Čestní členové | Členství v komoře

Čestné členství se v souladu se stanovami uděluje členům, kteří se významným způsobem zasloužili o rozvoj a naplňování cílů Komory soudních tlumočníků ČR.

CHROMÁ Marta (od r. 2012), jazyk anglický
HABERSBERGER Jiří (od r. 2015), jazyk anglický, německý
HOCH Josef (od r. 2012), jazyk anglický
HORÁLKOVÁ Milena (od r. 2012), jazyk německý
JAKUBÍČKOVÁ Alena (od r. 2014), jazyk německý
KATSCHINKA Liese (od r. 2014), jazyk anglický, francouzský, německý
NĚMCOVÁ Alena (od r. 2013), jazyk anglický, německý
OLEÁRNÍKOVÁ Jitka (od r. 2013), jazyk německý, ruský
RICHTROVÁ Eva (od r. 2012), jazyk anglický, francouzský, německý
SPITZER Otto (od r. 2012), jazyk německý
TOPOLOVÁ Helga (od r. 2012, jazyk německý
TRŇÁČKOVÁ Zora (od r. 2012), jazyk německý