září

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČR od 1. října 2021 APOSTILUJE listiny pro použití v zahraničí vydané či ověřené notáři

V souvislosti s novelou notářského řádu od 1. října 2021 dochází k přesunu pravomoci k provádění ověřování českých veřejných listin vydaných či ověřených notáři APOSTILNÍ DOLOŽKOU (APOSTILLE) z Ministerstva spravedlnosti na Notářskou komoru České republiky, která apostily vydává na svých regionálních pracovištích. Odpadá tak nutnost cestovat za touto službou pouze na jeden úřad do hlavního města.

Na tuto změnu navazuje i novela zákona o správních poplatcích, která reaguje na skutečnost, že výše správních poplatků za vydání apostilní doložky nebo vyššího ověření nebyla přes rostoucí náklady od svého zavedení nikdy měněna a již dlouhodobě nereflektovala reálné náklady spojené s jejich vydáváním. Novelou se tedy výše poplatku za ověření listin do zahraničí mění. Za vydání apostilní doložky je od 1. září 2021 vybírán poplatek ve výši 300,- Kč a za vyšší ověření ve výši 100,- Kč. Nezbytné zvýšení poplatků bude vyváženo úsporou času i nákladů na cestování, a to díky možnosti řešit alespoň část ověřovací agendy v regionech.