července

DOPADY NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY na soudní tlumočníky a překladatele

Milí kolegové a kolegyně,

informace týkající se naší činnosti upravené novými právními předpisy jsou na portálu pro soudní tlumočníky a soudní překladatelehttps://tlumocnici.justice.cz/ Doporučujeme sledovat sekci Často kladené otázky.

Potřebujeme znát závazná stanoviska MSp, abychom mohli i v budoucnu hájit zájmy naší komunity. 

Odůvodněné dotazy KST ČR zejména ohledně neexistujících nových razítek a průkazek, které jsme zaslali na MSp v předstihu dne 14. prosince 2020 si přečtěte zde

Ministerstvo odpovědělo až 6. ledna 2021, že můžeme pokračovat v naší činnosti se starým razítkem a starou průkazkou i bez splnění náležitostí vyžadovaných novými předpisy, protože "nemožné nezavazuje"Odpověď MSp (elektronicky podepsanou tak, jak nám byla doručena do datové schránky) si stáhněte a pro jistotu uchovejte.

6. ledna 2021 KST ČR oficiálně poukázala na nebezpečí sankcí, které kolegům hrozí pro nesplnitelnost požadavků nového zákona v praxi. Urgence byla zaslána na Oddělení soudních znalců a tlumočníků u MSp a na vědomí ministryni spravedlnosti, předsedovi vlády, Legislativní radě vlády, Ústavně-právnímu výboru PSP ČR, Ústavně-právnímu výboru SP ČR, nejvyššímu státnímu zástupci, předsedovi Nejvyššího soudu a předsedovi Ústavního soudu. Čekáme na odpověď.

8. ledna 2021 jsme informovali policejního prezidenta o nezákonných požadavcích policejních orgánů na tlumočníky a překladatele, které jsou v rozporu s novou právní úpravou nejen z hlediska formálního, ale i pro bezdůvodné přiznávání odměn pouze na minimální hranici předepsaného rozpětí. Sdělení obsahuje též žádost o informování ve věci policejní útvary. Dopis byl zaslán na vědomí ministrovi vnitra ČR, krajským ředitelstvím PČR a kanceláři veřejného ochránce práv. Čekáme na odpověď. Dne 05. února 2021 komora obdržela oběžník ředitele odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra JUDr. Petra Voříška, v němž mimo jiné informuje orgány spadající do jeho rezortu o tom, že nemají vyžadovat otisk tlumočnické pečetě na protokoly z tlumočených úkonů.

11. ledna 2021 jsme informovali podobným sdělením též předsedu Asociace autoškol, předsedu Asociace zkušebních komisařů autoškol a dalších pracovníků na úseku registru řidičů, jakož i Ministerstvo dopravy ČR. Předseda Asociace zkušebních komisarů Greiner potvrdil obratem obeznámení členů se situací. Až 8. dubna 2021 Mgr. Stanislav Dvořák, ředitel Odboru agend řidičů Ministerstva dopravy sdělil obecním úřadům a jimi určeným zkušebním komisařům, že nemají od soudních tlumočníků vyžadovat pečeť ke stvrzení tlumočených řidičských zkoušek a zároveň je instruoval jak mohou zjišťovat tlumočnická oprávnění.

22. ledna 2021 byla odeslána Ministerstvu spravedlnosti námitka proti výkladu § 5 úhradové vyhlášky č. 507/2020 Sb., který vyvolal pozdvižení mezi kolegy. Některé orgány veřejné moci se totiž opírají o sdělení formulované na portálu ministerstva v sekci FAQ a odmítají překladatelům přiznat odměnu za další vyhotovení (stejnopis s ověřením). Pracovníci MSp naštěstí pochopili závažnost situace a své sdělení z portálu odstranili. Za tento dílčí, ale významný úspěch vděčíme všem kolegům, kteří se ozvali nejen nám, ale také ministerstvu přes jejich kontaktní formulář.