dubna

Právnická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst na katedře jazyků

Výběrové řízení na obsazení 2 míst (pracovní úvazky v celkové výši 1,50) akademických pracovníků/pracovnic (asistenti/asistentky, odborní asistenti/odborné asistentky) na katedře jazyků se zaměřením na výuku právnické ANGLIČTINY úvazek 1,0 a se zaměřením na výuku právnické NĚMČINY úvazek 0,50.

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2021

Podrobnosti na webu PF UK

Přihlášku s přílohami do 24. 5. 2021 doručte personálnímu oddělení Právnické fakulty UK, nám. Curieových 7, 11640, Praha 1, elektronicky na adresu zichova@prf.cuni.cz