května

Semináře pořádané Ministerstvem spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti ČR organizuje prezenční a online semináře ve věci nové legislativy, přípravy na vstupní zkoušku a elektronické evidence úkonů:

Seminář “Nová právní úprava překladatelské a tlumočnické činnosti” - prezenčně v Praze i online

Ministerstvo spravedlnosti ČR pořádá ve spolupráci s Justiční akademií dne 23. 5. 2023 od 9.00 do 14.00 hod. seminář na téma nové právní úpravy činnosti soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Seminář je zdarma, registrace zde:

https://registrace.jacz.cz/udalost/nova-pravni-uprava-prekladatelske-a-tlumocnicke-cinnosti/ 


Seminář “Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele” - prezenčně v Praze i online

Ministerstvo spravedlnosti ČR pořádá ve spolupráci s Justiční akademií dne 1. 6. 2023 od 9.00 do 13.00 hod.  seminář pro soudní tlumočníky a soudní překladatele věnovaný přípravě na vstupní zkoušku. Seminář je zdarma, registrace zde: 

https://registrace.jacz.cz/udalost/priprava-ke-vstupni-zkousce-tlumocnika-nebo-prekladatele/ 

 

Seminář “Elektronická evidence úkonů” - prezenčně v Praze i online

Ministerstvo spravedlnosti ČR pořádá ve spolupráci s Justiční akademií dne 1. 6. 2023 od 13.00 do 16.00 hod.  seminář zaměřený na elektronickou evidenci tlumočnických a překladatelských úkonů, která nahrazuje tlumočnický deník. Seminář je zdarma, registrace zde: 

https://registrace.jacz.cz/udalost/elektronicka-evidence-ukonu/