července

Podpis memoranda o spolupráci a podpoře mezi Městským státním zastupitelstvím v Praze a KST ČR

Městské státní zastupitelství v Praze zastoupené Mgr. Martinem Erazímem, městským státním zástupcem, a Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR zastoupená předsedou představenstva Mgr. Martinem Mikulášem, Ph.D. podepsaly v pátek 21. 7. 2023 memorandum o spolupráci a vzájemné podpoře, jehož účelem je podpořit spolupráci a informovanost mezi státními zástupci a soudními tlumočníky a soudními překladateli. Členové KST ČR mají možnost seznámit se s textem memoranda v členské sekci: Oddíl 19 - Archivní záznamy.