Překladatelské a tlumočnické razítko | Profesní informace

 Překladatelské i tlumočnické razítko (nebo-li pečeť podle terminologie zákona 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ve znění zákona č. 166/2020 Sb.) je kulatého tvaru o průměru 36 mmMalý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je uvedeno (v souladu s § 20 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti) jméno a příjmení a případný titul oprávněné osoby a označení “soudní překladatel” nebo “soudní tlumočník” spolu s upřesněním “jazyka toho a toho a českého”. Razítko je psané pouze v češtině a nesmí obsahovat nic jiného. Otisk úředního razítka je jednobarevný a to buď modrý nebo fialový. Pro odlišení jména od příjmení se příjmení píše velkými písmeny.

Pokud má osoba oprávnění jak pro činnost soudního překladatele, tak soudního tlumočníka, musí mít razítka dvě (i více, pokud má oprávnění pro více jazyků a přeje si je používat odděleně) a to zvlášť pro každou z těchto činností s uvedením jazyka/jazyků dle příslušného oprávnění. Každé případné další razítko s identickým textem musí navíc nést pořadové číslo. Zákon nepředpokládá genderové rozlišení profese. 

Vzory razítek uvádějí příklady pro povinný obsah, nikoli typ písma nebo použití verzálek v textu (až na povinné verzálky pro příjmení).

            

Dne 5. března 2021, tj. přes dva měsíce od účinnosti nové úpravy, také Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na svém portálu doporučenou podobu razítek. K nahlédnutí zde. Dne 29. března 2021 MSp aktualizovalo text zejména v souvislosti s nemožností postihnout překladatelky, které si pro pečeť nezvolily generické maskulinum: zde.