Jak se stát soudním tlumočníkem a/nebo soudním překladatelem

Od 1. ledna 2021 se udělení oprávnění vykonávat tlumočnickou a překladatelskou činnost řídí samostatným zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ve znění pozdějších změn. ODBORNÉ PODMÍNKY jsou zhruba stejné jaké byly podle zákona č. 36/1967 Sb., jsou však podrobněji rozepsané a navíc je vyžadována vstupní zkouška zejména ze znalosti daného zákona a příslušných vyhlášek. Materiál k přípravě na vstupní zkoušku (skripta) je v příloze. Tlumočnickou a překladatelskou agendu už nespravují krajské soudy, ale výhradně Ministerstvo spravedlnosti ČR přes dedikovaný tlumočnický portál.

Jak podat žádost o zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů a všechny potřebné informace jsou k dispozici ZDE

Prezentace člena představenstva KST ČR, advokáta Mgr. Michala Chuchúta, o tom, co je třeba znát a učinit, aby se zájemce mohl stát soudním tlumočníkem, resp. soudním překladatelem, je ke stažení v příloze.

Požadované vzdělání a základní předpoklady pro zápis:

Vzdělání

Speciální výuka

Odborná praxe

-        získání vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu překladatelství a tlumočnictví

-        absolvování dvousemestrálního studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na právnické fakultě VŠ[1]

-        min. 5 posledních let aktivní překladatelské a tlumočnické praxe (převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia)

-        získání vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu učitelství jazyka, filologie

-        absolvování dvousemestrálního studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na právnické fakultě VŠ[2]

-        min. 5 posledních let aktivní překladatelské a tlumočnické praxe (převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia)

-        získání vysokoškolského vzdělání v jiném magisterském (inženýrském) studijním programu (ve zvlášť odůvodněných případech lze nesplnění této podmínky prominout)

-        absolvování dvousemestrálního studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na právnické fakultě VŠ[3]

-        absolvování státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský nebo tlumočnický

-        min. 5 posledních let aktivní překladatelské a tlumočnické praxe (převážná část musí být získána po absolvování státní jazykové zkoušky)

-        rodilí mluvčí, tj. osoba, jejímž rodným jazykem je daný jazyk – získání vysokoškolského vzdělání v rodném jazyce (ve zvlášť odůvodněných případech lze nesplnění této podmínky prominout)

-        absolvování dvousemestrálního studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na právnické fakultě VŠ[4]

-        absolvování státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský nebo tlumočnický

-        min. 5 posledních let aktivní překladatelské a tlumočnické praxe (převážná část musí být získána po absolvování státní jazykové zkoušky)


[1] Studium se skládá ze dvou částí – části A (česká právní terminologie) a části B (navazující jazykový seminář). Část A je třeba absolvovat u všech jazyků (tuto povinnost nemají absolventi právnických fakult VŠ), část B je třeba absolvovat u těch jazyků, u kterých je výuka zavedena.

[2] Viz poznámka č. 1.

[3] Viz poznámka č. 1.

[4] Viz poznámka č. 1.

Další informace na portálu Ministerstva spravedlnosti ČR zde