března

UPOZORNĚNÍ na nekalé požadavky agentur

Zaznamenáváme stále častější případy, kdy překladatelské agentury vyžadují od tlumočníků předání nevyplněných podepsaných a orazítkovaných tlumočnických doložek. Důvodem má být údajně větší operativnost při předávání ověřených překladů klientům a úspora času tlumočníka, který nemusí sám provádět svázání každého překladu. Dokonce se najdou i kolegové, kteří agentuře přenechají své razítko.

Upozorňujeme, že výše popsané postupy jsou v rozporu se zákonem.

Tlumočník přenecháním razítka, či bianco doložek agentuře porušuje povinnost vykonávat činnost řádně (§ 8 zákona č. 36/1967) a osobně (§ 10 zákona č. 36/1967). Taková porušení jsou přestupkem dle § 25a odst. 1 písmeno a) a b) zákona, jejichž následkem je peněžitá pokuta do 100.000,- Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu (§ 25 a odst. 3). 

Komora soudních tlumočníků ČR se od uvedené praxe distancuje a doporučuje svým členům na takovéto požadavky nepřistupovat.