července

Sledujte výstupy z pravidelných jednání s Ministerstvem spravedlnosti ČR

Aktivity, které předcházely přímým jednáním s Ministerstvem spravedlnosti, jsou popsány v příspěvku s názvem  DOPADY NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY na soudní tlumočníky a překladatele.

15. ledna 2021 proběhlo jednání se zástupci Odboru dohledu MSp, které komora iniciovala kvůli narůstajícím problémům způsobeným nemožností plnit v praxi požadavky zákona. Poskytujeme zápis z jednání č. 1. Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím Odboru insolvenčního a soudních znalců zřídilo užší pracovní skupinu pro tlumočnickou a překladatelskou činnost.  28. ledna 2021 náměstkyně ministryně spravedlnosti Klára Cetlová odpověděla na některé naše dotazy dopisem. Dne 5. února 2021 proběhlo 2. jednání se zástupci Odboru dohledu MSp kvůli urychlení řešení nejpalčivějších problémů (zápis z jednání č. 2). Dne 12. března 2021 proběho 3. jednání se zástupci Odboru dohledu MSp (zápis z jednání č. 3). Dne 8. dubna 2021 proběho jednání tlumočníků znakového jazyka se zástupci Odboru dohledu MSp. Poskytujeme zápis z jednání zaměřeného na znakový jazyk. Dne 9. dubna 2021 proběhlo 4. jednání se zástupci Odboru dohledu MSp, z něhož mimo jiné vyplývá, že soudní tlumočníci a překladatelé mohou provádět úkony pro soukromé a zahraniční subjekty (zápis z jednání č. 4). Dne 28. května 2021 proběhlo 5. jednání se zástupci Odboru dohledu MSp (zápis z jednání č. 5). Jedním z jeho pozitivních výstupů je tzv. dohledový benchmark č. 1/2021 týkající se účtování dalších vyhotovení (stejnopisů). Dne 2. července 2021 se uskutečnilo 6. jednání se zástupci Odboru dohledu MSp (zápis z jednání č. 6). Kromě dohledového benchmarku č. 4/2021 o přípustnosti vykonávání překladatelských úkonů pro soukromé subjekty je zajímavá zejména informace, že připojení tlumočnické pečetě na notářský zápis není protiprávním jednáním, ale plněním zvláštní zákonné povinnosti - viz dohledový benchmark č. 3/2021. Dne 3. září 2021 se uskutečnilo 7. jednání se zástupci Odboru dohledu MSp (zápis z jednání č. 7). Dne 22. 10. 2021 proběhlo 8. jednání se zástupci Odboru dohledu MSp (zápis z jednání č. 8). Dne 10. 12. 2021 proběhlo 9. jednání se zástupci Odboru dohledu MSp (zápis z jednání č. 9).