dubna

VIDEOTLUMOČENÍ - Policie ČR a soudní tlumočníci spolupracují

Pracovní skupina soudních tlumočníků pro legislativu iniciovala schůzku se zástupci Policie ČR za účelem systémového řešení problematiky videotlumočení.
Policie ČR, správa Středočeského kraje, má již za sebou několikaletý pilotní projekt a má zkušenosti s výslechy (včetně tlumočení) pomocí videokonferenčního připojení a proto bylo jednání, které se uskutečnilo v Praze 21. května 2020, užitečné a slibné. Účastníci se shodli na tom, že společný postup v oblasti vzdělávání, spuštění pilotního projektu v rámci celé ČR i prosazení potřebných legislativních změn, je žádoucí.

Zápis z prvního jednání s  brig. generálem JUDr. Václavem KUČEROU, MBA, a vedoucím odboru IT Jaroslavem JUNKEM ze správy Středočeského kraje Policie ČR je k dispozici zde.
O vývoji právě zahájené spolupráce vás budeme průběžně informovat.