září

Co chtějí soudní tlumočníci ZMĚNIT v návrhu samostatného zákona ještě před jeho přijetím

V souvislosti s odloženým hlasováním o samostatném zákoně o soudních tlumočnících a soudních překladatelích v Poslanecké sněmovně pracovní skupina složená ze soudních tlumočníků napříč profesními organizacemi předložila Ministerstvu spravedlnosti souhrn pozměňovacích návrhů. První kolo jednání o navrhovaných změnách proběhlo 30.9.2019, druhé dne 04.11.2019 a na dálku řada dalších. Navrhované změny, včetně odůvodnění, jsou k dispozici na tomto odkazu nejen členům Komory soudních tlumočníků ČR, ale všem kolegům a celé odborné veřejnosti.

Otázky, které bude upravovat prováděcí vyhláška, zůstávají prozatím otevřené a je třeba na nich velmi intenzivně pracovat. Pracovní skupina vyjádřila naději, že se pro Ministerstvo spravedlnosti stane dlouhodobým profesním partnerem při řešení předpisů upravujících tlumočnickou i překladatelskou činnost.

Pracovní skupina soudních tlumočníků je složena ze zástupců těchto organizací:
Komora soudních tlumočníků ČR
Iniciativa Za lepší zákon o soudních tlumočnících
Jednota tlumočníků a překladatelů
European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA)
Asociace konferenčních tlumočníků
Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR
a zástupců akademických pracovišť