Jak se stát soudním tlumočníkem

Soudním tlumočníkem se může stát pouze osoba, která splňuje předpoklady podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Stávající zákon nerozlišuje mezi profesí tlumočníka a překladatele - jmenovaní tlumočníci vykonávají obě profese. Na jmenování není právní nárok. Podrobnější informace ke stažení v příloze.

Ministerstvo spravedlnosti ČR stanovilo dne 12. 12. 2011 pod č.j. 359/2011-OD-ZN/11 specifické odborné podmínky pro jmenování tlumočníkem.

Správní orgány příslušné podle § 3 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, tj. ministr spravedlnosti a předsedové krajských soudů, považují za splnění podmínky pro jmenování tlumočníkem podle § 4 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona, dosažení předpokladů vyjmenovaných v tabulce níže. Většina krajských soudů vyžaduje taktéž absolvování jednodenního kurzu pro uchazeče o jmenování tlumočníkem, který Komora soudních tlumočníků ČR pořádá dvakrát do roka.

Vzdělání

Speciální výuka

Odborná praxe

-        získání vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu překladatelství a tlumočnictví

-        absolvování dvousemestrálního studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na právnické fakultě VŠ[1]

-        min. 5 posledních let aktivní překladatelské a tlumočnické praxe (převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia)

-        získání vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu učitelství jazyka, filologie

-        absolvování dvousemestrálního studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na právnické fakultě VŠ[2]

-        min. 5 posledních let aktivní překladatelské a tlumočnické praxe (převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia)

-        získání vysokoškolského vzdělání v jiném magisterském (inženýrském) studijním programu (ve zvlášť odůvodněných případech lze nesplnění této podmínky prominout)

-        absolvování dvousemestrálního studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na právnické fakultě VŠ[3]

-        absolvování státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský nebo tlumočnický

-        min. 5 posledních let aktivní překladatelské a tlumočnické praxe (převážná část musí být získána po absolvování státní jazykové zkoušky)

-        rodilí mluvčí, tj. osoba, jejímž rodným jazykem je daný jazyk – získání vysokoškolského vzdělání v rodném jazyce (ve zvlášť odůvodněných případech lze nesplnění této podmínky prominout)

-        absolvování dvousemestrálního studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na právnické fakultě VŠ[4]

-        absolvování státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský nebo tlumočnický

-        min. 5 posledních let aktivní překladatelské a tlumočnické praxe (převážná část musí být získána po absolvování státní jazykové zkoušky)


[1] Studium se skládá ze dvou částí – části A (česká právní terminologie) a části B (navazující jazykový seminář). Část A je třeba absolvovat u všech jazyků (tuto povinnost nemají absolventi právnických fakult VŠ), část B je třeba absolvovat u těch jazyků, u kterých je výuka zavedena.

[2] Viz poznámka č. 1.

[3] Viz poznámka č. 1.

[4] Viz poznámka č. 1.

Další informace z portálu Ministerstva spravedlnosti ČR zde