ledna

NEPŘIPRAVENOST Ministerstva spravedlnosti - PAST pro soudní tlumočníky a překladatele

Česká justice publikovala první den roku 2021 článek se strohým názvem Nová úprava soudního tlumočnictví. Autorem je Pavel Mašarák, soudní tlumočník německého jazyka, člen KST ČR a jeden z nejaktivnějších členů pracovní skupiny soudních tlumočníků pro legislativu, která se v průběhu legislativního procesu snažila (příliš často marně) zvrátit neblahé následky nových právních předpisů upravujících naši profesní existenci.

Přečtěte si užitečné informace i hořká konstatování kolegy Mašaráka pod tímto odkazem.

Televize Nova PLUS odvysílala 2. ledna ve večerních zprávách krátká interview o legislativní pasti s našimi kolegy Pavlem MašarákemIlonou Šprcovou a Liborem Nenutilem. Můžete si je poslechnout od 26:10 min. ZDE.

Chceme věřit, že si problému všimne nejen veřejnost, ale i osoby, které by trend pohrdání soudními tlumočníky a překladateli mohly alespoň zbrzdit, když už ne zvrátit.