Jazykové zkoušky | Profesní informace

Nejbližší termíny státních jazykových zkoušek na Jazykové škole s právem SJZ hl. m. Prahy.
Termíny státních jazykových zkoušek jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku.
Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.

Státní jazyková zkouška všeobecná (úroveň C1 Společného evropského referenčního rámce)
Více informací o vypsaných jazycích, cenách a přihlašování zde

Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský (úroveň C2 Společného evropského referenčního rámce)
Více informací o vypsaných jazycích, cenách a přihlašování zde

Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický (úroveň C2 Společného evropského referenčního rámce)
Více informací o vypsaných jazycích, cenách a přihlašování zde

Zkoušky a certifikáty obecně (od úrovně A1 až po C2 Společného evropského referenčního rámce)
Více informací o vypsaných jazycích, cenách a přihlašování zde

O přípravných kurzech k různým jazykovým zkouškám se dozvíte zde

Přihlašovat se lze on-line do vypsaného data nebo přímo na příslušném jazykovém oddělení školy.