března

Pandemie COVID-19, co děláme v zájmu tlumočníků a překladatelů?

Spolu s dalšími profesními organizacemi jsme začali dopisem Hospodářské komoře ČR zaslaným též Úřadu vlády, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí. Můžete si ho přečíst zde.

Dne 3. dubna 2020 jsme zaslali společně ministryni financí Aleně Schillerové připomínky k návrhu jednorázové přímé podpory pro OSVČ. Přečtěte si je zde. Odpověď paní ministryně ze 17. dubna 2020 si můžete přečíst zde. Ve snaze pomoct kolegům nejsme sami - také Evropská asociace právních tlumočníků a překladatelů EULITA, které je KST ČR členem, zaslala 21. dubna 2020 evropským vládám otevřený dopis. V češtině čtěte zde.

Je důležité, aby kromě vlivných míst i široká veřejnost věděla, že většina tlumočníků a překladatelů jsou osoby samostatně výdělečně činné bez jakýchkoli záruk, které ze dne na den přišly o svoji skromnou obživu.

Tlumočníci jsou oběťmi zrušených konferencí, jednání u advokátů, notářů, soudů, obchodních a kulturních akcí. Překladatelé zůstali bez výstupů z těchto setkání, chybí smlouvy s cizinci, rozsudky s cizím prvkem, není třeba úředních dokladů a dokonce ani policejních zápisů, když není svědků, poškozených či pachatelů z cizích zemí. Sami jsme touto situací zaskočeni, ale pokud o tom nebudeme mluvit na veřejnosti, zůstaneme i nadále neviditelní a nikdo nás nebude brát v potaz.

Především se však musíme všichni snažit býti disciplinovaní a respektovat hygienické předpisy, aby nebezpečí nákazy trvalo co nejkratší dobu a škody byly únosné.