Čestní členové | Členství v komoře

Čestné členství se v souladu se stanovami uděluje členům, kteří se významným způsobem zasloužili o rozvoj a naplňování cílů Komory soudních tlumočníků ČR.

DE BLASIO DENČÍKOVÁ Dagmar (od r. 2020), jazyk italský, slovenský a český

HABERSBERGER Jiří (od r. 2015), jazyk anglický, německý a český

HOCH Josef (od r. 2012), jazyk anglický a český

HORÁLKOVÁ Milena (od r. 2012), jazyk německý a český
CHROMÁ Marta (od r. 2012), jazyk anglický a český

JAKUBÍČKOVÁ Alena (od r. 2014), jazyk německý a český

KATSCHINKA Liese (od r. 2014), jazyk anglický, francouzský, německý a český

NĚMCOVÁ Alena (od r. 2013), jazyk anglický, německý a český

OLEÁRNÍKOVÁ Jitka (od r. 2013), jazyk německý, ruský a český

RICHTROVÁ Eva (od r. 2012), jazyk anglický, francouzský, německý a český

SPITZER Otto (od r. 2012), jazyk německý a český
TRŇÁČKOVÁ Zora (od r. 2012), jazyk německý a český