Chcete se stát členem? | Členství v komoře

Pokud Vás příslušný soud již jmenoval tlumočníkem, můžete požádat o členství v Komoře soudních tlumočníků ČR. Stačí vyplnit a podepsat přiloženou přihlášku. Představenstvo Vaši přihlášku posoudí a výsledek Vám neprodleně sdělí.

Roční členský příspěvek je 2.000 Kč. Jednorázové zápisné je 200 Kč. V případě nepřijetí za člena KST ČR Vám bude uhrazená částka vrácena v plné výši.

Pravidelné roční členské příspěvky se hradí vždy na počátku kalendářního roku (doporučuje se již ke konci předcházejícího), nejpozději však, pro stávající členy, do 31. ledna daného roku.

S odvoláním na čl. 7 odst. 3) stanov KST ČR, v případě nezaplacení členského příspěvku ve lhůtě do 31.1. běžného roku, údaje člena budou vymazány z rejstříku tlumočníků zveřejněného na webových stránkách KST ČR (www.kstcr.cz ) v sekci „Hledáte soudního tlumočníka?“. Člen, který nezaplatí členský příspěvek v předepsané lhůtě, nemá přístup k interním dokumentům a nemůže požívat žádnou z výhod člena KST ČR, ani hlasovat na členské schůzi.

Bývalí členové mají možnost požádat o obnovení svého členství. Viz žádost v příloze.