září

OSTRÝ NESOUHLAS tlumočníků a překladatelů s ignorováním jejich připomínek k NÁVRHU NOVELY ODMĚNOVÉ VYHLÁŠKY

V dopise z 8. září 2022 adresovaném ministru spravedlnosti Blažkovi tlumočníci a překladatelé vyjádřili ostrý nesouhlas s návrhem novely vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele, zejména s ignorováním zásadních připomínek vznesených pracovní skupinou soudních tlumočníků a překladatelů složenou ze zástupců profesních organizací ASKOT, ČKTZJ, JTP, KST ČR, OS JTP, SNNO v ČR, ÚJKN FF UK.

Novela odměnové vyhlášky by měla vstoupit v platnost 1. ledna 2023. Důvody nesouhlasu si můžete přečíst ZDE