červenec 2018 - srpen 2018

Odborná angličtina - trestněprávní terminologie - tradiční letní intenzivní seminář ve spolupráci s Justiční akademií

místo konání: Kroměříž
čas konání 8:30
adresa Budova C Justiční akademie

Přednášející:

Mgr. et Mgr. Vladimíra Kvasničková, právnička, odborná asistentka katedry jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, lektorka právnické angličtiny České advokátní komory

 Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal, právník, lektor katedry anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci, specializující se na právní překlad, a Masarykovy univerzity v Brně v rámci Kurzu právnického minima pro překladatele a tlumočníky, soudní tlumočník jazyka anglického a španělského

Orientační program a přihlašování se připravuje