prosince

Byl schválen SAMOSTATNÝ TLUMOČNICKÝ ZÁKON. Nabývá účinnosti 1. ledna 2021

Poslanecká sněmovna dne 3. prosince 2019 přehlasovala veto Senátu a schválila samostatný zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Prezident ČR ho podepsal 11. prosince 2019. Zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2021.

Jak je známo, komunita tlumočníků a překladatelů a v podstatě celá odborná veřejnost považuje odsouhlasenou verzi zákona za nepřijatelnou. Nicméně, pracovní skupina soudních tlumočníků zastupující všechny významné profesní organizace ve velice krátké době vypracovala návrh novely, který podpořily poslankyně Helena Válková a Olga Richterová a přihlásili se k němu taktéž zástupci všech poslaneckých klubů.

Novela byla poslanci schválena 29. ledna 2020 a projde-li i senátem (což vzhledem k širokému konsensu lze předpokládat) a prezident ji podepíše, zákon č. 354/2019 Sb. nabyde účinnosti již v novelizované verzi.

Poslechněte si krátké interview s právníkem, členem představenstva KST ČR a pracovní skupiny soudních tlumočníků Michalem Chuchútem v ČRo Plus, které proběhlo těsně před hlasováním ve sněmovně: od 8.34.28 minuty

Taktéž poslankyně Olga Richterová se v rozhlase vyjádřila k novele zákona: od 15.39.12 minuty

Viz dále AKTUALIZACI O SCHVÁLENÍ NOVELY ze dne 29. ledna 2020