Chcete se stát členem? | Členství v komoře

Pokud jste již byl/a jmenován/a soudním tlumočníkem a/nebo soudním překladatelem, můžete požádat o členství v Komoře soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR. Stačí vyplnit a podepsat přiloženou přihlášku. Představenstvo Vaši přihlášku posoudí a výsledek Vám neprodleně sdělí.

Roční členský příspěvek je 2.000 Kč. Jednorázové zápisné je 200 Kč. V případě nepřijetí za člena KST ČR Vám bude uhrazená částka vrácena v plné výši.

Pravidelné roční členské příspěvky se hradí vždy na počátku kalendářního roku, nejpozději však, pro stávající členy, do 31. ledna daného roku na č. ú. 520228009/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

S odvoláním na čl. 7 odst. 3) stanov KST ČR, v případě nezaplacení členského příspěvku ve lhůtě do 31.1. běžného roku, údaje člena budou vymazány ze seznamu tlumočníků a překladatelů zveřejněného na webových stránkách KST ČR v sekci „Hledáte soudního tlumočníka nebo soudního překladatele?“ Člen, který nezaplatí členský příspěvek v předepsané lhůtě, nemá přístup k interním dokumentům a nemůže požívat žádnou z výhod člena KST ČR, ani hlasovat na členské schůzi. Následně bude s ním zahájeno řízení o vyloučení z důvodu porušení stanov.

Kdo si přeje své členství ukončit, stačí aby svoji vůli písemně oznámil představenstvu KST ČR (i bez uvedení důvodu) na kstcr@kstcr.cz.

Bývalí členové mají možnost požádat o obnovení svého členství. Viz žádost v příloze.