srpna

Veřejná zakázka - předběžná tržní konzultace o zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj pozývá zájemce o předběžnou tržní konzultaci k veřejné zakázce na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb v jazyce anglickém, německém, francouzském, ruském, italském, srbském, chorvatském, ukrajinském, španělském, maďarském, polském, korejském a čínském po dobu platnosti Rámcové smlouvy.
Předmětem překladů a tlumočení je terminologie z oblastí zahraniční spolupráce, regionálního rozvoje, územního plánování, životního prostředí, zdravotnictví, krizového řízení a dalších oblastí působnosti Jihomoravského kraje a projektů a akcí, na kterých se Jihomoravský kraj podílí.

Překladatelské a tlumočnické služby budou spočívat v:
•    překladu písemností z českého jazyka do výše uvedeného cizího jazyka,
•    překladu písemností z výše uvedeného cizího jazyka do českého jazyka,
•    konsekutivním tlumočení z českého jazyka do výše uvedeného cizího jazyka,
•    konsekutivním tlumočení z výše uvedeného cizího jazyka do českého jazyka,
•    simultánním tlumočení z českého jazyka do výše uvedeného cizího jazyka,
•    simultánním tlumočení z výše uvedeného cizího jazyka do českého jazyka,
•    zajištění soudně ověřených překladů,
•    zajištění jazykové korektury textů,
•    zajištění tlumočnické techniky, a to jazykových kanálů, bezdrátových mikrofonů, účastnických přijímačů, tlumočnických kabin, ozvučení, šeptáků, videopřenosu a zajištění technické obsluhy.

Jihomoravský kraj žádá dodavatele, kteří mají o účast na předběžné tržní konzultaci zájem, aby zaslali své vyjádření k dotazům uvedeným v podkladech (a případné další náměty k jednání) nejpozději do 9. 8. 2019 2019 na e-mail: benesova.marketa@kr-jihomoravsky.cz

Pozvánku a podklady najdete ZDE