června

Sdělení Nejvyššího státního zastupitelství ve věci přibírání agentur

Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR (KST ČR) obdržela odpověď Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) na svůj podnět ve věci přibírání agentur místo konkrétních soudních tlumočníků a překladatelů a ve věci přibírání soudních tlumočníků a překladatelů ad hoc.

NSZ ve svém sdělení dalo KST ČR za pravdu a potvrdilo, že dle platné legislativy (např. trestního řádu, zákona o soudních tlumočnících a překladatelích i evropských předpisů) není možné místo soudního tlumočníka a soudního překladatele přibírat právnické osoby (tedy ani agentury). Dále NSZ ve svém sdělení potvrdilo, že přibrání ad hoc je možné pouze v případě, že „žádný tlumočník zapsaný v seznamu tlumočníků a překladatelů nemůže tlumočnický úkon provést“.

Citujeme:

  • "Pokud by orgán činný v trestním řízení při ustanovení tlumočníka ad hoc nerespektoval podmínky stanovené § 26 zákona o tlumočnících a překladatelích, mohl by takový postup být hodnocen jako vada řízení [§ 258 odst. 1 písm. a) trestního řádu]."
  • "Uvedení osoby konkrétního tlumočníka přímo v opatření státního zástupce o jeho přibrání umožňuje oprávněným osobám včasné uplatnění námitky podjatosti. Přibrání agentury by mohlo znemožnit včasné uplatnění námitky podjatosti, když konkrétní osoba, která požadovaný úkon provedla, by nemusela být ani z opatřeného překladu agentury v trestním spise zřejmá."

Kompletní text vyjádření NSZ naleznete zde.

Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů tímto vyjadřuje Nejvyššímu státnímu zastupitelství své poděkování.