března

Neobdrželi jste od MSp potvrzení o OPRÁVNĚNÍ k VÝROBĚ PEČETÍ?

Kolegové soudní překladatelé a tlumočníci,

pokud jste ještě neobdrželi potvrzení o oprávnění k výrobě nových pečetí, zkontrolujte si doručovací adresu v seznamu na justici.cz.

Jak sdělují z Ministerstva spravedlnosti, vracejí se jim nedoručené zásilky s potvrzeními o oprávnění zejména proto, že adresy v seznamu nejsou aktualizovány.

Je proto nezbytné oznámit ministerstvu správnou doručovací adresu, a to buď pozemní poštou na adresu Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, nebo do datové schránky ministerstva (ID: kq4aawz), případně e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu oins@msp.justice.cz.