Čestní členové | Členství v komoře

Čestné členství se v souladu se stanovami uděluje členům, kteří se významným způsobem zasloužili o rozvoj a naplňování cílů Komory soudních tlumočníků ČR.

CHROMÁ Marta (od r. 2012), jazyk anglický
HABERSBERGER Jiří (od r. 2015), jazyk anglický, německý
HANUŠ Vladimír (od r. 2012), jazyk německý
HOCH Josef (od r. 2012), jazyk anglický
HORÁLKOVÁ Milena (od r. 2012), jazyk německý
HROCHOVÁ Helena (od r. 2012), jazyk italský
JAKUBÍČKOVÁ Alena (od r. 2014), jazyk německý
KATSCHINKA Liese (od r. 2014), jazyk anglický, francouzský, německý
KORPAKOVÁ Žofie (od r. 2012), jazyk německý, polský
NĚMCOVÁ Alena (od r. 2013), jazyk anglický, německý
OLEÁRNÍKOVÁ Jitka (od r. 2013), jazyk německý, ruský
ŘEHOŘEK Miloš (od r. 2012), jazyk německý
RICHTROVÁ Eva (od r. 2012), jazyk anglický, francouzský, německý
SOLLICH Alfred (od r. 2012), jazyk německý
SOUKUPOVÁ Světlana (od r. 2012), jazyk ruský, ukrajinský
SPITZER Otto (od r. 2012), jazyk německý
TAUER Jaroslav (od r. 2012), jazyk anglický
TOPOLOVÁ Helga (od r. 2012, jazyk německý
TRŇÁČKOVÁ Zora (od r. 2012), jazyk německý