listopadu

Zvýšení znalečného a tlumočného od 1. 1. 2023

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek PhD. prosadil zvýšení sazeb za soudní tlumočení i překlad do Programového prohlášení vlády a do Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2022. Od 1. ledna 2023 tak dojde ke zvýšení sazby odměny za výkon znalecké a tlumočnické/překladatelské činnosti. 

Změny byly publikovány ve Sbírce zákonů novelou vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném, a novelou vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele.

Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR vyjadřuje Ministerstvu spravedlnosti své poděkování za snahu napravit neutěšenou situaci v oblasti odměňování soudních tlumočníků a soudních překladatelů. 

Mimo jiné se nově za normostranu překladu bude účtovat jednotná sazba 550 Kč a za hodinu tlumočení sazba 750 Kč.

Více informací zde:

https://justice.cz/?clanek=od-1-ledna-2023-dojde-ke-zvyseni-znalecneho-a-tlumocne-1