Čestní členové, kteří nás již opustili | Členství v komoře

Nezapomeneme. Čest vaší památce.

ROZSYPAL Karel, právník, angličtinář a němčinář, zakladatel komory v r. 1996 a první předseda představenstva, nás opustil v únoru 2010 ve věku 84 let.PÖPPERL Jiří, němčinář, čestný člen komory od r. 2012, nás opustil v prosinci 2016 ve věku 88 let.HUDEČKOVÁ Marcella, francoužštinářka, italštinářka a španělštinářka, čestná členka komory od r. 2012, nás opustila v prosinci 2016 ve věku 83 let.

HRABÁKOVÁ Marie, ruštinářka, spoluzakladatelka komory v r. 1996, členka prvního představenstva a čestná členka od r. 2012, nás opustila v červenci 2018 ve věku 84 let.

SMÍTKOVÁ Květoslava, angličtinářka, chorvatštinářka, ruštinářka, srbštinářka, spoluzakladatelka komory v r. 1996 a čestná členka komory od r. 2012, nás opustila v prosinci 2018 ve věku 87 let.

TOPOLOVÁ Helga, němčinářka, členka komory od jejího založení v r. 1996 a čestná členka od r. 2012, nás opustila v srpnu 2020 ve věku 91 let.