října

Podpis smlouvy s FF UK

Mgr. Eva Lehečková Ph.D., děkanka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, a Mgr. Martin Mikuláš Ph.D., předseda představenstva KST ČR, podepsali smlouvu o spolupráci v rámci realizace aktivit uvedených ve schváleném projektu Transformace pro VŠ na UK, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy na FF UK. Členové KST ČR mohou nalézt znění smlouvy ve svém členském profilu v sekci 19 - Archivní záznamy.