prosince

Byl schválen SAMOSTATNÝ TLUMOČNICKÝ ZÁKON. Nabývá účinnosti 1. ledna 2021

Poslanecká sněmovna dne 3. prosince 2019 přehlasovala veto Senátu a schválila samostatný zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Prezident ČR ho podepsal 11. prosince 2019. Zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2021.

Jak je známo, komunita tlumočníků a překladatelů a v podstatě celá odborná veřejnost považuje odsouhlasenou verzi zákona za nepřijatelnou. Nicméně, pracovní skupina soudních tlumočníků zastupující všechny významné profesní organizace ve velice krátké době vypracovala návrh novely, který podpořily poslankyně Helena Válková a Olga Richterová a přihlásili se k němu taktéž zástupci všech poslaneckých klubů.

Novela byla poslanci schválena 29. ledna 2020 a dne 18. března 2020, navzdory nouzové situaci kvůli koronaviru, prošla i Senátem. Prezident ji podepíše a tlumočnický zákon č. 354/2019 Sb. definitivně nabyde účinnosti již v NOVELIZOVANÉ VERZI!

Jakmile bude k dispozici vyčištěná verze novelizovaného zákona, zveřejníme ji.