na postupu řešení tohoto problému.

  • Dopis zaslaný příslušnému odboru Ministerstva spravedlnosti naleznete zde
  • Dopis zaslaný analytickému a legislativnímu odboru Nejvyššího státního zastupitelství naleznete zde

Komora sbírá podněty ve věci obcházení právních předpisů souvisejících s činností soudních tlumočníků a soudních překladatelů prostřednictvím anonymního online formuláře: https://forms.gle/uehd6kfVRbeJJDtG7