července

Prováděcí a úhradová VYHLÁŠKA k novému tlumočnickému zákonu - vývoj situace

Návrh "vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ve znění zákona č. 166/2020 Sb.", účinného od 1. 1. 2021, si můžete prostudovat na Legislativním helpdesku Úřadu vlády ČR a to přesněji v knihovně eKLEP určené mimo jiné pro meziresortní připomínková řízení a jednání vlády.

Pracovní skupina soudních tlumočníků pro legislativu byla i v tomto případě aktivní a v roli nepovinného připomínkového místa zaslala dne 20. července 2020 na oficiální adresu své připomínky k návrhu. Seznamte se s odůvodněními připomínek k prováděcí vyhlášce.

Dne 3. srpna 2020 byl v knihovně eKLEP poprvé zveřejněn návrh "vyhlášky o odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za ztrátu času včetně času stráveného na cestě za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti". Seznamte se s našimi připomínkami k úhradové vyhlášce.

Nadále doufáme, že naše odborné připomínky, podložené dlouholetou tlumočnickou a překladatelskou praxí ve službách poskytovaných justičním orgánům a orgánům veřejné moci obecně, budou zohledněny. 

22. 10. 2020 - Doufali jsme marně! Považujeme za naprosto skandální, že ministerstvo spravedlnosti předkládá vládě sazby odměn o celou třetinu nižší (viz úpravu úhradové vyhlášky z 22. 10. 2020 - eKLEP) než bylo původně uvedeno, a že už neumožnilo připomínkovým místům se k tomu vyjádřit. Pracovní skupina se rozhodla napsat OTEVŘENÝ DOPIS ministryni spravedlnosti Marii Benešové a poté také PROTESTNÍ DOPIS ministryni financí Aleně Schillerové. Šiřte je dále.