března

OTEVŘENÝ DOPIS institucím, které využívají služeb tlumočníků a překladatelů při pomoci uprchlíkům a ODPOVĚĎ MINISTRA SPRAVEDLNOSTI

Praha 17. března 2022 - Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR podpořila otevřený dopis překladatelských a tlumočnických organizací (Jednota tlumočníků a překladatelů, Překladatelé Severu, Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT, Obec překladatelů a Odborový svaz Jednota tlumočníků a překladatelů) odeslaný institucím, které při pomoci uprchlíkům z Ukrajiny využívají ve velké míře dobrovolníky.

Plné znění dopisu je ZDE

Dne 3. května 2022 obdržely zúčastněné tlumočnické a překladatelské organizace odpověď ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který mimo jiné uvedl: "Jakožto představitel orgánu, do jehož působnosti spadá státní správa soudní tlumočnické a překladatelské činnosti, věnuji předmětné problematice v současné době zvláštní pozornost. Velmi oceňuji nejen odpovědnou a vyčerpávající práci všech obětavých tlumočníků a překladatelů, ale též zapojení profesních organizací a jejich snahu přispět ke zvládání náročné situace." a dodal, že "...ministerstvo kontinuálně hledá cesty a činí veškeré možné kroky s cílem dosáhnout zvýšení stávajících sazeb odměn pro všechny soudní tlumočníky a soudní překladatele, neboť si je vědomo, že úroveň odměňování nastavená poslední právní úpravou stále neodpovídá náročnosti a společenské úloze těchto profesí."

Plné znění odpovědi pana ministra je ZDE