června

Ke specializacím v NOVÉM SEZNAMU soudních tlumočníků a překladatelů

Ministerstvo spravedlnosti ČR informovalo na svém portálu dne 10. června 2022 soudní tlumočníky a soudní překladatele jmenované ještě podle předchozího zákona č. č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících o tom, jakým způsobem jsou vedeni v novém seznamu, který od 27. června 2022 plně nahradil původní seznam na justici.cz. Oznámení se týká zejména informace, že v novém seznamu není zapsána specializace v případě, že dosud nějakou uvedenou měli.

V této souvislosti se připomíná kolegům, že platná právní úprava (§ 19 odst. 1 písm. c) zákona č. 354/2019 Sb.) dává tlumočníku a překladateli možnost odmítnout provedení úkonu, k němuž nemá dostatek odborných znalostí. Nutno ale zdůraznit, že možnost odmítnout se týká různých odborností lidského vědění, ne však jazyka/jazyků, pro které má dotyčný oprávnění.

Více ZDE