Čestní členové | Členství v komoře

Čestné členství se v souladu se stanovami uděluje členům, kteří se významným způsobem zasloužili o rozvoj a naplňování cílů Komory soudních tlumočníků ČR.

DE BLASIO DENČÍKOVÁ Dagmar (od r. 2020), jazyk italský, slovenský a český
GORGOLOVÁ Eva (od r. 2021), jazyk anglický a český
HABERSBERGER Jiří (od r. 2015), jazyk anglický, německý a český
HOCH Josef (od r. 2012), jazyk anglický a český
HORÁLKOVÁ Milena (od r. 2012), jazyk německý a český
CHROMÁ Marta (od r. 2012), jazyk anglický a český
JAKUBÍČKOVÁ Alena (od r. 2014), jazyk německý a český
KATSCHINKA Liese (od r. 2014), jazyk anglický, francouzský, německý a český
MALÁ Miluše (od r. 2021), jazyk anglický, německý a český
NĚMCOVÁ Alena (od r. 2013), jazyk anglický, německý a český
NOSKOVÁ Vlasta (od r. 2021), jazyk německý a český
OLEÁRNÍKOVÁ Jitka (od r. 2013), jazyk německý, ruský a český
RICHTROVÁ Eva (od r. 2012), jazyk anglický, francouzský, německý a český
SPITZER Otto (od r. 2012), jazyk německý a český
TRŇÁČKOVÁ Zora (od r. 2012), jazyk německý a český
TRUSINA Pavel (od r. 2021), jazyk anglický a český