května

Ministerstvo spravedlnosti ČR: Vypořádání připomínek KST ČR v rámci novelizace zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR v prosinci 2023 zaslala ministru spravedlnosti vlastní připomínky a návrhy změn v rámci meziresortního připomínkového řízení k novelizaci zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR nás informoval, že některým našim návrhům změn bylo vyhověno, konkrétně takto:


  • dle § 8 odst. 1 písm. b) Odborná způsobilost bude nově možné požadavek státní speciální jazykové zkoušky nahradit absolvováním jiné obdobné zahraniční zkoušky
  • v § 16 odst. 1 písm.j) Odmítnutí pro nedostatek odborných znalostí - tento údaj bude ze Seznamu tlumočníků a překladatelů (SEZNAT) nově vypuštěn

  • v § 28 odst. 3 Evidence úkonů – dojde k prodloužení lhůty pro zápis úkonu a dále se stane dobrovolným údaj o vyúčtované odměně, konkrétně takto: "Lhůta pro zápis úkonů podle § 28 odsts. 3 písm. a) až h) bude prodloužena na 30 dnů. Lhůta pro zápis údaje o přiznané odměně a náhradách bude prodloužena na 90 dnůÚdaj o vyúčtované odměně a náhradách bude z § 28 odst. 3 vypuštěn, nebude tedy nově povinně zapisovaným údajem." Lhůty tak budou prodlouženy z původních 5 pracovních dnů ode dne zadání tlumočnického úkonu.

 O dalším vývoji (schválení novely ad.) Vás budeme informovat.