května

Zemřela tlumočnice do znakového jazyka Naďa Hynková Dingová

Se zármutkem oznamujeme našim členům, že nás po těžké nemoci navždy opustila naše dlouholetá členka, skvělá kolegyně a odbornice, Mgr. Naďa Hynková Dingová, PhD. Čest její památce! 

Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky se připojuje ke kondolencím i touto krátkou vzpomínkou.

Naďa Hynková Dingová – proč se nerozlévají jezera, když umírají takoví lidé?
O tlumočení pro neslyšící jsem se poprvé dozvěděla díky Nadě. Prezentovala někdy na přelomu tisíciletí se svými stejně zapálenými kolegy (zapálenými díky ní) pro kolegy tlumočníky mluvených jazyků na Jeronýmových dnech, jak se tlumočí pro neslyšící hudba. Pro nezasvěcené něco nepředstavitelného, pro zasvěcené díky Nadě nezapomenutelná vzpomínka a pochopení, jak je tlumočení pro neslyšící důležité, a jak je tlumočení hudby pro neslyšící krásné a povznášející a také jak funguje.

Postupem času jsem Naďu a její skvělou práci poznávala víc a víc, pracovala s námi v představenstvu, spolupracovaly i naše komory – Česká komora tlumočníků znakového jazyka a Komora soudních tlumočníků ČR, a to zejména díky Nadině neutuchající energii a entuziasmu.

Dalším střípkem vzpomínek je vystoupení Nadi a jejího týmu na slavnostním večeru u příležitosti mezinárodní konference k 15.výročí vzniku KST ČR. Opět fascinující výkon v tlumočení hudby. Zanedlouho poté její tlumočení představení Čtyři dohody, kde působila s kolegyní Kateřinou Houškovou Červinkovou jako tlumočnice řadu let. Obohacení ducha z krásného představení a také tichá a veliká radost z toho, že díky tlumočení je moudrost tohoto díla přístupná i našim neslyšícím spoluobčanům.

Dalším střípkem bylo vydání DVD Tiché Vánoce a jeho křest na jedné z akcí naší Komory, dojetí z uvědomění, že dosud neslyšící koledy vlastně neznali a teď mohou vnímat jejich krásu díky něžným gestům a zářícím pohledům tlumočnic, které jim ji zprostředkovaly a uchovaly ve formě nahrávky navždy.

Pak mě Naďa požádala, zda bych přednášela pro Českou komoru tlumočníků znakového jazyka – den prožitý v pražské škole pro sluchově postižené byl prodchnut směsicí pocitů – od smutku z údělu sluchově postižených dětí, dospívajících a mladých dospělých i jejich rodin přes dobrý pocit, jak užitečné věci je možné pro ně a s nimi dělat, až po hrdost nad takovými kolegyněmi, jako byla Naďa.

Naďa se díky nedorozumění (ano, hlásila se ke studiu oboru komunikace neslyšících na brněnské JAMU, protože nevěděla, že je apriori určen neslyšícím, jak sama uvedla v rozhovoru uvedeném v bulletinu ST 1/2021) stala skutečnou ambasadorkou neslyšících ve světě slyšících. Dokázala na všech úrovních komunikovat jejich potřeby, situaci, nutnost umožnit jim, aby byli slyšeni.

Naposledy na semináři pořádaném Justiční akademií ve spolupráci s KST ČR a ČKTZJ, kdy Naďa byla oprávněným středem zájmu přítomných soudců, z nichž někteří si možná až díky ní a jejím slovům uvědomili naléhavost potřeby profesionalizace tohoto typu tlumočení.

Ještě je třeba zmínit také Nadin přínos pro tlumočení televizích pořadů pro neslyšící, zejména zpravodajství ale i jiných pořadů. To, co bylo pro nás samozřejmé – mít každý den přístup k aktuálním informacím – se stalo dostupným i pro neslyšící.

Naďa byla zkrátka nejen vynikající tlumočnice, vynikající pedagožka, autorka několika publikací o tlumočení pro neslyšící, ale také skvělá popularizátorka tohoto druhu tlumočení, bojovnice o práva neslyšících na tlumočení a o jejich práva obecně. A k tomu všemu báječná kamarádka, kolegyně, spolupracovnice.

Hrdost nad obrovskou prací pro obor tlumočení pro neslyšící, kterou Naďa odvedla, se snoubí s přátelstvím a láskou k ní jako k člověku. A teď s velkou bolestí nad jejím odchodem.

Naďo, děkujeme Ti za Tvou práci a možnost spolupracovat s Tebou, být Tvými přáteli…

Budeme udržovat Tvou památku a snažit se naplňovat Tvůj příklad v naší každodenní práci. Odpočívej v pokoji, a jak jsi mi nedávno napsala, těším se, až se uvidíme…

Jana Klokočková, 30.5.2024

Smuteční oznámení je k nahlédnutí zde.